Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Other research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: actualització de la nota informativa en relació amb l’ús de la hidroxicloroquina en la COVID-19 [fullet]

Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;
Open Access
Published: 09 Apr 2020
Publisher: Servei Català de la Salut
Country: Spain
Abstract

Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hidroxicloroquina; Azitromicina; Tractament Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hidroxicloroquina; Azitromicina; Tratamiento Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hydroxychloroquine; Azithromycin; Treatment En aquest context i atesa la manca d’evidències d’eficàcia i els riscos potencials de seguretat identificats, actualment no es recomana la utilització sistemàtica d’hidroxicloroquina, amb o sense azitromicina, en el tractament de la infecció per SARS-CoV-2.

Subjects

COVID-19 (Malaltia) - Tractament, Medicaments - Assaigs clínics, :Heterocyclic Compounds::Heterocyclic Compounds, Fused-Ring::Heterocyclic Compounds, 2-Ring::Quinolines::Aminoquinolines::Chloroquine::Hydroxychloroquine [CHEMICALS AND DRUGS], :Other subheadings::Other subheadings::/drug therapy [Other subheadings], :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Investigative Techniques::Epidemiologic Methods::Epidemiologic Study Characteristics::Clinical Studies as Topic::Clinical Trials as Topic [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :compuestos heterocíclicos::compuestos heterocíclicos con anillos de fusión::compuestos heterocíclicos de 2 anillos::quinolinas::aminoquinolinas::cloroquina::hidroxicloroquina [COMPUESTOS QUÍMICOS Y DROGAS], :Otros calificadores::Otros calificadores::/tratamiento farmacológico [Otros calificadores], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :técnicas de investigación::métodos epidemiológicos::características de los estudios epidemiológicos::estudios clínicos como asunto::ensayos clínicos como asunto [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS]

moresidebar