Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Other research product . Other ORP type . 2020

Tram 1 del pla de desescalada : guia per al comerç i la restauració

Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum; Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica;
Open Access
Published: 01 Dec 2020
Country: Spain
Abstract

Actualització 14 de desembre de 2020 (Resolució SLT/3268/2020) Document elaborat en el context de desconfinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. Document prepared in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19. Documento elaborado en el contexto de desconfinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.

Subjects

Coronavirus, Desconfinament, Establiments comercials, Centres comercials, Terrasses (Hoteleria), Hoteleria, Restaurants, Bars, Salut pública, Coronaviruses, Deconfinement, Retail stores, Shopping centers, Bar terraces, Hospitality industry, Bars (Drinking establishments), Public health, Desconfinamiento, Comercios, Centros comerciales, Terrazas (Hostelería), Hostelería, Restaurantes, Bares, Salud pública, Comerç, Salut, Sector públic, Seguretat, fullets, Coronavirus, Desconfinament, Establiments comercials, Centres comercials, Terrasses (Hoteleria), Hoteleria, Restaurants, Bars, Salut pública, Coronaviruses, Deconfinement, Retail stores, Shopping centers, Bar terraces, Hospitality industry, Bars (Drinking establishments), Public health, Desconfinamiento, Comercios, Centros comerciales, Terrazas (Hostelería), Hostelería, Restaurantes, Bares, Salud pública, Comerç, Salut, Sector públic, Seguretat, fullets

Related Organizations
moresidebar