Download Results
62 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Cihangir, Murat;
  Publisher: Onur OĞUZ

           Galtung’unçatışma çözümü yaklaşımı, özellikle doksanlı yıllarla birlikte ortaya çıkançatışma nedenlerini ortaya çıkarma, azaltma ve yok etmeyi veya çatışmalarıaşarak dönüştürmeyi hedefleyen yöntemler dizgesidir. “Çatışmaları AşarakDönüştürmek: Çatışma Çözümüne ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  TÜRE, Cengiz;
  Publisher: Onur Oğuz

  Ülkelerin sosyo-ekonomik performanslarını değerlendirmekiçin yaygın olarak kullanılan insani gelişim indeksleri, gelişmenin hangioranda eko-kapasite ve çevresel etki kullanılarak gerçekleştirildiğini göz ardıetmektedir. Oysa sürdürülebilir kalkınmanın evrensel tanımına ...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özbalcı, Seval;
  Publisher: Onur OĞUZ

              Küresel rekabette turizm işletmeleri, e-işdönüşümünü sağlayacak ve mümkün kılacak bir stratejik araç olarak hızlı vegüvenilir bilgi sistemlerine yatırım yapmak zorundadırlar. Bir turizmişletmesinin bilgi sistemi ile kurum kültürü arasındaki farklılıklar kuru...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÇINAR, Dilaysu;
  Publisher: Onur Oğuz

  Bu çalışmanın amacı, firmalarıntüketicilere yönelik olarak uyguladığı promosyonlu ürünlerin, tüketicilerüzerinde yem etkisi oluşturup oluşturmadığını tespit etmek ve tüketici kararalım tarzlarının yem olarak sunulan promosyonlu ürünün seçilmesi durumuüzerinde anlamlı bi...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  EROĞLU, Nadir; CANAN, Armağan;
  Publisher: Onur OĞUZ

  Ecological economicsis able to cooperate with many different areas as a way of dealing with phenomenaor able to get help from the methods of other branches of science. Therefore,the many approaches using different methods are welcomed in ecologicaleconomics. Although th...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  YAZGAN, Şekip;
  Publisher: Onur Oğuz

  Çalışmada Türkiye’de 1999-2017 döneminde kamuyatırımlarının iller arasında hangi ölçüde eşitsiz dağıldığı Gini Katsayısıhesaplanarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Ampirik bulgular imalat sanayi hariçtüm kamu yatırımları için hesaplanan Gini Katsayısı değerlerinin dönemiç...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Binboğa, Gül;
  Publisher: Onur OĞUZ

   Rekabetin sürekli arttığı günümüzün küresel dünyasında,şirketlerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayarak varlıklarını devamettirebilmeleri her geçen gün daha da güç bir hale gelmektedir. Böyle birortamda şirketlerin rakiplerinden farklılaşarak değişen çevre koşull...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Pirinççi, Ayşe Esra;
  Publisher: Onur OĞUZ

                 Yaygınlaşaninternet kullanımı geleneksel ticaret kavramında değişikliklere neden oluphayatımıza yeni uygulamalar ve yeni kavramlar kazandırmıştır. Bu uygulamalardanbiri de e- ticarettir.  E- ticaretlebirlikte insanlar para yerine alternatif ödeme şekiller...

 • publication . Article . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Karaçuka, Mehmet;

  Türkiye’degeleneksel olarak kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı düşük kalmıştır.Günümüzde de bu seviyede önemli bir artış görülmemektedir. Kadınların sosyalhayat içinde hak ettikleri konuma ulaşabilmesi için iktisadi yaşama daha çokentegre olmaları bir zorunluluk ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  NUR TOPALOĞLU, Tuğba;
  Publisher: Onur Oğuz

  Bu çalışmada, firmaların çalışmasermayesi finansman ve yatırım politikaları ile karlılıkları arasındakiilişkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda BIST 30 endeksindepayları devamlı olarak işlem gören ve reel sektörde faaliyet gösteren on dörtfirmanın 2010:Q1-2...

62 research outcomes, page 1 of 7