ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ АВІАЦІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ

Unknown Ukrainian OPEN
Ударцева, Т.Є.; Інститут електроніки та систем управління НАУ;
(2004)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: 004.056(043.2) [331.101.1]

 Розглянуто результати комплексного дослідження функціонального стану членів екіпажу повітряних суден до та після виконання завдання на тренажері Як-40. Запропонований імовірнісно-статистичний підхід до оцінки динаміки психофізіологічного стану  The results of a comp... View more
Share - Bookmark