Основні принципи керованої еволюції з позиції еволюційного моделювання в задачах управління складними технічними системами

Unknown Ukrainian OPEN
Климова, К. Ю.; Харківський національний університет внутрішніх справ;
(2010)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: УДК 681.3

Запропоновано підхід еволюційного моделювання до створення адаптивної системи управління на природних підставах в задачі управління складними технічними системами. Розглянуто основні принципи моделювання керованої еволюції, визначено основні елементи системи, визначено ... View more
Share - Bookmark