research product . 2018

Технологія нового інструментального методу оцінки мікрокліматичних умов рослинного покриву

Dvoretskij, Taras; Institute of Botany of the National Academy of Ukraine; Kukhtin, Vyacheslav; Scientific and technical creative work Center for youth (Sphere);
Open Access English
  • Published: 02 Feb 2018
  • Publisher: National Aviation University
Abstract
Мета: Розробка і апробація програмно-апаратного комплексу для вимірів основних мікрокліматичних характеристик в рослинному покриві. Методи: Комплекс дозволяє одночасно вимірювати температуру і вологість повітря, пряму і зворотну освітленість в під`ярусах і над травостаном із занесенням отриманих даних в постійно запам'ятовуючий пристрій. Результати: Перевірка функціональних можливостей приладу, проведена на дослідних ділянках болотної рослинності (угруповання класу Phragmito - Magno - Caricetea Klika in Klika et Novák 1941) показала відповідність заявлених характеристик з отриманими результатами. Обговорення: Питання про форму залежності екологічної ролі рослинн...
Subjects
free text keywords: автоматизація; прилад; моніторинг; мікроклімат; природокористування, автоматизация; прибор; мониторинг; микроклимат; природопользование, automation; device; monitoring; microclimate; nature management
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue