search
45 Research products

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mas��owski, Adrian; Zyga��a, Joanna; Krzy��owska, Karolina; Ledwo��, Patrycja; +3 Authors

  {"references": ["Aukema B. (Ed.) 2022. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl/.", "Bugaj -Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. 2018. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills. Monographs of the Upper Silesian Museum 9: 1\u201397.", "Burakowski B., Mroczkowski M., Stefa\u0144ska J. 1973. Chrz\u0105szcze Coleoptera. Biegaczowate \u2013 Carabidae, cz. 1. Katalog fauny Polski 23(2): 1\u2013232.", "Bury J., Obsza rny M. 2020. Pierwsze stwierdzenie Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 171\u2013174.", "Bury J. 2019a. Pierwsze obserwacje Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim i na Nizinie Sandomierskiej. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 13: 65\u201367.", "Bury J. 2019b. Pierwsze stwierdzenie Tritomegas sexmaculatus (Ram bur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w polskich Karpatach. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 13: 93\u201395.", "Bury J. 2020. Materia\u0142y do poznania rozmieszczenia l\u0105dowych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji po\u0142udniowo-wschodniej Polski. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 37\u201351. http://doi.org/10.5281/zenodo.3723333.", "Bury J. 2021a. Pierwsze stwierdzenie Halyomorpha halys (Stal, 1855) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 11\u201314. http://doi.org/10.5281/zenodo.4499092.", "Bury J. 2021b. Pierwsze stwierdzenie Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 131\u2013132. http://doi.org/10.5281/zenodo.2161910.", "Bury J., Mazepa J., Obszarny M., Olbrycht T., Trzeciak A. 2021. Materia\u0142y do poznania rozmieszczenia l\u0105dowych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji po\u0142udniowo-wschodniej i p\u00f3\u0142nocno-wschodniej Polski. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 83\u2013100. http://doi.org/10.5281/zenodo.4784231.", "Gierlasi\u0144ski G., Ch\u0142ond D., Taszakowski A., Lis B. 2019. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegl\u0105d systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 13: 69\u201392. http://doi.org/10.5281/zenodo.3555567.", "Gierlasi\u0144ski G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., \u017b\u00f3ralski R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Mi\u0142kowski M., Mas\u0142owski A. 2021. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce \u2013 III. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 31\u201368. http://doi.org/10.5281/zenodo.4671971.", "Gierlasi\u0144ski G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. Monographs of the Upper Silesian Museum 17: 1\u2013100. http://doi.org/10.5281/zenodo.4159311.", "Gierlasi\u0144ski G., Marczak D. 2020. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) z\u0142apane w pu\u0142apki przegrodowe IBL-5 w Puszczy Kampinoskiej (Nizina Mazowiecka). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 181\u2013188. http://doi.org/10.5281/zenodo.4050347.", "Gierlasi\u0144ski G., Taszakowski A. 2013-2022. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl.", "Gorczyca J. 2004a. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera), pp. 192\u2013234, In: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibi\u0144ska E. (Eds.), Fauna Polski \u2013 charakterystyka i wykaz gatunk\u00f3w. T. I. MiIZ PAN, Warszawa.", "Gorczyca J. 2004b. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (6b): 83 pp.", "Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (6a): 31 pp.", "Gorczyca J., Herczek A. 2008. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(6c): 75 pp.", "Hebda G., Mazur M.A. 2013. Pierwsze stanowisko Aradus brevicollis Fall\u00e9n, 1807 oraz drugie Aneurus avenius (Dufour, 1833) (Heteroptera: Aradidae) w Beskidach Wschodnich. Wiadomo\u015bci Entomologiczne 32(1): 70\u201376.", "Hebda G., Przewo\u017any M. 2009. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunk\u00f3w pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera). Opole Scientific Society Nature Journal 42: 19\u201334.", "Hebda G., Rutkowski T. 2019. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) gminy Dopiewo (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Fragmenta Naturae 52: 18\u201332.", "Kotula B. 1890. Spis pluskiew z okolic Przemy\u015bla (i po cz\u0119\u015bci Lwowa). Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 25: 131\u2013140.", "Lis B. 1999. Prze\u015bwietlikowate \u2013 Tingidae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(8): 64 pp.", "Lis B. 2001. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunk\u00f3w pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera). Przegl\u0105d Zoologiczny 45: 89\u201393.", "Lis B. 2007. P\u0142aszczy\u0144cowate \u2013 Piesmatidae, smukle\u0144cowate \u2013 Berytidae, kowalowate \u2013 Pyrrhocoridae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(9): 33 pp.", "Lis B., Lis J.A. 2006. Emblethis denticollis and Heterogaster cathariae (Hemiptera: Heteroptera) in Poland, with remarks on ten other heteropterans rarely collected in Poland. Nature Journal (Opole Scientific Society) 39: 51\u201356.", "Lis B., Stroi\u0144ski A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 pp.", "Lis J.A. 2000. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e \u2013 Heteroptera, Tarcz\u00f3wkowate \u2013 Pentatomidae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(14): 76 pp.", "Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea cz\u0119\u015b\u0107 I (Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae). Heteroptera Poloniae 2: 145 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998a. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 1. Faune de France 84A: 468 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998b. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 2. Faune de France 84B: 453 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998c. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 3. Faune de France 84C: 487 pp.", "Schuh R.T., Weirauch C. 2020. True bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera). Classification and natural history (Second edition). Siri Scientific Press, Manchester: 767 pp.", "Sk\u00f3rka S. 1994. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) Puszczy Zielonka ko\u0142o Poznania. Acta entomologica silesiana 2: 13\u201320.", "Stichel W. 1956. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa (Hemiptera-Heteroptera Europae). Berlin\u2013Hermsdorf: 192\u2013194.", "Taszakowski A., Gorczyca J. 2018. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego \u2013 geneza fauny. Monographs of the Upper Silesian Museum 8: 1\u2013159.", "Wagner E., Weber H.H. 1964. H\u00e9t\u00e9ropt\u00e8res Miridae. Faune de France 67: 589 pp."]} New data on the occurrence of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Przemy��l and Starzawa (south-eastern Poland). The paper presents the results of faunistic studies on terrestrial Heteroptera in Przemy��l (Eastern Beskidy Mts) and Starzawa (Sandomierska Lowland) conducted in 2018. A list of 66 species is presented.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Taszakowski, Artur; Bunalski, Marek; Gierlasiński, Grzegorz;

  {"references": ["Aukema B. 2013. Fauna Europaea: Deraeocorinae. Fauna Europaea. Available at http.//faunaeur.org (version: May 2020).", "Aukema B., Rieger C. 1999. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 3. Cimicomorpha II. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 577 pp.", "Aukema B., Rieger C., Rab itsch W. 2013. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 6. Supplement. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 629 pp.", "Bugaj -Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. 2018. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills. Monographs of the Upper Silesian Museum 9: 1\u201397.", "Burakowski B., Mroczkowski M., Stefa\u0144ska J. 1973. Chrz\u0105szcze Coleoptera. Biegaczowate \u2013 Carabidae, cz. 1. Katalog fauny Polski 23(2): 1\u2013232.", "Cmoluchowa A. 1977. Materia\u0142y do znajomo\u015bci l\u0105dowych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Heteroptera) Polski. II. Polskie Pismo Entomologiczne 47: 23\u201326.", "Cmoluchowa A., Lechowski L. 1993. Heteroptera communities of pine forests in Poland. Fragmenta Faunistica 36: 127\u2013146.", "Cmoluchowa A., Lechowski L. 1994. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) Roztocza. Fragmenta Faunistica 37: 181\u2013199.", "Dob\u0161\u00edk B. 1988. Suchozemsk\u00e9 plo\u0161tice (Heteroptera, Cimicomorpha, Pentatomomorpha) Ple\u0161iveck\u00e9 planiny. Ochrana Pr\u00edrody 6B: 253\u2013269.", "Gierlasi\u0144ski G. 2015. Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) (Heteroptera: Miridae: Deraeocorinae) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 9: 45\u201346.", "Gierlasi\u0144ski G. 2020. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Bia\u0142ej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 7\u201336.", "Gierlasi\u0144ski G., Dubiel G. 2017. Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) \u2013 drugie stanowisko w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 11: 5\u20136.", "Gierlasi\u0144ski G., Fiedor M., Dorda A., Taszakowski A. 2020a. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14 (in press).", "Gierlasi\u0144ski G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., \u017b\u00f3ralski R., Rutkowski T., Radzimkiewicz D., Kucza W., Og\u0142aza B. 2020b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. II. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 53\u2013108.", "Gierlasi\u0144ski G., Kolago G., Rutkowski T., Taszakowski A., Klejdysz T., Regner J., Fiedor M., Rakoczy T., \u017burawlew P. 2018. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 65\u201373.", "Gierlasi\u0144ski G., Rutkowski T., Orzechowski R., Taszakowski A., Wo\u017aniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 13: 19\u201348.", "Gorczyca J. 1999. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e z rodziny tasznikowatych (Heteroptera: Miridae) w Puszczy Bia\u0142owieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 18: 93\u2013100.", "Gorczyca J. 2001. Familia (rodzina): Miridae \u2013 tasznikowate, pp. 101\u2013103, In: Gutowski J.M., Jaroszewicz B. (Eds), Katalog fauny Puszczy Bia\u0142owieskiej. Instytut Badawczy Le\u015bnictwa, Warszawa, 101\u2013103.", "Gorczyca J. 2007. Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 pp.", "Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(6a): 1\u201331.", "Ha\u0142ka-Wojciechowicz E. 1997. Communities of Heteroptera in flood-plain forests of selected sites in Puszcza Bia\u0142owieska and the Mazowsze Lowland. Fragmenta Faunistica 40: 27\u201345.", "Hebda G., Rutkowski T. 2018. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 49\u201364.", "Kasprowicz A. 1963. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) okolic Poznania. Badania Fizjograficzne nad Polsk\u0105 Zachodni\u0105, Seria C \u2013 Zoologia 12: 39\u201363.", "Kerzhner I. M., Josifov M. 1999. Miridae Hahn, 1833., pp. 1\u2013447, In: Aukema , B., Rieger C. (Eds.), Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 3. Cimicomorpha II. Wageningen.", "Kerzhner I.M. 1964. Order Hemiptera (Heteroptera) \u2013 Terrestrial Families, pp. 684\u2013845, In: Bei-Bienko G.Y., (Ed.), Vol. 1. Apterygota, Palaeoptera, Hemimetabola. Keys to the Insects of the European USSR (English translation from Russian, 1967, Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem).", "Konstantinov F.V., Zinovyeva A.N. 2017. New records of the plant bug subfamilies Bryocorinae, Deraeocorinae, and Mirinae (Heteroptera: Miridae) from the European part of Russia. Entomological Review 97(4): 473\u2013482", "Proti\u0107 L. 1998. Catalogue of the Heteroptera fauna of Yugoslav countries. Part One. Natural History Museum Belgrade, Special Issue, 38: 1\u2013215.", "QGIS Development Team . 2020. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. http://qgis.osgeo.org", "Schmidt K. 1937. Ein Beitrag zur markische Wanzenfauna. Markische Tierwelt 3: 111\u2013112.", "Schuh R.T. 2002-2013. On-line Systematic Catalog of Plant Bugs (Insecta: Heteroptera: Miridae). http://research.amnh.org/pbi/catalog. Accessed 30 Apr 2020.", "Schuh R.T., Weirauch C. 2020. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history (second edition). Siri Scientific Press, Monograph Series Volume 8, 800 p", "Stichel W. 1960. Gotthold Kunows Wanzenfauna von Ost- und Westpreussen. Berlin\u2013Hermsdorf. 80 pp.", "Tarnawski D. 2013. Nowe stanowiska pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 6: 3\u20138.", "Taszakowski A., Gorczyca J. 2018. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego \u2013 geneza fauny. Monographs of the Upper Silesian Museum 8: 1\u2013159", "Trojan P., Ba\u0144kowska R., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibi\u0144ska E., Sterzy\u0144ska M., Wytwer J. 1994. Secondary succesion of fauna in the pine forests of Puszcza Bia\u0142owieska. Fragmenta Faunistica 37: 3\u2013104.", "Wagner E., Weber H.H. 1964. H\u00e9t\u00e9ropt\u00e8res Miridae. Faune de France 67: 1\u2013589."]} Deraeocoris ventralis Reuter, 1904 is recorded for the first time from Poland. Specimens of this species were collected in the years 2009-2018 at several sites located in three zoogeographic regions: Mazowiecka Lowland, Trzebnickie Hills and Wielkopolsko-Kujawska Lowland. In addition, new sites for 9 other species of Deraeocorinae are given. Identifying features of Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) as well as information on distribution of Bothynotus pilosus (Bohema n, 1852) are discussed.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility82
  visibilityviews82
  downloaddownloads53
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Agnieszka Bugaj-Nawrocka; Artur Taszakowski;

  {"references": ["Assmann A. 1854. Hemiptera. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefunden wanzenartigen Insekten. Zeitschrift f\u00fcr Entomologie 8: 1\u2013106.", "Bugaj-Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. 2018. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills. Bytom: Monographs of the Upper Silesian Museum 9: 97 pp.", "Bunalski M. 2020. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) p\u00f3\u0142nocno-zachodniej Polski. Cz\u0119\u015b\u0107 6. Pentatomoidea: Pentatomidae. Wiadomo\u015bci entomologiczne 39(3): 20\u201330.", "Burakowski B., Mroczkowski M., Stefa\u0144ska J. 1973. Chrz\u0105szcze Coleoptera. Biegaczowate \u2013 Carabidae, cz. 1. Katalog fauny Polski 23(2): 1\u2013232.", "Burdajewicz S. 1989. Harmful fauna of ornamental plants in the district Pozna\u0144. Hemiptera-Heteroptera. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 202: 3\u201331.", "Burdajewicz S. 1993. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) wyst\u0119puj\u0105ce w wybranych uprawach nasiennych. Wiadomo\u015bci entomologiczne 12(1): 5\u201310.", "Bury J., Obszarny M. 2020. Pierwsze stwierdzenie Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 171\u2013174.", "Gierlasi\u0144ski G. 2020. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Bia\u0142ej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 7\u201336.", "Gierlasi\u0144ski G. 2021. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) z kolekcji Aliny Kasprowicz w Zbiorach Przyrodniczych Wydzia\u0142u Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 15\u201325.", "Gierlasi\u0144ski G., Ch\u0142ond D., Taszakowski A., Lis B. 2019a. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegl\u0105d systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 13: 69\u201392. DOI 10.5281/zenodo.3555567.", "Gierlasi\u0144ski G., Fiedor M., Dorda A., Taszakowski A. 2020a. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 127\u2013150.", "Gierlasi\u0144ski G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., \u017b\u00f3ralski R., Rutkowski T., Radzimkiewicz D., Kucza W., Og\u0142aza B. 2020b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce \u2013 II. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 53\u2013108.", "Gierlasi\u0144ski G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., \u017b\u00f3ralski R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Mi\u0142kowski M., Mas\u0142owski A. 2021a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce \u2013 III. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 31\u201368. http://doi.org/10.5281/zenodo.4671971.", "Gierlasi\u0144ski G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020b. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. Bytom: Monographs of the Upper Silesian Museum 17, 98 pp.", "Gierlasi\u0144ski G., Rutkowski T., Kojder D. 2021b. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w po\u0142udniowo-wschodniej Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15 (in press).", "Gierlasi\u0144ski G., Rutkowski T., Kojder D., Fiedor M. 2021c. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) na Pojezierzu Mazurskim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 71\u201382.", "Gierlasi\u0144ski G., Rutkowski T., Kojder D., Regner J. 2021d. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Sudetach Zachodnich. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15 (in press).", "Gierlasi\u0144ski G., Rutkowski T., Orzechowski R., Taszakowski A., Wo\u017aniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 13: 19\u201348.", "Gierlasi\u0144ski G., Taszakowski A. 2013-2021. