Filters (2 )
Download Results
197,588 research outcomes, page 1 of 19,759
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Finnish
  Authors:
  Hyttinen, Arja;
  Publisher: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaista osaamista kätilöillä on ja missä kätilöt tarvitsevat lisäosaamista. Tarkoitus oli myös selvittää, miten osaamisen tarpee-seen vastataan. Tavoitteena oli luoda kehittämissuunnitelma osaamisen johtamises...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Korteniemi, Anni;
  Publisher: Lapin ammattikorkeakoulu

  Opinnäytetyöni tarkoituksena on tutkia, millaisia merkityksiä ohjatulla vertaistoiminnalla on nuorten aikuisten sosiaaliseen kuntoutumiseen. Tavoitteena on selvittää nuorten aikuisten kokemuksia ryhmämuotoisesta vertaistukitoiminnasta. Lisäksi tavoitteena on tutkia, mil...

 • publication . Research . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Kelly, Owen;

  This paper brings together research in the fields of consciousness studies, meme theory and neuro-science to suggest that the self is historically and socially constructed in ways that profoundly af-fect what we mean by media research. We think much less than we believe...

 • publication . Research . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access Swedish
  Authors:
  Ellinor Silius-Ahonen; Åsa Rosengren; Camilla Wikström-Grotell;

  Professional higher education is characterized by its bridges to society, employment as well as knowledge production. This paper highlights a model for group tutoring and supervision, used to facilitate students´ process towards their master thesis carried out in region...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Oikia, Eva-Stina;
  Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu

  Ruokakulttuuri on ollut Suomessa nousevan kiinnostuksen kohteena viime vuosina. Ruoan ympärille on alkanut rakentua omia tapahtumia ja ruokapalveluihin on alettu kiinnittää enemmän huomiota erilaisissa tapahtumissa. Ruoan ja muiden oheispalvelujen merkitys tapahtumasta ...

 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Finnish
  Authors:
  Heikkinen, Tarja;
  Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu

  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten vanhuksille kehitetty taiteita hyödyntävä teemallinen kuntoutusmenetelmä (TTAP-Therapeutic Thematic Arts Programming) koettiin psykiatrisessa päivätoiminnassa ja miten menetelmä soveltuu mielenterveyskuntoutukseen. Tutkimuskys...

 • publication . Other literature type . 2010
  Open Access Finnish
  Authors:
  Ahtiainen, Tiina;
  Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

  Sairaalainfektiot ovat suurin yksittäinen infektio-ongelma kaikissa länsimaissa. Suomessa todetaan vuosittain noin 50 000 sairaalainfektiotapausta, joista noin neljännes on leikkausalueen infektioita. Tutkimusten mukaan jopa 20 % kaikista sairaalainfektioista on ehkäist...

 • publication . Bachelor thesis . 2009
  Open Access Finnish
  Authors:
  Tolvanen, Toni;
  Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu

  Opinnäytetyöni aiheena oli turvallisuusoppaan tekoprosessin kuvaus suomalaisille puolustusasiamiehille. Opinnäytetyö rakentuu kahdesta osasta, jossa ensimmäisessä osassa kuvataan oppaan tekoprosessia erilaisten turvallisuusohjeiden, lainsäädännön ja riskienhallinnan näk...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Niemi,Toni;
  Publisher: Centria-ammattikorkeakoulu

  Tämä työ suoritettiin Siipotec Oy:n toimeksiannosta, joka tarjoaa räätälöityjä automatisointiratkaisuja puutuoteyrityksien tuotantoon. Yritys halusi analysoida tuotannon automaatioratkaisujen tarpeita puutuoteteollisuudessa seuraavan kolmen vuoden aikana. Tarkastelukoht...

 • publication . Research . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Karlsson (Editor), Jonny; Westerlund (Editor), Magnus;

  The working papers included in this series were presented at a research seminar at Arcada Univer-sity of Applied Sciences titled “Seminar on Current Topics in Business, Information Technology and Analytics” (BITA’14) and their purpose is to give a broad overview of curr...

197,588 research outcomes, page 1 of 19,759