ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Unknown Ukrainian OPEN
Малишко, Володимир Миколайович; Національний авіаційний університет, Юридичний інститут;
(2010)
  • Publisher: National Aviation University
  • Related identifiers: doi: 10.18372/2307-9061.16.7282
  • Subject: місцеве самоврядування; територіальна громада; функції територіальних громад | 342.25 | местное самоуправление; территориальная община; функции территориальных общин | local government; local community; functions of local communities

Стаття торкається важливої проблеми - правових засад територіальних громад як основи місцевого самоврядування. Аналізується історія появи територіальних громад, дається їх визначення та характерні ознаки. Автор приходить до висновків щодо функціонального призначення тер... View more
Share - Bookmark