НАЗВИ КУЛЬТУВИХ РЕЧЕЙ ХРИСТИЯНСТВА, ЕЛЕМЕНТІВ ОЗДОЛЕННЯ ЦЕРКОВНИХ БУДІВЕЛЬ ТА ОПРАВ ІКОН У ДАВНЬОРУСЬКИХ ТЕКСТАХ ХІ – ХІV cт.

Unknown Ukrainian OPEN
СІБРУК, Анастасія;
(2017)
  • Publisher: Национальный авиационный университет
  • Subject: Київська Русь; лексеми крьстъ; тhльникъ; цата; трhсна; східнослов’янська писемність XI–XIV ст. | УДК 821.161.2 (045) | Киевская Русь; лексемы крьстъ, тhльникъ, цата, трhсна; восточнославянская письменность XI-XIV вв. | Kiev Rus; lexemes крьстъ, тhльникъ, цата, трhсна; East-Slavic written language of XI–XIV centuries

У статті розглядаються основні назви культових речей християнства та слова на позначення елементів оздоблення церковних приміщень у східнослов’янській писемності XI–XIV ст., їх історія, етимологія та лексичне значення В статье рассматриваются основные названия культо... View more
Share - Bookmark