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl.", "Gierlasi\u0144ski G., Taszakowski A., Gierlasi\u0144ska B., Celadyn R., Kolago G., Rozwa\u0142ka R. 2018a. Nowe stanowiska Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 41\u201344.", "Gierlasi\u0144ski G., \u017burawlew P., Markiewicz E., Rutkowski T., Melke A. 2018b. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 13\u201328.", "Gorczyca J. 2004. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (6b): 83 pp.", "Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (6a): 31 pp.", "Gorczyca J., Herczek A. 2008. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (6c): 75 pp.", "Hebda G., Lis B. 2007. Nowe stanowiska pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w G\u00f3rach Opawskich (Sudety Wschodnie). Przyrodnicze warto\u015bci polsko\u2013czeskiego pogranicza jako wsp\u00f3lne dziedzictwo Unii Europejskiej, In: Lis J.A., Mazur M.A. (Eds.), Przyrodnicze warto\u015bci polsko-czeskiego pogranicza jako wsp\u00f3lne dziedzictwo Unii Europejskiej. Centrum Studi\u00f3w nad Bior\u00f3\u017cnorodno\u015bci\u0105, Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 189\u2013206.", "Hebda G., Mazur M.A. 2010. Nowe stanowiska rzadko spotykanych gatunk\u00f3w pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Insecta: Heteroptera) na \u015al\u0105sku i w Sudetach Wschodnich. Wiadomo\u015bci entomologiczne 29(2): 69\u201374.", "Hebda G., Rutkowski T. 2013. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) na Wzg\u00f3rzach Trzebnickich. Nature Journal (Opole Scientific Society) 46: 44\u201354.", "Hebda G., Rutkowski T. 2015. Pierwsze dane o wyst\u0119powaniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Parku Narodowym Uj\u015bcie Warty. Wiadomo\u015bci entomologiczne 34(1): 12\u201318.", "Hebda G., Rutkowski T. 2018. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 49\u201364.", "Hebda G., Rutkowski T. 2019. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) gminy Dopiewo (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Fragmenta Naturae 52: 18\u201332.", "Jaczewski T., Wr\u00f3blewski A. 1976. Hebridae, Mesoveliidae, Hydrometridae, Veliidae i nartniki \u2013 Gerridae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (4): 32 pp.", "Jaczewski T., Wr\u00f3blewski A. 1978. Corixidae, Notonectidae, Pleidae, Nepidae, Naucoridae i Aphelocheiridae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(2): 68 pp.", "Karg J. 1975. Heteroptera of rye and potato cultures. Evaluation of some parameters and ecological relations. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences 23: 379\u2013382.", "Kasprowicz A. 1960. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) niekt\u00f3rych upraw rolnych. Polskie Pismo Entomologiczne 17: 17\u201321.", "Kasprowicz A. 1963. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) okolic Poznania. Badania Fizjograficzne nad Polsk\u0105 Zachodni\u0105, Seria C \u2013 Zoologia 12: 39\u201363.", "Kondracki J. 2013. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 440 pp.", "Korcz A. 1976a. Trigonotylus coelestialium Kirk. (Heteroptera: Miridae) \u2013 nowy gatunek dla Polski. Materia\u0142y XXXV Zjazdu PTE.", "Korcz A. 1976b. Nasilenie wyst\u0119powania pluskwiak\u00f3w ro\u015blino\u017cernych z rz\u0119du r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Heteroptera) na niekt\u00f3rych uprawach nasiennych ro\u015blin baldaszkowatych (Umbelliferae). Prace naukowe Instytutu Ochrony Ro\u015blin 18(2): 126\u2013153.", "Korcz A. 1984. Wyst\u0119powanie pluskwiak\u00f3w z rz\u0119du r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Heteroptera) na plantacjach fasoli nasiennej (Phaseolus vulgaris L.) w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Ro\u015blin 26: 77\u2013100.", "Korcz A. 1987. Szkodliwa entomofauna z rodzaju Lygus i Orthops (Heteroptera, Miridae) wyst\u0119puj\u0105ca na niekt\u00f3rych uprawach nasiennych warzyw w Polsce oraz op\u0142acalno\u015b\u0107 jej zwalczania. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Ro\u015blin 28(1-2): 207\u2013289.", "Korcz A. 2000. Pluskwiaki z rz\u0119du r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Heteroptera) zebrane z drzew w aglomeracji miejskiej Poznania w 1999 roku. Cz\u0119\u015b\u0107 II. Post\u0119py w Ochronie Ro\u015blin 40(2): 475\u2013478.", "Korcz A. 2001. Hetroptera occurring on Achillea milefolium L. Post\u0119py w Ochronie Ro\u015blin 41: 378\u2013387.", "Korcz A., Bubniewicz P., Paradowska R. 1993. Szkodliwa heteropterofauna zebrana na pszen\u017cycie i innych zbo\u017cach w okolicach Poznania w latach 1988-1991. Materia\u0142y XXXIII Sesji Naukowej IOR: 146\u2013155.", "Kurzatkowska A., Zawal A. 2011. Sigara dorsalis (Leach, 1817) (Heteroptera: Corixidae) \u2013 a new species in Poland and changes in its eastern range extension. Zoologica Poloniae 56(1\u20134): 5\u201310. DOI: 10.2478/v10049-011-0003-9.", "Lis B. 2001. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunk\u00f3w pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera). Przegl\u0105d Zoologiczny 45: 89\u201393.", "Lis B., Lis J.A. 2009. Nowe stanowiska Heteroptera z uwagami taksonomicznymi oraz nowymi danymi o biologii wybranych gatunk\u00f3w. I. Aradoidea, Coreoidea, Pentatomoidea. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 1: 1\u201349.", "Lis B., Stroi\u0144ski A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae Coreidae Rhopalidae Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 pp.", "Lis J.A. 1990. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) \u2013 a faunistic review. Pentatomidae. Roczniki Muzeum G\u00f3rno\u015bl\u0105skiego w Bytomiu, Entomologia 1: 5\u2013102.", "Lis J.A. 1997. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e \u2013 Heteroptera, Plataspidae, Thyreocoridae i Cydnidae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (12): 28 pp.", "Lis J.A. 2000. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e \u2013 Heteroptera, Tarcz\u00f3wkowate \u2013 Pentatomidae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (14): 76 pp.", "Lis J.A., Lis B. 1998. Puklicowate \u2013 Acanthosomatidae, \u017c\u00f3\u0142winkowate \u2013 Scutelleridae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (13): 32 pp.", "Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea cz\u0119\u015b\u0107 I (Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae). Heteroptera Poloniae 2: 145 pp.", "P\u00e9ricart J. 1972. H\u00e9mipt\u00e8res Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de L'Ouestpalearctique. Faune de France 7. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 404 pp.", "P\u00e9ricart J. 1983. H\u00e9mipt\u00e8res Tingidae euro-mediterran\u00e9ens. Faune de France 69. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 620 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998a. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 1. Faune de France, 84A. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 468 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998b. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 2. Faune de France, 84B. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 453 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998c. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 3. Faune de France, 84C. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 487 pp.", "Polentz G. 1943. Beitrage zur Kenntnis der schlesischen Wanzen. Zeitschrift f\u00fcr Entomologie Breslau 19(2): 9\u201314.", "QGIS Development Team. 2019. QGIS Geographic Information System. Open-Source Geospatial Foundation Project. http://qgis.osgeo.org.", "Ruszkowski J.W. 1933. Wyniki bada\u0144 nad szkodliw\u0105 faun\u0105 Polski na podstawie materia\u0142\u00f3w z lat 1919-1930. Roczniki Ochrony Ro\u015blin 1: 1\u2013567.", "Ruszkowski J.W. 1935. Wyniki bada\u0144 nad szkodliw\u0105 faun\u0105 Polski. Materia\u0142y rejestracyjne zebrane przez stacje ochrony ro\u015blin w latach 1931, 1932 i 1933. Roczniki Ochrony Ro\u015blin 2: 2\u20133.", "Ruszkowski J.W. 1950. Fauna ro\u015blino\u017cerna \u0142an\u00f3w zbo\u017cowych w Polsce w okresie dwudziestolecia 1919-1920. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, E, Suppl. II, 94 pp.", "Scholtz H. 1847. Prodromus zu einer Rhynchoten \u2013 Fauna von Schlesien. \u00dcbersicht der Arbeiten und Ver\u00e4nderungen der Schlesischen Gesellschaft f\u00fcr Vaterl\u00e4ndische Kultur 1846: 104\u2013164.", "Scholz M.F.R. 1931. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. Entomologischer Anzeiger. Spezialzeitschrift f\u00fcr entomologischen Handel, Verkehr und Literatur 11: 79\u201382, 99\u2013102, 117\u2013120.", "Schuh R.T., Weirauch C., 2020. True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History, second edition. Siri Scientific Press Monograph Series Volume 8), 800 pp.", "Sk\u00f3rka S. 1994. