Download Results
929 research outcomes, page 1 of 93
 • publication . Article . 2015
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: OU Scientific Route

  <p>This article deals with the pedagogical conditions of professional image of methodologists in institutions of postgraduate pedagogical education, including: operational and effective, psychological, content; actuality of the problem of the development of professional...

  Add to ORCID
 • Стаття присвячена проблемі розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні на сучасному етапі, проведено аналіз розвитку стандартизації в системі післядипломної педагогічної освіти. Зазначені проблемні питання щодо необхідності професійного вдосконалення педагогіч...

 • publication . Article . 2015
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: OU Scientific Route

  <p>The article deals with the problem of postgraduate pedagogical education in Ukraine at the present stage, the analysis of standardizing the system of postgraduate education is conducted. Issues of professional development for teaching staff, quality assurance, develo...

  Add to ORCID
 • In the article author first uses some categorical concept of implementation of health protection technologies in the system of postgraduate pedagogical education in Ukraine. The author reveals the essence of readiness formation of teaching staff for implementation of he...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Oльгa Фeдopiвнa Гук;
  Persistent Identifiers
  Publisher: PRIVAT COMPANY "TECHNOLOGY CENTER"

  У cтaттi poзглядaютьcя peзультaти пpoвeдeнoгo aнaлiзу poзвитку укpаїнcькoї пicлядиплoмнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти, oбумoвлeнoгo cпeцифiкoю cучacнoгo coцiaльнoгo poзвитку Укpaїни. Aнaлiз cучacнoї педагoгічнoї лiтepaтуpи cвiдчить пpo пocилeну увaгу дo пpoцecу пiдвищeння квaлi...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Ukrainian
  Publisher: PRIVAT COMPANY "TECHNOLOGY CENTER"

  Стаття присвячена проблемам психолого-педагогічної підготовки офіцерів-вихователів ліцеїв з посиленою військовою підготовкою в теорії і практиці післядипломної освіти. Зокрема, розкрито вимоги до посади офіцера-вихователя, проаналізовано зміст його професійної діяльност...

 • У статті підготовка керівників педагогічних коледжів до інноваційної діяльності обґрунтовується на основі авторської моделі розвитку їх професійної управлінської компетентності засобами тренінгів. Характеризуються структурні компоненти означеної моделі. Окреслюється змі...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: OU Scientific Route

  У статті обґрунтовується необхідність використання маркетингу в освіті; дається визначення маркетингового управління навчальною діяльністю інституту післядипломної педагогічної освіти, як технології управління навчальним закладом; розкриваються механізми визначення ринк...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access English
  Authors:
  Nataliia Klyasen; Natalia Goncharenko;
  Persistent Identifiers
  Publisher: PC Technology Center

  According to the title in the article describes innovative norms of the "Higher Education Law of Ukraine", concerning post-diploma pedagogical education.In particular, it is specially noted the main issues that could be implemented in the relevant legal acts regarding t...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: OU Scientific Route

  Ми представляємо дослідження інноваційних педагогічних напрямів в розвитку правової освіти під кутом зору демократичної трансформації українського суспільства. Головне завдання полягає у постійній адаптації змісту вищої правової освіти через освітні та професійні програ...

  Add to ORCID
929 research outcomes, page 1 of 93