Download Results
8,463 research outcomes, page 1 of 847
 • publication . Book . 1331
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Hüseyin Hakkı;
  Publisher: Yeni Osmanlı Matbaa Ve Ktp.
  Country: Turkey
 • publication . Book . 1319
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Mehmed İzzet;
  Publisher: Karabet Matbaası
  Country: Turkey
 • publication . Book . 1324
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Ali Nazima, (İstanbullu Ahmed Servet Bey’in Oğlu), 1354/1935;
  Publisher: Tefeyyüz Kitaphanesi
  Country: Turkey
 • publication . Book . 1919
  Open Access Ottoman
  Authors:
  [Tarhan], Abdülhak Hamid;
  Country: Turkey

  Eserde "İstanbul Eğitim Enstitüsü Kitaplığı" Ve "Halk Kitabhanesi" Mühürleri Vardır.

 • publication . Book . 1912
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Ali Nazima;
  Country: Turkey

  Eserde "İstanbul Eğitim Enstitüsü Kitaplığı" Ve "Darülmuallimîn Kütübhanesi" Mühürleri Vardır. Eserin İç Kapağında Yayınevi (Tefeyyüz Kitabhanesi) Amblemi Vardır. Kapak Renkli Resimli Ve Bezemelidir.

 • publication . Book . 1925
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Mehmed Rauf (1875-1931);
  Publisher: Halk Kitabhanesi
  Country: Turkey

  Eserde "Ziver Tezeren Kitapları, 1940" Ekslibrisi Vardır. Eserde "Ziver Tezeren Kitapları" Mührü Vardır.

 • publication . Book . 1842
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Recaizâde Ahmed Cevdet (ö.1247/1831);
  Country: Turkey

  Mehmed Said B. Halet'in "Divan"I İle Birlikte Basılmıştır. 1. Divan, 2-8 s. 2. Gazeliyat, 9-28 s. 3. Zinetü'l-mecâlis, 29-71 s.

 • publication . Book . 1890
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Mehmed Reşad (Suriye İstinaf Ceza Reisi);
  Country: Turkey

  Maarif Nezaret-İ Celilesi'nin Ruhsatiyle Tab Olunmuşdur. Eserin İç Kapağında Matbaa (Darü't-Tıbaati'l-Amire) Mührü Vardır. Eserde "Ticaret Mekteb-İ Âlisi Kütübhanesi" Ve "Yüksek İktisat Ve Ticaret Mektebi Kütüphanesi" Mühürleri Vardır.

 • publication . Book . 1325
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Bursalı, Mehmed Tahir b.Rifat, 1345/1926;
  Publisher: Sırat-I Müstakim Kütüphanesi
  Country: Turkey
 • publication . Book
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Nergisi, (Nergiszade) Mehmed Efendi (Nergis Ahmed Efendi Nin Oğlu), el-Bosnavi, 1045/1635;
  Publisher: Tatyos Divitçiyan Matbaası
  Country: Turkey
8,463 research outcomes, page 1 of 847