Filters (2 )
Download Results
4,496 research outcomes, page 1 of 450
 • publication . Report . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Daugstad, Kristin;
  Publisher: Bioforsk

  Prosjektet «Bevaring ved bruk» starta med støtte frå Norsk Genressurssenter i 2003. Dei første fire åra vart det produsert frø av tre breie populasjonar av timotei, engsvingel og raudkløver. Dei vart samankryssa av innsamlingar lagra i Nordisk Genbank samt nyare handels...

 • publication . Report . 2003
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stensvand, Arne; Meland, Jan; Røen, Dag;
  Publisher: Planteforsk

  Artikkelen skildrar situasjonen for godkjenning av svovelkalk (kalsiumpolysulfid) i Noreg og nokre andre europeiske land, korleis preparatet virkar, resultat frå norske forsøk og praktisk tilråding ved bruk av preparatet. Svovelkalk mot skurv - gammalt preparat med ny a...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Olsen, Anastasia; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Driftsgranskingane er ei årleg rekneskapsgransking som omfattar om lag 860 bruk over heile landet. Dette notatet inneheld lokale data frå Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Notatet er basert på driftsgranskingsdata frå dei tre fylka. Det var 51 bruk frå Agder-fylka og ...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bjørn Egil Flø;

  I denne artikkelen drøftar eg den nye distriktspolitikken. Med utgangspunkt i ei tilsynelatande uvesentleg «løesak», syner eg korleis trua på iscenesetting av det lokale og tilbod av distingverande symbolprodukt for den velståande middelklassa har fått innpass i forvalt...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Dale, Trine;
  Publisher: Bergen University College

  Master i barne- og ungdomslitteratur Denne masteroppgåva undersøker korleis spenninga mellom det muntre og det alvorlege artar seg i møte med døden som tema i nyare barnelitteratur. Moderne bildebøker for barn syner ei utvikling som går i retning stadig meir utfordrande...

 • publication . Bachelor thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Haugen, Olav;

  SA 523 Bachelor i historie 2011

 • publication . Report . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Natvig, Anne; Bakke, Gunnvor; Bergem, Randi; Båtevik, Finn Ove;

  Rapporten Eit heilskapleg tilbod er basert på ei følgjeevaluering av metodeutviklingsprosjektet Arbeidsretta rehabilitering. Tilbodet er lagt til rette for at fleire sjukmelde kan få eit arbeidsretta helse- og rehabiliteringstilbod. Hovudkonklusjonen frå evalueringa er ...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sæle, Elisabeth ytrenes;

  SYKSB3001

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sæbø, Halvard Mikal;

  Mastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014. Norsk: Ein 1. klasse på ein norsk vidaregåande skule med 15-16 år gamle elevar skulle gjennomføra eit norskfagleg prosjekt der dei skulle skri...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nes, Lone Sundsteigen;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  Bachelor i sjukepleie, Stord, Fakultet for helse- og omsorgsvitskap SYKSB3001

4,496 research outcomes, page 1 of 450