ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ОКРЕМИМИ КАТЕГОРІЯМИ ПРАЦІВНИКІВ

Unknown Ukrainian OPEN
Гаращенко, Л. П.; Київський національний лінгвістичний університет;
(2012)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2307-9061.24.5897
  • Subject: трудовий договір; сумісництво; сезонна робота; тимчасова робота; працівники з сімейними обов’язками; проект Трудового кодексу | 331.116(045) [349.23] | трудовой договор; совместительство; сезонная работа; временная работа; работники с семейными обязанностями; проект Трудового кодекса | employment contract; moonlighting; seasonal work; temporary work; workers with family responsibilities; draft Labour Code

У статті досліджується законодавство України у сфері укладення трудового договору з окремими категоріями працівників, визначені особливості трудового договору. В статье конкретизируются особенности трудового договора с некоторыми категории работниковв соответствии с ... View more
Share - Bookmark