Filters (2 )
Download Results
98,956 research outcomes, page 1 of 9,896
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Strojnik, Zala;

  Čeprav kognitivni trening postaja vedno bolj priljubljen, študije o njegovi učinkovitosti ne kažejo enoznačnih rezultatov. Medtem ko so se v nekaterih študijah pokazali pozitivni učinki treninga na fluidno inteligentnost in druge kognitivne sposobnosti, se v drugih niso...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pervanje, Rajka;
  Publisher: R. Pervanje
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Simčič, Anja;
  Publisher: A. Simčič
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kqiku, Arta;
  Publisher: A. Kqiku

  Avtomatizacija knjižnic je proces, ki se je v večini držav izpeljal v 90. letih prejšnjega stoletja. Na Kosovu proces avtomatizacije knjižnic ni potekal enako kot drugje, saj se za večino knjižnic še začel ni. Namen naloge je predstaviti sedanji položaj knjižnic na Koso...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Fortuna, Lana;

  Slovenija je ena najmanjših držav z lastnimi rejskimi programi za populacijo krav lisaste, rjave, črno-bele in mesnih pasem. Uvoz tuje genetike ni vedno najboljša strategija izboljšanja proizvodnih lastnosti zaradi prisotnosti interakcije med genotipom in okoljem. Pri o...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Dolar, Ana;
  Publisher: A. Dolar

  V diplomskem delu smo preučevali gibalne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev. Raziskali smo pomen terminov, ki jih različni avtorji uporabljajo za gibalne dejavnosti predšolskih otrok. Zanimalo nas je, ali je termin gibalna/športna dejavnost primeren za opi...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  DOBRIN, SABINA;

  Cilj diplomske naloge je raziskati področje interneta stvari in tehnologije, ki jih lahko ponudi, da dano mesto spremeni v tako imenovano pametno mesto. Na začetku je predstavljeno samo področje interneta stvari, njegov razvoj ter prednost in slabosti. Omenjena so podro...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Šilc, Matija;

  V magistrskem delu ''Karierna pot slepih'' spoznavam različne karierne poti slepih in slabovidnih oseb in njihove edinstvene življenjske zgodbe. Opredelil sem jih v tri skupine glede na zaposlitveni status (nezaposleni, zaposleni, kreativno zaposleni), saj sem želel bol...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Lesnika, Alja;

  Diplomsko delo je rezultat raziskave problematike s področja pohištva. Vključuje raziskavo principov trajnostnega oblikovanja, različne aspekte trajnostnega pohištva, primere dobre prakse, anketo, ki pokaže, da je najbolj problematičen kos pohištva kuhinjski stol, in ob...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Poglajen, Melita;

  Diplomsko delo obravnava, kakšna je vloga lutke pri razvoju socialnih veščin in pri vključevanju tujejezičnih otrok v skupino. Prav tako se ukvarja s tem, kakšen je vpliv lutke na dinamiko skupine, skupinsko pripadnost in upoštevanje pravil. V teoretičnem delu diplomske...

98,956 research outcomes, page 1 of 9,896