Фактографічна інформаційна система мультимедійної бази даних

Unknown Ukrainian OPEN
Азаренко, О. В.; Національний авіаційний університет; Куклінський, М. В.; Національний авіаційний університет; Клімова, А. С.; Національний авіаційний університет;
(2018)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2310-5461.39.13082
  • Subject: Інформаційні технології | мультимедійна база даних; фактографічна інформаційна система; система керування базою даних; NoSQL; концепція сховища даних; ієрархічна структура з вкладеними множинами. | 004.043 (045) [004.65] | Information Technology | multimedia database; factographic information system; database management system; NoSQL; data warehouse concept; hierarchical structure with nested sets | Информационные технологии | мультимедийная база данных; фактографическая информационная система; система управления базой данных; NoSQL; кон-цепция хранилища данных; иерархическая структура с вложенными множествами

У статті приведено вирішення проблеми підвищення ефективності керування мультимедійними об’єктами, які зберігаються в базі даних. У якості рішення розглядається застосування фактографічних інформаційних систем, причому не тільки для реалізації довідкових функцій, але і ... View more
Share - Bookmark