ІНФОРМАЦІЙНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПОВІТРЯНОГО ПРАВА

Unknown Ukrainian OPEN
Раскалєй, М. О.; Науково-дослідний інститут фінансового права;
(2007)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2307-9061.4.9031
  • Subject: інформаційна глобалізація; повітряне право; національні авіаперевізники; правила; стандарти; відповідність міжнародним вимогам; діяльність галузі | 347.82(045) | information globalization; air law; national air carrier; rules; standards; compliance with international requirements; industry activities | информационная глобализация; воздушное право, национальные авиаперевозчики; правила; стандарты; соответствие международным требованиям; деятельность отрасли

Інформаційна глобалізація може допомогти у вирішенні питань, наявність яких заважає національним авіаперевізникам працювати за зрозумілими у світі правилами та стандартами, що відповідають міжнародним вимогам та повністю покривають діяльність даної галузі. The inform... View more
Share - Bookmark