ЕФЕКТИВНІСТЬ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ НАФТОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД

Unknown Ukrainian OPEN
Павлюх, Л. І.; Національний авіаційний університет;
(2013)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: рослинні відходи, термообробка, нафтовмісні стічні води, очищення | 665.7. (045) [628.35]

Досліджено ефективність очищення нафтовмісних стічних вод необробленою та термообробленою тирсою після повторного використання та зі змінною висотою шару сорбенту.   Effectiveness of oil contaminated waste waters purification by non treatment and thermal treatment sawdu... View more
Share - Bookmark