МОВНО-ХУДОЖНЯ МОДЕЛЬ ЛОКАЛЬНОГО МІКРОКОСМУ У ТВОРАХ ЮРІЯ ВУХНАЛЯ

Unknown Ukrainian OPEN
ПОДРИГА, Володимир;
(2015)
  • Publisher: Національний Авіаційний Університет
  • Subject: модель; мікрокосм; лексика; топоси; твори; гумор. | 821.161.2 | model; microcosm; vocabulary;topos; writings; humo ur. | модель; микрокосм; лексика; топосы; произведения; юмор.

У статті розглядається проблема створення мовно-художньої моделі локального  мікрокосму  у  творах  Юрія  Вухналя.  Письменник, змальовуючи  образ  сучасного  собі  сільського  життя,  увиразнив  його відповідними лексемами, за допомогою  яких не лише позначив реальні т... View more
Share - Bookmark