Download Results
771 research outcomes, page 1 of 78
 • other research product . 1928
  Open Access Ottoman
  Authors:
  M. Şevki;
  Persistent Identifiers

  M. Şevki Bey'in Haftalık Mecmua'da tefrika edilen Ali Çavuş Cephede Neler Gördü? adlı romanı

  Add to ORCID
 • other research product . 1887
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Ahmet Mithat;
  Persistent Identifiers

  Ahmet Mithat'ın Tercüman-ı Hakikat'te tefrika edilen Çingene adlı romanı

  Add to ORCID
 • other research product . 1927
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Tan, Mehmet Turan;
  Persistent Identifiers

  Mehmet Turan'ın Son Saat'te tefrika edilen Cehennemden Selam adlı romanı

  Add to ORCID
 • other research product . 1920
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Güntekin, Reşat Nuri;
  Persistent Identifiers

  Reşat Nuri'nin Dersaadet'te yayımlanan Gizli El adlı romanının ilk ve son tefrikaları Telif hakları nedeniyle romanın tam metni verilememiştir.

  Add to ORCID
 • other research product . 1908
  Open Access Ottoman
  Persistent Identifiers

  Boşboğaz ile Güllabi'de tefrika edilen Bir Seyahat-ı Acayibe adlı roman Tefrikada yazarın adı belirtilmemiştir.

  Add to ORCID
 • other research product . 1921
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Karaosmanoğlu, Yakup Kadri;
  Persistent Identifiers

  Yakup Kadri'nin Akşam'da yayımlanan Nur Baba adlı romanının ilk ve son tefrikaları Telif hakları nedeniyle romanın tam metni verilememiştir. Tefrika yarım kalmıştır.

  Add to ORCID
 • other research product . 1927
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Dumas, Alexandre;
  Persistent Identifiers

  Alexandre Dumas'nın Çocuk Ansiklopedisi'nde yayımlanan Kont Monte Kristo adlı romanının ilk ve son tefrikaları Çevirmen adı belirtilmemiştir.

  Add to ORCID
 • other research product . 1924
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Zola, Émile;
  Persistent Identifiers

  Émile Zola'nın Tanin'de yayımlanan Asomuar adlı romanının ilanı Roman forma şeklinde gazeteyle beraber verilmiştir. Taranan arşivlerde formalara rastlanmamıştır.

  Add to ORCID
 • other research product . 1900
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Ahmet Rasim;
  Persistent Identifiers

  Ahmet Rasim'in Servet'te tefrika edilen Bir Hatıra adlı romanı Arşivdeki eksikler nedeniyle romanın tam metni verilememiştir. Bkz. Tefrika bilgi formu

  Add to ORCID
 • other research product . 1894
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Ahmet Mithat;
  Persistent Identifiers

  Ahmet Mithat'ın Tercüman-ı Hakikat'te tefrika edilen Cankurtaranlar adlı romanı

  Add to ORCID
771 research outcomes, page 1 of 78