Filters (2 )
Download Results
197,954 research outcomes, page 1 of 19,796
 • publication . Bachelor thesis . 2006
  Open Access Swedish
  Authors:
  Svensson-Lindberg, Fredrik;
  Publisher: Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning

  Denna uppsats är en kvalitativ studie om svensklärares attityder och förhållningssätt till hur skönlitteratur används i undervisningen och om det görs några tolkningar av de lästa verken samt hur dessa tolkningar tar sig uttryck. Området som undersöks är i vilken utsträ...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Swedish
  Authors:
  Johansson, Carl Gustav;
  Publisher: Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

  En kvantitativ undersökning om svensk medias aktiva rapportering under den påstådda ubåtskränkningen 2014 samt dess effekter.  

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Swedish
  Authors:
  Sjöberg, Johanna;
  Publisher: Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia

  Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka varför och på vilket sätt individer söker sig till antroposofi. Jag vill främst göra detta genom att undersöka och beskriva attityder hos individer som har valt att gå till en antroposofisk mödra- och barnavårdcentral. Indiv...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Swedish
  Authors:
  Löfgren, Ragnhild; Lindberg, Viveca;
  Publisher: Linköpings universitet, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN)

  I den här delstudien analyseras två lärares introduktion samt uppföljning till ett moment i grundskolans kemi som berör det periodiska systemet och kemiska bindningar med särskilt fokus på lärarnas frågor, elevernas svar och den feedback lärare ger. Vi kommer i det följ...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Swedish
  Authors:
  Vikström, Mariana;
  Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier

  Increasing attention has been given to men’s experiences as victims of intimate partner violence in the Western world, mostly in quantitative research, within different research fields. The aim of this research paper is to explore men’sspecific experiences of intimate p...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Nordfäldt Laws, Rasmus;
  Publisher: Uppsala universitet, Juridiska institutionen

  I uppsatsen analyseras skiljelinjen mellan tillåtna aktiviteter och marknadsmanipulation. Analysen företas utifrån ett de lege lata såväl som ett de lege ferenda perspektiv. Analysen de lege lata inleds med att tolka och systematisera art. 12.1 MAR och övriga relevanta ...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Swedish
  Authors:
  Persson, Helen; Skillmark, Ruth;
  Publisher: Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Existing school conflicts, overlapping schooltheories and knowledge that experienced psychologists were working integrative were reasons why Örebro University, in 2002 started a Psychologist Program with an integrative psychotherapy approach. The graduated from this pro...

 • publication . Bachelor thesis . 2008
  Open Access Swedish
  Authors:
  Kalnina, Kristine; Bozkurt, Caroline;
  Publisher: Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande

  What and how companies choose to base their dividend of bonus and options on to the company’s Chief Executive Officer (CEO) is important, not only out of the owners perspective, but also out of the community- and research perspectives. Our main purpose with this study i...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Swedish
  Authors:
  Grop, Anders;
  Publisher: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Syftet med denna studie är att studera och beskriva hur provsituationer i matematik upplevs av elever i behov av särskilt stöd. Förhoppningen är att studien kan fungera som inspirationskälla för undervisande lärare i hur de kan tänka kring provsituationer i matematik. S...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Swedish
  Authors:
  Norberg, Filippa;
  Publisher: Umeå universitet, Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Syftet med uppsatsen är dels att undersöka om mediefenomenet Pär Ströms jämställdistiska diskurser går att förstå, genom att knyta an till maskulinitetskonstruktioner. Även hur dessa diskurser förhåller sig till könskategoriseringar och heteronormativitet. Delvis genom ...

197,954 research outcomes, page 1 of 19,796