РОЛЬ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА У РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Unknown Ukrainian OPEN
Пономаренко, Олександр Васильович; Національний авіаційний університет; Ігнат, Антон Володимирович; Юридичний інститут, Національний авіаційний університет;
(2012)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2307-9061.22.6562
  • Subject: принципи права; правосуддя; цивільне судочинство; цивільний процес; суспільні відносини | 347.43(045) [340] | принципы права; правосудие; гражданское правосудие; гражданский процесс; общественные отношения | the principles of law; justice; civil justice; civil process public relations

В статті досліджуються питання особливостей застосування основних принципів судочинства в процесі здійснення правосуддя у цивільних справах. Автори зосереджують свою увагу на детальному аналізі принципів публічності, справедливості, добросовісності і розумності у цивіль... View more
Share - Bookmark