Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Other research product . Other ORP type . 2020

Establiment de mesures complementàries en matèria patrimonial en l'àmbit específic de les concessions de quioscos de premsa ubicats a les vies i els espais públics amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID -19 [2020]

Alcaldia;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 28 Jul 2020
Country: Spain
Abstract

Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 28-07-2020 Aquesta iniciativa forma part de les mesures econòmiques i socials establertes en el context de desconfinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. This initiative is part of the economic and social measures established in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19. Esta iniciativa forma parte de las medidas económicas y sociales establecidas en el contexto de desconfinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.

Subjects

Coronavirus, Quioscos, Espais públics, Pagament, Impostos locals, Publicitat, Coronaviruses, Newspaper vendors, Public spaces, Payment, Local taxation, Advertising, Espacios públicos, Pago, Impuestos locales, Publicidad, Sector públic, decrets, Coronavirus, Quioscos, Espais públics, Pagament, Impostos locals, Publicitat, Coronaviruses, Newspaper vendors, Public spaces, Payment, Local taxation, Advertising, Espacios públicos, Pago, Impuestos locales, Publicidad, Sector públic, decrets

Related Organizations
moresidebar