МІКРОБІОЛОГІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ПАЛИВ ДЛЯ ПОВІТРЯНО-РЕАКТИВНИХ ДВИГУНІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОБОТУ ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ

Unknown Ukrainian OPEN
Грінько, В. В.; Національний авіаційний університет; Шкільнюк, І. О.; Національний авіаційний університет;
(2013)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: УДК 665

Стаття присвячена вивченню схильності вуглеводнів до мікробіологічної деструкції, так як це є значною проблемою в нафтодобуванні, нафтопереробці, нафтохімії та, особливо, під час використання нафтопродуктів. Особливо нестійкі до мікроорганізмів палива, що використовують... View more
Share - Bookmark