Cutting edge research: metaphor and meaningful content

Unknown Ukrainian OPEN
Оноприенко, В.И.; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України;
(2008)
  • Publisher: Национальный Авиационный Университет

 Clarifies and sociological information the concept of "cutting edge research."  Уточняется социологическое и информационное содержание понятия «передний край исследований».  Уточнюється соціологічне та інформаційний зміст поняття «передній край досліджень».
Share - Bookmark