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) Puszczy Zielonka ko\u0142o Poznania. Acta entomologica silesiana 2: 13\u201320.", "Soika G., \u0141abanowski G. 2010. Pluskwaki (Hemiptera) wyst\u0119puj\u0105ce na trawach ozdobnych. Post\u0119py w Ochronie Ro\u015blin 50(3): 1301\u20131307.", "Sowa, A., To\u0144czyk, G., Halabowski, D., Krodkiewska, M. 2018. First record of Sigara assimilis (Fieber, 1848)(Hemiptera: Heteroptera: Corixidae) in Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 47(2): 211.", "Strawi\u0144ski K. 1965. Zestawienie zgrupowa\u0144 gatunk\u00f3w Hemiptera-Heteroptera niezacienionych biotop\u00f3w \u015br\u00f3dle\u015bnych w nadle\u015bnictwie Dunin\u00f3w ko\u0142o P\u0142ocka. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, C 20(1): 1\u20138.", "Studzi\u0144ski A., Ma\u0142achowska D. 1973. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) wyst\u0119puj\u0105ce na dziko rosn\u0105cych ro\u015blinach krzy\u017cowych (Cruciferae) w Polsce w roku 1970. Roczniki Nauk Rolniczych 3(1): 79\u201398.", "Szulczewski A. 1908. Verzeichnis der bei Janowitz im Kreise Znin gefangenen Wanzen. Zeitschrift der Naturwissenschaftliechen Abteilung 15: 35\u201338.", "Szulczewski A. 1913. Beitrag zu einem Verzeichnis der Posener Rhynchoten (Hemiptera). Deutschen Entomologischen Zeitschrift 3: 307\u2013314.", "Taszakowski A. 2012. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) doliny g\u00f3rnej Ropy. Acta entomologica silesiana 20: 37\u201354.", "Taszakowski A., Bunalski M., Gierlasi\u0144ski G. 2020. First records of Deraeocoris ventralis in Poland, with notes on distribution of Polish Deraeocorinae (Hemiptera: Heteroptera, Miridae). Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology 29 (online 005): 1\u201310.", "Taszakowski A., Gierlasi\u0144ski G. 2018. Notes on the occurrence of Acetropis Fieber, 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland, with a key to Polish species. Fragmenta Faunistica 60: 83\u201399.", "Taszakowski A., Gorczyca J. 2018. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego \u2013 geneza fauny. Monographs of the Upper Silesian Museum 8: 1\u2013159.", "Teicher T. 1893. Beitrag zur Insektenfauna van Landshut (in Schlesien) und Umgebung. Insektenborse 10: 200\u2013201.", "To\u0144czyk G., Mielewczyk S. 2004. Boatmen (Corixidae), pp. 204\u2013205, 228\u2013229, In: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibinska E. (Eds.), Polish Fauna \u2013 characteristics and list of species. Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, 1 (In Polish).", "Trojan P. 1989. Bug (Heteroptera) associations in the agricultural landscape of Great Poland. Ekologia Polska 37: 135\u2013155.", "Wachmann E., Melber A, Deckert J. 2006. Wanzen. Band 1. Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, Cimicomorpha mit Tingidae, Anthocoridae, Cimicidae und Reduviidae. Tierwelt Deutschlands, 77, Goecke & Evers, Keltern, 263 pp.", "Wagner E., Weber H.H. 1964. H\u00e9t\u00e9ropt\u00e8res Miridae. Faune de France 67: 589 pp.", "Wrzesi\u0144ska D., Wawrzyniak M. 2008. Wyst\u0119powanie pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych Heteroptera na \u017cywotnikach Thuja i cyprysikach Chamaecyparis w ogrodach przydomowych. Fauna miast, Ochroni\u0107 r\u00f3\u017cnorodno\u015b\u0107 biotyczn\u0105 w miastach. SAR \"Pomorze\", Bydgoszcz (2008): 409\u2013412.", "Wrzesi\u0144ska D., Wawrzyniak M., Piesik D. 2013. Pluskwiaki (Hemiptera) spotykane na plantacjach wierzby wiciowej (Salix viminalis). Post\u0119py w Ochronie Ro\u015blin 53(1): 78\u201383.", "Zaj\u0105c K., Hebda G. 2011. Pierwsze stwierdzenie Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Sudetach Wschodnich. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 3: 7\u20139.", "\u017burawlew P., Gierlasi\u0144ski G. 2020. Nowe dane o pluskwiakach r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Polska). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 159\u2013169."]} New data on the distribution of the true bugs from the Barycz Valley are given. A list of 91 species from 20 families is presented. New sites of some rarely collected species: Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763), Acetropis longirostris Puton, 1875, Deraeocoris ventralis Reuter, 1904 and Horistus orientalis (Gmelin, 1790) are given.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility40
  visibilityviews40
  downloaddownloads32
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Lis, Barbara; Stroiński, Adam; Lis, Jerzy A.;
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Lis, Jerzy A.; Lis, Barbara; Ziaja, Dariusz J.;
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Gierlasiński, Grzegorz; Lis, Barbara; Kaszyca-Taszakowska, Natalia; Taszakowski, Artur;

  {"references": ["Assmann A. 1854. Hemiptera. Verzeichnis der bisher in Schleesien aufgefundanen wanzenartigen Insekten. Zeitschrift fur Entomologie 8: 1\u2013106.", "Aukema B. 2013. Fauna Europaea: Nabidae. http://fauna eur.org. Accessed 22 Apr 2020.", "Aukema B., Rieger C. (eds) 1996. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 2. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: XIV + 361 pp.", "Aukema B., Rieger C., Rabitsch W. 2013. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 6. Supplement. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 629 pp.", "Banaszak J. 1980. Badania nad faun\u0105 towarzysz\u0105c\u0105 w zasiedlonych ulach pszczelich. Fragmenta Faunistica 25: 127\u2013177.", "Bilewicz-Pawi\u0144ska T. 1961. Wp\u0142yw zadrzewie\u0144 na dynamik\u0119 ilo\u015bciow\u0105 pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Heteroptera). Ekologia Polska A 9: 61\u201377 .", "Bilewicz-Pawi\u0144ska T. 1965. Ecological analysis of Heteroptera communities in cultivated fields. Ekologia Polska 13: 593\u2013639.", "Bilewicz-Pawi\u0144ska T. 1967. From studies on the Heteropterofauna of the sugar beet. Ekologia Polska 15: 373\u2013384.", "Bilewicz-Pawi\u0144ska T. 1976a. Heteroptera i naturalna redukcja niekt\u00f3rych pluskwiak\u00f3w na ziemniakach a chemiczne zabiegi przeciw stonce ziemniaczanej \u2013 Leptinotarsa decemlineata Say. (Col., Chrysomelidae). Polskie Pismo Entomologiczne 46: 503\u2013525.", "Bilewicz-Pawi\u0144ska T. 1976b. Wp\u0142yw chemicznych zabieg\u00f3w przeciwstonkowych (Tritox, Enolofos 50) na Heteroptera i ich paso\u017cyty na ziemniakach. Entomologia a ochrona \u015brodowiska, Warszawa, 147\u2013151.", "Bogutyn L., Strawi\u0144ski K. 1966. Heteropterofauna zbiorowisk \u0142\u0105kowych i le\u015bnych w okolicy Parczewa, Polesie Lub. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, C 21: 63\u201374.", "Brischke C.G.A. 1871. Verzeichnis der Wanzen und Zirpen der Provinz Preussen. Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig 2: 26\u201340.", "Brischke C.G.A. 1888. Bericht uber eine Excursion nach Hela wahrend des Juli 1887. Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig 7: 42\u201364.", "Brischke C.G.A. 1891. Bericht \u00fcber eine zweite Excursion nach Steegen im Jahre 1889. Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig 7: 50\u201375.", "Bugaj-Nawrocka A., Gorczyca J. 2013. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Kocich G\u00f3rek w Piekarach \u015al\u0105skich (G\u00f3rny \u015al\u0105sk). Wiadomo\u015bci Entomologiczne 32(2): 118\u2013126.", "Bugaj-Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. 2018. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills. Monographs of the Upper Silesian Museum 9: 1\u201397.", "Burakowski B., Mroczkowski M., Stefa\u0144ska J. 1973. Chrz\u0105szcze Coleoptera. Biegaczowate \u2013 Carabidae, cz\u0119\u015b\u0107 1. Katalog fauny Polski 23(2): 1\u2013232.", "Burdajewicz S. 1993. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) wyst\u0119puj\u0105ce w wybranych uprawach nasiennych. Wiadomo\u015bci Entomologiczne 12(1): 5\u201310.", "Burdajewicz S., Nowacka W. 1995. Entomofauna polan \u015br\u00f3dle\u015bnych na terenie le\u015bnictwa Gwda Wielka. Cz. II Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera). Wiadomo\u015bci Entomologiczne 14(1): 21\u201325.", "Celary W. 2003. Fauna zwierz\u0105t bezkr\u0119gowych (Invertebrata) masywu Babiej G\u00f3ry nie obj\u0119tych szczeg\u00f3\u0142owymi opracowaniami. Monografia Fauny Babiej G\u00f3ry: 373\u2013398.", "Ch\u0142odny J. 1976. Liczebno\u015b\u0107 mszyc (Aphididae) i fauny towarzysz\u0105cej w uprawach brzozy brodawkowatej (Betula verrucosa Erhr.) na obszarze G\u00f3rno\u015bl\u0105skiego Obszaru Przemys\u0142owego. In: Entomologia a ochrona \u015brodowiska [materials from the Scientific Session on Entomology and Environmental Protection, Wis\u0142a-Uzdrowisko, 10\u201312 X 1974]. Warszawa.", "Ch\u0142odny J. 1983. Zgrupowania entomofagicznych stawonog\u00f3w (Arthropoda) w koronach brzozy brodawkowatej (Betula verrucosa Ehrh.) upraw le\u015bnych na terenach przemys\u0142owych G\u00f3rnego \u015al\u0105ska. Folia forestalia Polonica, Seria B 25: 95\u2013116.", "Ch\u0142ond D., \u0106wik\u0142a J., Gromotka P. 2005. