АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ НАФТОВМІСНИХ ВОД ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РОСЛИННИХ СОРБЕНТІВ ТИПУ SPHAGNUM

Unknown Ukrainian OPEN
Матвєєва, О. Л.; Національний авіаційний університет; Качуренко, Я. О.; Національний авіаційний університет;
(2013)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: сорбція, водоочищення, нафтопродукти, сорбент, мох | 665.7 (045) [574.63]

Проведено оцінювання забрудненості водойм нафтопродуктами. Проаналізовано основні методи очищення нафтовмісних стічних вод. Запропоновано очищення стічних вод за допомогою сфагнового моху як фільтра.   The estimation of water pollution by oil products. Analyzed the main... View more
Share - Bookmark