ПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЯК ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ

Unknown Ukrainian OPEN
Войтко, І.І.; Інститут екології та дизайну НАУ;
(2004)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: 621.352.6(045)

 Розглянуто літературні джерела щодо застосування паливних елементів і можливість використання їх як самостійних ефективних генераторів електричної енергії, зокрема, в космічній техніці. Показано, що найбільш перспективний шлях їх розвитку полягає через створення гібрид... View more
Share - Bookmark