ВІРТУАЛЬНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ ВИБІРОК ВИПАДКОВИХ КУТІВ

Unknown Ukrainian OPEN
Куц, Ю.В.; Інститут інформаційно-діагностичних систем НАУ; Шенгур, С.В.; Інститут інформаційно-діагностичних систем НАУ;
(2012)
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет
  • Subject: випадковий кут, вибірка, моделювання, перевірка гіпотез.

 Розглянуто віртуальний прилад у середовищі LabView для генерування вибіроквипадкових кутів із заданими розподілами ймовірності. Наведено графіки функційщільностей розподілу ймовірностей та кутові гістограми розподілу випадкових кутів.Отримані результати можуть бути зас... View more
Share - Bookmark