АВТОКОЛИВАННЯ ОПОР ШАСІ ЛІТАКА ПРИ ЗНАЧНОМУ НЕЛІНІЙНОМУ ТЕРТІ

Unknown Ukrainian OPEN
Шифрин, Б.М.; Державна льотна академія України;
(2004)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: 629.7.015.4

 Розглянуто автоколивання опор шасі літака при  e>1. Отримані результати оцінки впливу конструктивно-експлуатаційних факторів на динамічне навантаження частин літака доцільно враховувати при розслідуванні причин авіаційних подій  The report considers self-oscillat... View more
Share - Bookmark