ЕНЕРГОНАВАНТАЖЕННІСТЬ МЕТАЛОПОЛІМЕРНИХ ПАР ТЕРТЯ ПРИ ФРИ-КЦІЙНІЙ ВЗАЄМОДІЇ

Unknown Ukrainian OPEN
Журавльов, Дмитро Юрійович;
(2014)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Related identifiers: doi: 10.18372/0370-2197.1(62).7765
  • Subject: енергонавантаженність; пари тертя; гальмівний пристрій; елементи тертя; електромеханічне тертя; поверхневий та приповерхневий шар; енергетичний рівень | энергонагруженность; пары трения; тормозное устройство; элементы трения; электромеханическое трение; поверхностный и приповерхностных слой; энергетический уровень | power loading; friction pairs; braking device; friction elements; electrothermomechanical friction; surface and near-surface layers; energy level

Енергонавантаженність металополімерних пар при електротермомеханічному терті розглянуто с позицій енергетичних рівнів різних типів контактів мікровиступів, визначення часу контактно-імпульсної взаємодії, а також практичної інтерпретації електричних та теплових струмів н... View more