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) rezerwatu Dolina \u017babnika w Jaworznie. Acta entomologica silesiana 12: 19\u201327.", "Ch\u0142ond D., Drohojowska J., Pilarczyk S., Wieczorek K. 2006. Pluskwiaki (Insecta: Hemiptera) rezerwatu Ska\u0142ka Rogo\u017anicka. Wiadomo\u015bci Entomologiczne 25: 55\u201358.", "Ch\u0142ond D., Gorczyca J. 2006. Stan poznania l\u0105dowych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. Pr\u0105dnik, Prace Muzeum Szafera 16: 185\u2013188.", "Ch\u0142ond D., Gorczyca J. 2009. Terrestrial True Bugs (Hemiptera, Heteroptera) of the Ojc\u00f3w National Park \u2013 Origin of Fauna. Roczniki Muzeum G\u00f3rno\u015bl\u0105skiego w Bytomiu, Entomologia 17: 5\u2013109.", "Ch\u0142ond D., Zalewski M., Ciurzycki W. 2007. True bugs (Hemiptera: Hetroptera) of selected islands of the Mazurian Lake District. Aphids and other hemipterous insects 13: 67\u201373.", "Cie\u015bliczka A., Lis B. 2015. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk \u0142\u0105kowych Je\u0142owej (woj. opolskie). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 9: 11\u201315.", "Claerebout S. 2009. D\u00e9couverte d'Alloeorhynchus flavipes (Fieber, 1836) (Heteroptera, Nabidae), nouvelle esp\u00e8ce pour la faune belge, \u00e0 Treignes (Viroinval, prov. de Namur). L'\u00c9rable 3: 2\u20133", "Cmoluch Z. 1960. Entomofauna rzepaku ozimego \u2013 Brassica napus L. var. biennis (Schubler et Mart.). Polskie Pismo Entomologiczne 19: 167\u2013182.", "Cmoluchowa A. 1958. Hemiptera-Heteroptera \u0142\u0105k okolic Zemborzyc i Wrotkowa. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, C 13: 165\u2013189.", "Cmoluchowa A. 1960. Obserwacje nad Hemiptera-Heteroptera Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, C 15: 161\u2013175.", "Cmoluchowa A. 1964. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera-Heteroptera) ro\u015blinnych zespo\u0142\u00f3w kserotermicznych okolic Kazimierza nad Wis\u0142\u0105. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, C 19: 49\u201394.", "Cmoluchowa A. 1971. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) wydm Lubelszczyzny. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, C 26: 129\u2013153.", "Cmoluchowa A. 1978. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e \u2013 Heteroptera, Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae, Phymatidae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18: 1\u201343.", "Cmoluchowa A., Lechowski L. 1985. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e zbiorowisk przyjeziornych na obszarze Lubelskiego Zag\u0142\u0119bia W\u0119glowego. Wiadomo\u015bci Entomologiczne 6: 88.", "Cmoluchowa A., Lechowski L. 1988. Species Composition and Numerical Force of Heteroptera of the Lublin Coal Basin. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, C 40: 75\u201384.", "Cmoluchowa A., Lechowski L. 1990. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) zespo\u0142u gr\u0105dowego (Tilio-Carpinetum) w rezerwacie Bachus (Wy\u017cyna Lubelska). Fragmenta Faunistica 33: 361\u2013371.", "Cmoluchowa A., Lechowski L. 1992. Changes in Heteroptera Groups in Dry-ground Forest Communities ad Sawin, Che\u0142m Province. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, C 44: 79\u201390.", "Cmoluchowa A., Lechowski L. 1993. Heteroptera communities of pine forests in Poland. Fragmenta Faunistica 36(8): 127\u2013146.", "Cmoluchowa A., Lechowski L. 1994. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) Roztocza. Fragmenta Faunistica 37: 181\u2013199.", "Cmoluchowa A., Lechowski L., Smardzewska Z. 1981. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) \u0142\u0105k Podlasia. In: Sierpi\u0144ski S. (ed.) Entomologia a gospodarka narodowa. PWN, Warszawa\u2013Wroc\u0142aw, 293\u2013297.", "Enderlein G. 1908. Biologisch-faunistische Moor- und Dunenstudien. Ein Beitrag zur Kenntnis biocynocischer Regionen in Westpreussen. Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins 30: 54\u2013238.", "Engel H. 1938. Beitrage zur Flora und Fauna der Binnendune bei Bellinchen (Oder). Markische Tierwelt 3: 229\u2013294", "Engel H., Hedicke H. 1936. Die Fauna der Binnendune bei Bellinchen (Oder). IV. Die Tierwelt. Heteroptera. Markische Tierwelt 17: 240\u2013246.", "Fedorko J. 1957. Wst\u0119pne badania nad heteropterofaun\u0105 \u015bci\u00f3\u0142ki le\u015bnej na przyk\u0142adzie materia\u0142u z Wandzina. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, C 12: 205\u2013237.", "Fedorko J. 1959. Pr\u00f3ba wyszukania powi\u0105za\u0144 biocenotycznych mi\u0119dzy Heteroptera a \u015brodowiskiem le\u015bnym. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, C 14: 93\u2013115.", "Gierlasi\u0144ski G. 2016. Nowe dane o wyst\u0119powaniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w okolicach Dusznik\u00f3w-Zdroju (Sudety Zachodnie) i K\u0142odzka (Sudety Wschodnie). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 10: 3\u20138.", "Gierlasi\u0144ski G. 2017. Nowe dane o wyst\u0119powaniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) na u\u017cytkach zielonych w Masywie \u015anie\u017cnika (Sudety Wschodnie). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 11: 7\u201313.", "Gierlasi\u0144ski G. 2018. Analiza rozmieszczenia l\u0105dowych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 1\u20134.", "Gierlasi\u0144ski G. 2020. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Bia\u0142ej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 7\u201336, http://doi.org/10.5281/zenodo.3661489.", "Gierlasi\u0144ski G., Fiedor M., Dorda A., Taszakowski A. 2020a. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 127\u2013150, http://doi.org/10.5281/zenodo.3934697.", "Gierlasi\u0144ski G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., \u017b\u00f3ralski R., Rutkowski T., Radzimkiewicz D., Kucza W., Og\u0142aza B. 2020b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. II. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 53\u2013108, http://doi.org/10.5281/zenodo.3763843", "Gierlasi\u0144ski G., Pi\u0105tek W.K., Pi\u0105tek W.K. 2017. Nowe dane o wyst\u0119powaniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w p\u00f3\u0142nocnej cz\u0119\u015bci Puszczy Kozienickiej (Nizina Mazowiecka). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 11: 73\u201379.", "Gierlasi\u0144ski G., Regner J. 2018. Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) (Heteroptera: Rhyparochromidae) \u2013 drugie stanowisko w Polsce wraz z wykazem pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych zebranych w po\u0142udniowo-zachodniej Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 7\u201312.", "Gierlasi\u0144ski G., Rutkowski T., Orzechowski R., Taszakowski A., Wo\u017aniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 13: 19\u201348, http://doi.org/10.5281/zenodo.2597533.", "Gierlasi\u0144ski G., Szawaryn K., Hebda G., Rutkowski T. 2018a. Nowe dane o wyst\u0119powaniu l\u0105dowych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) na Pobrze\u017cu Ba\u0142tyku. Przegl\u0105d Przyrodniczy 29(1): 41\u201357.", "Gierlasi\u0144ski G., \u017burawlew P., Markiewicz E., Rutkowski T., Melke A. 2018b. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 13\u201328.", "Gierlasi\u0144ski G., Taszakowski A. 2013\u20132020. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl. [access: 30.04.2020].", "Gogala, A., Zde\u0161ar, M., Kamin, J. 2014. New records of Heteroptera in Slovenia. Acta Entomologica Slovenica 22(2): 121\u2013124.", "Gorczyca J., Herczek A. 1995. Waloryzacja przyrodnicza rezerwatu florystycznego Ochojec w Katowicach. Uwagi o faunie. Kszta\u0142towanie \u015brodowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemys\u0142owionych i zurbanizowanych, WBiO\u015a, WNoZ U\u015a, Katowice\u2013Sosnowiec 16: 38\u201346.", "Gorczyca J., Herczek A. 2009. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera-Heteroptera) rezerwatu przyrody \"Ochojec\". In: Parusel B. Rezerwat przyrody \"Ochojec\" w Katowicach (G\u00f3rny \u015al\u0105sk). Monografia naukowo- dydaktyczna. Centrum Dziedzictwa Przyrody G\u00f3rnego \u015al\u0105ska 183\u2013190.", "Gorczyca J., Lis J.A. 2000. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) Bieszczad\u00f3w. Monografie Bieszczadzkie 7: 191\u2013204.", "Grenzenberg M. 1896. Bericht uber die Haase'sche Excursion im Kreise Karthaus mit besonderer Ber\u00fccksichtigung der Myriapoden. