Download Results
12 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  TÜRKMEN, Sena;
  Publisher: Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneği (ASEAD)

  Artan nüfus, teknolojik yenilikler ve küreselleşme hareketleri ile birlikte enerjiye olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Enerji kaynaklarının büyük ölçüde tükenebilir olması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi hızlandırmaktadır. Diğer taraftan, özellikle gelişmekt...

 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  ATA, Ahmet Yılmaz; ABDULKARİM, Mohamed;
  Publisher: Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneği (ASEAD)

  Bu makale, ekonomik kalkınma göstergeleri üzerinden iki bin on birde Suriye'de başlayan çatışmaların tahmin edilip edilemeyeceğini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu makale, ekonomik kalkınmanın toplumu istikrara kavuşturmadaki rolünü değerlendirmek için iki bin on bir...

 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Zülfü Dağdeviren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Avrasya Sosyo-Ekonomik Arastirmalar Dernegi (ASEAD)

  In this study, the historical development of energy relations between Turkey- Kurdish Regional Government of Iraq (KRG) of energy from 2005 to the present day and reconstruction of energy relations at the present time, have been analyzed in the framework of interdepende...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  ALNIAÇIK, Esra; ERBAŞ, Ezgi;
  Publisher: Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneği (ASEAD)

  Giving employees the opportunity to express their views on issues is considered as a prominent feature of modern management approach. Yet, besides positive, creative, knowledge-producing ideas, it is a frequent occurrence in the organizations that employees raise opinio...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  GÜNAY, Enver; ÇUHALI, Gökhan İnayet; ÇELİK, Onur;
  Publisher: Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneği (ASEAD)

  Bölgesel ve küresel rekabetin arttığı günümüzde, marka kent kavramı birçok yönüyle oldukça önemli ve daha iyi anlaşılır hale gelmiştir. Marka değeri taşıyan şehirlerin sahip olduğu zenginlikler diğer şehirlerin de benzer süreçler için harekete geçmesi sonucunu doğurmuşt...

 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Mustafa Ildirar; Tuğçe Dalli;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Avrasya Sosyo-Ekonomik Arastirmalar Dernegi (ASEAD)

  Etkin piyasa hipotezi, hisse senetlerine ait fiyatların rassal oluştuğunu dolayısıyla da ilgili hisse senetlerinin bugünkü fiyatlarına bakılarak gelecekte olması beklenen fiyatının tahmin edilemeyeceğini ifade etmektedir. Yatırımcılar açısından bir piyasanın etkin olup ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  TAŞ, Seyhan; ÖZBEK, Sefa;
  Publisher: Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneği (ASEAD)

  J. Taylor (1993), merkez bankalarının kısa dönem borç verme faiz oranlarını, gerçekleşen ve potansiyel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) arasındaki fark ile gerçekleşen ve hedeflenen enflasyon oranı arasındaki sapmalarla aynı yönde değiştirmesini önermektedir. Taylor Ku...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  BAYLAN, Mustafa;
  Publisher: Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneği (ASEAD)

  Although there are many studies in the economics literature showing the existence of both a positive and negative relationship between financialization and income distribution, the debate on the relationship between these two variables has not yet come to an end. Theref...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  NAIMOGLU, Mustafa;
  Publisher: Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneği (ASEAD)

  The difference of this study from other studies is to investigate the economic growth for Germany, which increased its use of renewable energy by 84811% in 2018 compared to 1990, and reduced energy losses by 415% during the distribution, transmission and transportation ...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  TIRAŞ, Hacı Hayrettin; TIRAŞ, Berna;
  Publisher: Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneği (ASEAD)

  The concept of patient rights, which basically expresses the application of human rights and values in the field of healthcare, is based on basic human rights documents. With the scientific and technological developments in the field of health in recent years, the negat...

12 research outcomes, page 1 of 2