Концепт Suistainable development у концептосистемі екологічного дискурсу

Unknown Ukrainian OPEN
Раду, Алла;
(2015)
  • Publisher: Національний Авіаційний Університет
  • Subject: концепт; інформаційний зміст; інтерпретаційне | 811.111‘42:504 [УДК] | концепт; информационное содержание | concept; informative content; interpretative field;evaluative zone;conceptual system

У статті представлено результати дослідження структурно- семантичних ознак концепту SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Запропоновано аналіз змісту цього концепту. Первинна номінація концепту відбувається на рівні термінологічного словосполучення. Приядерна ... View more
Share - Bookmark