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig 9: 236\u2013253.", "Ha\u0142ka-Wojciechowicz E. 1996. Zgrupowania pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Heteroptera) zasiedlaj\u0105ce trawniki miejskie wybranych osiedli mieszkaniowych Warszawy. Fragmenta Faunistica 39(10): 127\u2013148.", "Ha\u0142ka-Wojciechowicz E. 1997. Communities of Heteroptera in flood-plain forests of selected sites in Puszcza Bia\u0142owieska and the Mazowsze Lowland. Fragmenta Faunistica 40(3): 27\u201345.", "Hanus K., Lis B. 2014. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk \u0142\u0105kowych obszaru Natura 2000 \u0141\u0105ki w okolicach Kluczborka nad Stobraw\u0105 (woj. opolskie). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 8: 9\u201319.", "Hebda G. 2002. Terrestrial bugs Heteroptera (Insecta: Hemiptera) of the Gipsowa G\u00f3ra Nature rez. in Poland. Casopis Slezskeho zemskeho muzea, Opava (Serie A) 51: 91\u201395.", "Hebda G. 2006. Heteropterans (Insecta: Heteroptera) on limestone quarries in the Che\u0142m area (Opole Silesia). In: Nowak A., Hebda G. (Eds.) Biodiversity of quarries and pits. Opole Scientific Society, 3rd Department of Natural Sciences, Opole-G\u00f3ra\u017cd\u017ce: 83\u201394.", "Hebda G. 2011. Nowe dane o rozmieszczeniu l\u0105dowych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Puszczy Bia\u0142owieskiej. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 3: 11\u201319.", "Hebda G., Gutowski J. 2019. Materia\u0142y do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych obszar\u00f3w Polski: Podlasie, Puszcza Bia\u0142owieska, Wy\u017cyna Lubelska, Nizina Sandomierska i Roztocze. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 13: 59\u201364, http://doi.org/10.5281/zenodo.3278345", "Hebda G., Gutowski J., Kalisiak J., Melke A., Wolski A. 2020. Materia\u0142y do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) wschodniej Polski, nowe stanowiska z krain: Podlasie, Puszcza Bia\u0142owieska, Wy\u017cyna Lubelska, Nizina Sandomierska, Roztocze. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 109\u2013118. https://doi.org/10.5281/zenodo.3804943", "Hebda G., Kocorek A. 2012. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) le\u015bnego rezerwatu przyrody Rozumice na Opolszczy\u017anie (Sudety Wschodnie). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 5: 9\u201316.", "Hebda G., Lis B. 2007. Nowe stanowiska pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w G\u00f3rach Opawskich (Sudety Wschodnie). Przyrodnicze warto\u015bci polsko-czeskiego pogranicza jako wsp\u00f3lne dziedzictwo Unii Europejskiej. Centrum Studi\u00f3w nad Bior\u00f3\u017cnorodno\u015bci\u0105, Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 189\u2013206.", "Hebda G., Rutkowski T. 2013. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) na Wzg\u00f3rzach Trzebnickich. Nature Journal (Opole Scientific Society) 46: 44\u201354.", "Hebda G., Rutkowski T. 2015. Pierwsze dane o wyst\u0119powaniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Parku Narodowym Uj\u015bcie Warty. Wiadomo\u015bci Entomologiczne 34(1): 12\u201318.", "Hebda G., Rutkowski T. 2018. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 49\u201364.", "Hebda G., Rutkowski T. 2019. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) gminy Dopiewo (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Fragmenta Naturae 52: 18\u201332. https://doi.org/10.5281/zenodo.3594779", "Hebda G., \u015acibor R. 2016. Nowe stanowiska pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) Pieninach. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 35(4): 93\u201398.", "Hedicke H., Michalk O. 1936. Bemerkungen uber einge Heteropteren von Bellinchen und seiner Umgebung (Hemiptera). Markische Tierwelt 1: 26\u201334.", "Henry T.J. 2017. Biodiversity of Heteroptera. [In]: Foottit R.G., Adler P.H. (eds). Insect Biodiversity: Science and Society. Hoboken: Wiley, 279\u2013335.", "Herczek A., Gorczyca J. 1994. Waloryzacja przyrodnicza rezerwatu Las Murckowski w Katowicach. \u015awiat Zwierz\u0119cy. Kszta\u0142towanie \u015brodowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemys\u0142owionych i zurbanizowanych, WBiO\u015a, WNoZ U\u015a, Katowice-Sosnowiec: 33\u201339.", "Hohol-Kilinkiewicz A., Czaja J. 2006. Heteroptera (Insecta: Hemiptera) of G\u00f3ra\u017cd\u017ce quarry (Lower Silesia) \u2013 preliminary study. In: Nowak A., Hebda G. (Eds.) Biodiversity of quarries and pits. Opole Scientific Society, 3rd Department of Natural Sciences, Opole-G\u00f3ra\u017cd\u017ce: 137\u2013144.", "Jordan K.H.C. 1944. Neue und seltene Funde schlesischer Wanzen. Zeitschrift fur Entomologie 19(3): 5\u20137.", "Kaczmarek S. 1991. Insect from bee-hives collected in Pomerania (Poland). Polskie Pismo Entomologiczne 61: 31\u201337.", "Kania C., El-Fayoumi M., Kelm M. 1976b. Wp\u0142yw zabiegu przeciwstonkowego na Heteroptera zasiedlaj\u0105ce uprawy ziemniaka w latach 1971-1972. In: Entomologia a ochrona \u015brodowiska. Warszawa: 53\u2013162.", "Kania C., El-Fayoumi M., Kelm M., Koroluk L. 1976a. Heteroptera w agrocenozie ziemniaka w Paw\u0142owicach Wielkich ko\u0142o Wroc\u0142awia w latach 1971-1974. Polskie Pismo Entomologiczne 46: 595\u2013605.", "Karczewski J. 1967. Znaczenie wrzosu (Calluna vulgaris L.) dla entomocenozy le\u015bnej oraz por\u00f3wnanie zespo\u0142u owad\u00f3w zwi\u0105zanych z t\u0105 krzewink\u0105 z entomofaun\u0105 bor\u00f3wki czernicy (Vaccinium myrtillus L.). SGGW, Warszawa, 174 pp.", "Karg J. 1975. Heteroptera of rye and potato cultures. Evaluation of some parameters and ecological relations. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences 23: 379\u2013382.", "Karl O. 1935. Ein Beitrag zur Hemipterenfauna Ostpommenns. Wanzen, Zikaden und Blattfloche. Dohrniana, Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft 14: 122\u2013141.", "Kasprowicz A. 1960. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) niekt\u00f3rych upraw rolnych. Polskie Pismo Entomologiczne 17: 17\u201321.", "Kasprowicz A. 1963. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera The family Nabidae (damsel bugs) belongs to the infraorder Cimicomorpha and the clade Cimiciformes. In Poland, Nabidae is currently represented by fifteen species that belong to two subfamilies: Prostemmatinae and Nabinae. The first includes two species that belong to the genus Prostemma, while Nabinae are represented by thirteen species that are classified into two genera: Himacerus and Nabis. This paper summarizes the distribution of damsel bugs in Poland based on the literature data and new records. Maps of the distribution of each species in Poland and the Palearctic are also presented. Moreover, a bilingual identification key is also provided. High-quality graphics have been prepared for each species. Additional information on the biology of all of the species is provided.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  ZENODO
  Article . 2020
  Data sources: Datacite
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  ZENODO
  Article . 2020
  Data sources: ZENODO
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility111
  visibilityviews111
  downloaddownloads1
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   ZENODO
   Article . 2020
   Data sources: Datacite
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   ZENODO
   Article . 2020
   Data sources: ZENODO
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gierlasiński, Grzegorz; Fiedor, Marek;

  {"references": ["Assmann A. 1854. Hemiptera. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefunden wanzenartigen Insekten. Zeitschrift f\u00fcr Entomologie 8: 1\u2013106.", "Aukema B., Rieger Ch. (Eds.) 1996. Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Vol. 2. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 361 pp.", "Aukema B., Rieger Ch. (Eds.) 1999. Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 3. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 577 pp.", "Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2001. Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 4. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 346 pp.", "Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2006 Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 5. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XI + 550 pp.", "Aukema B., Rieger C., Rabitsch W. 2013. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 6. Supplement. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 629 s.", "Becza\u0142a T., Henel A. 2014. Zbiorowiska ro\u015blinne, In: Mys\u0142ajek R.W. (Ed.), Monografia przyrodnicza G\u00f3ry Bucze. Gmina Brenna: 59\u201365.", "Burakowski B., Mroczkowski M., Stefa\u0144ska J. 1973. Chrz\u0105szcze Coleoptera. Biegaczowate \u2013 Carabidae, cz\u0119\u015b\u0107 1. Katalog fauny Polski 23(2): 1\u2013232.", "C h\u0142ond D., Gorczyca J. Terrestrial 2009. True Bugs (Hemiptera, Heteroptera) of the Ojc\u00f3w National Park \u2013 Origin of Fauna. Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 17: 5\u2013109.", "Cmoluchowa A. 1960. Obserwacje nad Hemiptera-Heteroptera Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, C 15: 161\u2013175.", "Cmoluchowa A. 1971. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) wydm Lubelszczyzny. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, C 26: 129\u2013153.", "Fiedor M. 2014. Historia bada\u0144 przyrodniczych i ochrony G\u00f3ry Bucze, In: Mys\u0142ajek R.W. (Ed.), Monografia przyrodnicza G\u00f3ry Bucze. Gmina Brenna: 9\u201312.", "Gierlasi\u0144ski G. 2020. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Bia\u0142ej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 7\u201336. DOI: 10.5281/zenodo.3661489.", "Gierlasi\u0144ski G. 2021. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) z kolekcji Aliny Kasprowicz w Zbiorach Przyrodniczych Wydzia\u0142u Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 15\u201325. DOI: 10.5281/zenodo.4548173.", "Gierlasi\u0144ski G., Kolago G., Rutkowski T., Taszakowski A., Klejdysz T., Regner J., Fiedor M., Rakoczy T., \u017burawlew P. 2018. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 65\u201373. DOI: 10.5281/zenodo.1468897.", "Gierlasi\u0144ski G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020a. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. Monographs of the Upper Silesian Museum 17: 1\u2013100. DOI:10.5281/zenodo.4159311.", "Gierlasi\u0144ski G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., \u017b\u00f3ralski R., Rutkowski T., Radzimkiewicz D., Kucza W., Og\u0142aza B. 2020b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce \u2013 II. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 53\u2013108. DOI: 10.5281/zenodo.3763843.", "Gierlasi\u0144ski G., Fiedor M., Dorda A., Taszakowski A. 2020c. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 127\u2013150. DOI: 10.5281/zenodo.3934697.", "Gierlasi\u0144ski G., Taszakowski A. 2013-2021. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl.", "Gizdo\u0144 A., Gorczyca J. 2005. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e z rodziny tasznikowatych (Hemiptera, Heteroptera, Miridae) Ogrodu Botanicznego w Miko\u0142owie. Acta entomologica silesiana 12: 33\u201339.", "Gorczyca J. 2004. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski, nr. 168, Cz\u0119\u015b\u0107 XVIII, Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e \u2212 Heteroptera, Tasznikowate \u2212 Miridae. Podrodzina: Phylinae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne.", "Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 pp.", "Gorczyca J., Herczek A. 1998. Miridae (Heteroptera) wybranych zbiorowisk ro\u015blinnych Bieszczad\u00f3w Zachodnich. Acta Biologica Silesiana 10(27): 110\u2013124.", "Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(6a): 1\u201331.", "Gorczyca J., Wolski A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamilies: Mirinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 172 pp.", "Hebda G., Kocorek A. 2012. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) le\u015bnego rezerwatu przyrody Rozumice na Opolszczy\u017anie (Sudety Wschodnie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 5: 9\u201316.", "Hedicke H., Michalk O. 1936. Bemerkungen \u00fcber einige Heteropteren von Bellinchen und seiner Umgebung (Hemiptera). Markische Tierwelt 1: 26\u201334.", "Henry T.J. 1997. Phylogenetic Analysis of Family Group within the Infraorder Pentatomorpha (Hemiptera) with emphasis on Lygaeoidea. Annals of the Entomological Society of America 90: 275\u2013301.", "Hohol-Kilinkiewicz A., Czaja J. 2006. Heteroptera (Insecta: Hemiptera) of G\u00f3ra\u017cd\u017ce quarry (Lower Silesia) \u2013 preliminary study. In: Nowak A., Hebda G. (Eds.), Biodiversity of quarries and pits. Opole Scientific Society, 3rd Department of Natural Sciences, Opole-G\u00f3ra\u017cd\u017ce: 137\u2013144.", "Jonderko T., Tyc A. 2014. Zarys fizjograficzny, In: Mys\u0142ajek R.W. (Ed.), Monografia przyrodnicza G\u00f3ry Bucze. Gmina Brenna: 13\u201318.", "Kondracki J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa: 440 pp.", "Korcz A. 2003. Pluskwiaki (Heteroptera) w zr\u00f3\u017cnicowanych \u015brodowiskach S\u0142owi\u0144skiego Parku Narodowego oraz G\u00f3ry Rowok\u00f3\u0142. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Ro\u015blin 13, 201 pp.", "Korcz A. 2010. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) zebrane na terenie Jeleniej G\u00f3ry-Cieplic w 2009 roku. Przyroda Sudet\u00f3w 13: 161\u2013168.", "Lechowski L. 1984. Badania nad faun\u0105 pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Heteroptera) w zbiorowiskach ro\u015blinnych doliny Bystrzycy. I. Fauna owad\u00f3w ro\u015blino\u017cernych. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, C 39: 219\u2013241.", "Lechowski L., Cmoluchowa A. 1993. Struktura jako\u015bciowa i ilo\u015bciowa fauny pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Heteroptera) w rezerwacie Bukowa G\u00f3ra (RPN). Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, C 51: 51\u201357.", "Lechowski L., Smardzewska-Gruszczak Z. 1998. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) rezerwatu Szklarnia (Park Krajobrazowy Lasy Janowskie). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 17: 57\u201365", "Lis B. 1996. Tingidae of Poland \u2013 a faunistic review (Hemiptera: Heteroptera). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 6\u20137: 263\u2013298.", "Lis B., Stroi\u0144ski A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 pp.", "Lis B., Lis J.A. 2002. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) G\u00f3r Opawskich (Sudety Wschodnie). Wiadomo\u015bci entomologiczne 21: 87\u201395.", "Lis J.A. 1989. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Insecta: Heteroptera) Wy\u017cyny \u015al\u0105skiej. Roczniki Muzeum G\u00f3rno\u015bl\u0105skiego w Bytomiu, Przyroda 12: 5\u201360.", "Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski. Cz\u0119\u015b\u0107 XVIII. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e \u2013 Heteroptera, zeszyt 14. Tarcz\u00f3wkowate \u2013 Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toru\u0144, nr 160 serii kluczy, 72 pp.", "Lis J.A., Lis B., Gorczyca J. 1995. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) \u015brodkowego basenu Doliny Biebrzy. Wiadomo\u015bci entomologiczne 14(2): 85\u201393.", "Lis J.A., Lis B. 1998. True-bugs of \u015al\u0105sk G\u00f3rny \u2013 an annotated checklist (Hemiptera: Heteroptera). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology 8: 107\u2013146.", "Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea. Cz\u0119\u015b\u0107 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. Heteroptera Poloniae 2: 145 pp. DOI: 10.13140/RG.2.1.1623.0483.", "Miko\u0142ajski M. 1962. Tytthus pygmaeus (Zett.) \u2013 nowy gatunek dla fauny Polski oraz niekt\u00f3re inne gatunki pluskwiak\u00f3w (Hemiptera-Heteroptera) nowe dla fauny regionu warmi\u0144sko-mazurskiego. Fragmenta Faunistica 10(17): 251\u2013255.", "Mys\u0142ajek R.W. 2014. Monografia przyrodnicza G\u00f3ry Bucze. Gmina Brenna, 115 pp. ISBN 978-83-91370-7-5.", "Orzechowski R., Wasielewski H. 2015. Entomofauna, In: 30 lat \u2013 \u0141agowsko-Sul\u0119ci\u0144ski Park Krajobrazowy \u2013 r\u00f3\u017cnorodno\u015b\u0107 ekologiczna i gatunkowa, Zesp\u00f3\u0142 Park\u00f3w Krajobrazowych woj. lubuskiego: 202\u2013216.", "Pacuk B., Gierlasi\u0144ski G. 2021. Nowe stanowiska Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1847) i Metopoplax origani (Kolenati, 1845) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 1\u20134. DOI: 10.5281/zenodo.4437138.", "P\u00e9ricart J. 1998a. H\u00e9mipt\u00e8res Lygaeidae Euro-M\u00e9diterran\u00e9ens. vol. 1. Faune de France 84A, 468 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998b. H\u00e9mipt\u00e8res Lygaeidae Euro-M\u00e9diterran\u00e9ens. vol. 2. Faune de France 84B, 453 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998c. H\u00e9mipt\u00e8res Lygaeidae Euro-M\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 3. Faune de France 84C, 487 pp.", "Polentz G. 1943. Beitrage zur Kenntnis der schlesischen Wanzen. Zeitschrift f\u00fcr Entomologie Breslau 19(2): 9\u201314.", "Polentz G. 1944. Beitrage zur Kenntnis der schlesischen Wanzen. Zeitschrift f\u00fcr Entomologie Breslau 19(3): 7\u201314.", "Reuter O.M. 1883. Hemiptera Gymnocerata Europae, Hemipteres Gymnocerates d'Europe, du bassin de la Mediterranee et de l'Ase Russe. III. Acta Societatis Scientiarum Fennicae 13: 313\u2013496.", "Scholz M.F.R. 1931. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. Entomologischer Anzeiger 11: 79-82, 99-102, 117\u2013120.", "Schuh R.T., Weirauch C. 2020. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history (second edition). Siri Scientific Press, Monograph Series Volume 8, 800 pp.", "Skora H., Lis J.A., Wolski A. 2013. