Технологія нового інструментального методу оцінки мікрокліматичних умов рослинного покриву

Unknown English OPEN
Dvoretskij, Taras; Institute of Botany of the National Academy of Ukraine; Kukhtin, Vyacheslav; Scientific and technical creative work Center for youth (Sphere);
(2018)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2306-1472.73.12188
  • Subject: автоматизація; прилад; моніторинг; мікроклімат; природокористування | автоматизация; прибор; мониторинг; микроклимат; природопользование | automation; device; monitoring; microclimate; nature management

Мета: Розробка і апробація програмно-апаратного комплексу для вимірів основних мікрокліматичних характеристик в рослинному покриві. Методи: Комплекс дозволяє одночасно вимірювати температуру і вологість повітря, пряму і зворотну освітленість в під`ярусах і над травостан... View more
Share - Bookmark