• Article Turkish OPEN
  EROĞLU, Nadir; CANAN, Armağan;
  (2019)
  Publisher: Onur OĞUZ
  Ecological economicsis able to cooperate with many different areas as a way of dealing with phenomenaor able to get help from the methods of other branches of science. Therefore,the many approaches using different methods are welcomed in ecologicaleconomics. Although th...
 • Article Turkish OPEN
  CİHANGİR, Murat;
  (2018)
  Publisher: Onur Oğuz
           Galtung’unçatışma çözümü yaklaşımı, özellikle doksanlı yıllarla birlikte ortaya çıkançatışma nedenlerini ortaya çıkarma, azaltma ve yok etmeyi veya çatışmalarıaşarak dönüştürmeyi hedefleyen yöntemler dizgesidir. “Çatışmaları AşarakDönüştürmek: Çatışma Çözümüne ...
 • Article Turkish OPEN
  Karaçuka, Mehmet;
  (2018)
  Publisher: Onur OĞUZ
  Türkiye’degeleneksel olarak kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı düşük kalmıştır.Günümüzde de bu seviyede önemli bir artış görülmemektedir. Kadınların sosyalhayat içinde hak ettikleri konuma ulaşabilmesi için iktisadi yaşama daha çokentegre olmaları bir zorunluluk ...
 • Article Turkish OPEN
  TÜRE, Cengiz;
  (2019)
  Publisher: Onur Oğuz
  Ülkelerin sosyo-ekonomik performanslarını değerlendirmekiçin yaygın olarak kullanılan insani gelişim indeksleri, gelişmenin hangioranda eko-kapasite ve çevresel etki kullanılarak gerçekleştirildiğini göz ardıetmektedir. Oysa sürdürülebilir kalkınmanın evrensel tanımına ...
 • Article Turkish OPEN
  ÖZBALCI, Seval;
  (2018)
  Publisher: Onur Oğuz
              Küresel rekabette turizm işletmeleri, e-işdönüşümünü sağlayacak ve mümkün kılacak bir stratejik araç olarak hızlı vegüvenilir bilgi sistemlerine yatırım yapmak zorundadırlar. Bir turizmişletmesinin bilgi sistemi ile kurum kültürü arasındaki farklılıklar kuru...
 • Article Turkish OPEN
  KORKMAZ, ÖZGE;
  (2018)
  Publisher: Onur OĞUZ
  The relationship between terrorist incidents, inflation rate, unemployment rate, per capita GDP, export rate and import rate for Eurasian countries Ukraine, Moldova, Georgia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan, Armenia and Belarus for the period 1994-2015. F...
 • Article Turkish OPEN
  ÇINAR, Dilaysu;
  (2019)
  Publisher: Onur Oğuz
  Bu çalışmanın amacı, firmalarıntüketicilere yönelik olarak uyguladığı promosyonlu ürünlerin, tüketicilerüzerinde yem etkisi oluşturup oluşturmadığını tespit etmek ve tüketici kararalım tarzlarının yem olarak sunulan promosyonlu ürünün seçilmesi durumuüzerinde anlamlı bi...
 • Article Turkish OPEN
  ARI, Abdullah;
  (2018)
  Publisher: Onur OĞUZ
  ÖzetGünümüzdetoplumlar arası gelir eşitsizliği muazzam boyutlara varmaktadır. Neyse ki bugelir eşitsizliği, devamlı eğitim ve sağlık yatırımlarıyla telafi edilebilmektedir.Bu devamlı eğitim ve sağlık yatırımları, beşeri sermaye denilen bir olgunun günyüzüne çıkmasına yo...
 • Article English OPEN
  Ökten, Nilay;
  (2019)
  Publisher: Onur OĞUZ
  Thisarticle is organized to analyze concept of incorporation and China as a casestudy through inquiring how the process of integration of China to the ModernWorld System- Capitalist World Economy occured. Firstly theoretical basis istried to be emphasized and then follo...
 • Article Turkish OPEN
  Yazgan, Şekip;
  (2018)
  Publisher: Onur OĞUZ
  Çalışmada Türkiye’de 1999-2017 döneminde kamuyatırımlarının iller arasında hangi ölçüde eşitsiz dağıldığı Gini Katsayısıhesaplanarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Ampirik bulgular imalat sanayi hariçtüm kamu yatırımları için hesaplanan Gini Katsayısı değerlerinin dönemiç...
Last index information