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) drzew i krzew\u00f3w miasta Opola. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 6: 9\u201320.", "Smreczy\u0144ski S. 1954. Materia\u0142y do fauny pluskwiak\u00f3w (Hemiptera) Polski. Fragmenta Faunistica 7: 1\u2013146.", "Szulczewski A. 1913. Beitrag zu einem Verzeichnis der Posener Rhynchoten (Hemiptera). Deutschen Entomologischen Zeitschrift 3: 307\u2013314.", "Taszakowski A., Kaszyca N., Michalska D., Herczek A. 2016. Nowe dane o wyst\u0119powaniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) na kserotermicznych siedliskach Niecki Nidzia\u0144skiej. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 10: 45\u201354.", "Taszakowski A., Gorczyca J. 2018. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego \u2013 geneza fauny. Monographs of the Upper Silesian Museum 8: 1\u2013159.", "Tyc A. 2014. \u015arodowisko abiotyczne, In: Mys\u0142ajek R.W. (Ed.), Monografia przyrodnicza G\u00f3ry Bucze. Gmina Brenna: 19\u201328.", "Wagner E., Weber H.H. 1964. H\u00e9mipt\u00e8res Miridae. Faune de France 67, 591 pp.", "Wr\u00f3blewski A. 1968. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski. Cz\u0119\u015b\u0107 XVIII. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e \u2013 Heteroptera, zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrze\u017ckowate (Saldidae). PWN, Warszawa, nr 58 serii kluczy, 36 pp."]} True-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Bucze Mt. landscape-nature protected complex in Western Beskidy Mts. Bucze Mt. is a small hill in southern Poland, near the Moravian Gate. In 2010, the area of the mountain was protected as a landscape-nature protected complex. The slopes of the mountain are covered with xerothermic meadows and fragments of natural forests. This paper presents the results of the research conducted in 2018-2020. In the collected material, 93 species of true bugs from 17 families were found.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility11
  visibilityviews11
  downloaddownloads7
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ogłaza, Bartosz; Gierlasiński, Grzegorz; Taszakowski, Artur;

  {"references": ["Aukema B. 2013. Fauna Europaea: Rhopalidae. Fauna Europaea. Available at http.//faunaeur.org (version: Jan. 2020).", "Aukema B., Rieger C. 2006. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 5. Pentatomomorpha II. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 550 p", "Bunalski M., Taszakowski A. 2018. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) p\u00f3\u0142nocno-zachodniej Polski. Cz. 2. Wtyki (Coreoidea) niecki Jeziora Sycy\u0144skiego. Wiadomo\u015bci entomologiczne 37(2): 81\u201395.", "Burakowski B., Mroczkowski M., Stefa\u0144ska J. 1973. Chrz\u0105szcze Coleoptera. Biegaczowate \u2013 Carabidae, cz. 1. Katalog fauny Polski 23(2): 1\u2013232.", "Gierlasi\u0144ski G. 2018. Analiza rozmieszczenia l\u0105dowych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 1\u20134.", "Gierlasi\u0144ski G., Taszakowski A. 2013\u20132020. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl.", "CoreoideaSF Team. 2020. Coreoidea Species File Online. Version 5.0/5.0. http://Coreoidea. SpeciesFile.org (dost\u0119p: 20.04.2020).", "Lis B., Stroi\u0144ski A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae Coreidae Rhopalidae Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 pp.", "Moulet P. 1995. H\u00e9mipt\u00e8res Coreoidea (Coreidae, Rhopalidae, Alydidae), Pyrrhocoridae, Stenocephalidae. Faune de France, 81. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris: 336 pp."]} Materials to the knowledge of scentless plant bugs of Poland (Hemiptera: Heteroptera, Rhopalidae). The paper presents new data on distribution of the family Rhopalidae in Poland. The study is based on the material deposited in the entomological collection of the Institute of Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Faculty of Natural Sciences, University of Silesia in Katowice (DZUS). Insects were collected in the years 1979–2019. List of 1060 specimens of Rhopalidae belonging into 10 species and 6 genera is presented.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility13
  visibilityviews13
  downloaddownloads7
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: MIłosz Obrzut; Bartosz Ogłaza; Artur Taszakowski;

  {"references": ["Aukema B., Rieger C. 1996. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 2. Cimicomorpha I. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 361 pp.", "Aukema B., Rieger C. 1995. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region,1. Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha and Leptopodomorpha. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 222 pp.", "Aukema B., Rieger C. 1999. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 3. Cimicomorpha II. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 577 pp.", "Aukema B., Rieger C. 2001. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 4. Pentatomomorpha I. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 346 pp", "Aukema B., Rieger C. 2006. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 5. Pentatomomorpha II. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 550 pp.", "Aukema B., Rieger C., Rabitsch W. 2013. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 6. Supplement. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 629 pp.", "Burakowski B., Mroczkowski M., Stefa\u0144ska J. 1973. Chrz\u0105szcze Coleoptera. Biegaczowate \u2013 Carabidae, cz. 1. Katalog fauny Polski 23(2): 1\u2013232.", "Gierlasi\u0144ski G., Lis B., Rutkowski T. 2019. Badania faunistyczne nad l\u0105dowymi pluskwiakami r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ymi (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce: rys historyczny i perspektywy. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 13: 1\u20138. http://doi.org/10.5281/zenodo.2550100.", "Gierlasi\u0144ski G., Taszakowski A., Lis B. 2019. Stilt bugs (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) of Poland: check-list, distribution, bionomics. Fragmenta Faunistica 62: 1\u201325.", "Gorczyca J. 2004a. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera). In: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibi\u0144ska E. (Eds.). Fauna Polski \u2013 charakterystyka i wykaz gatunk\u00f3w. T. I. MiIZ PAN, Warszawa, 192\u2013234.", "Gorczyca J. 2004b. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(6b): 83 pp.", "Gorczyca J., Herczek A. 2008. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(6c): 75 pp.", "Henry T. J. 1997. Phylogenetic analysis of family groups within the infraorder Pentatomomorpha (Hemiptera: Heteroptera), with emphasis on the Lygaeoidea. Annals of the Entomological Society of America 90: 275\u2013301.", "Lis B., Kacica A. 2016. Pierwsze dane na temat wyst\u0119powania l\u0105dowych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) na terenie Zabrza (G\u00f3rny \u015al\u0105sk). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 10: 41\u201343.", "Kondracki J. 2013. Geografia regionalna Polski. PWN, 444 pp.", "Lis B., Stroi\u0144ski A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae Coreidae Rhopalidae Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 pp.", "Lis J.A. 2000. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e \u2013 Heteroptera, Tarcz\u00f3wkowate \u2013 Pentatomidae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(14): 76 pp.", "Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea cz\u0119\u015b\u0107 I (Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae). Heteroptera Poloniae 2: 145 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998a. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 1. Faune de France, 84A. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 468 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998b. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 2. Faune de France, 84B. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 453 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998c. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 3. Faune de France, 84C. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 487 pp", "Rund S.S.C., Braak K., Cator L., Copas K., Emrich S.J., Giraldo-Calder\u00f3n G.I. 2019. MIReAD, a minimum information standard for reporting arthropod abundance data. Scientific Data 6: 40. doi:10.1038/s41597-019-0042-5.", "Taszakowski A., Gierlasi\u0144ski G. 2019. Wykorzystanie 'big data' w badaniach faunistycznych \u2013 projekt \"Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Polski\". XXVI Og\u00f3lnopolska Konferencja Hemipterologiczna \"Mszyce i inne pluskwiaki\". https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33828.22404.", "Wagner E., Weber H.H. 1964. H\u00e9t\u00e9ropt\u00e8res Miridae. Faune de France 67: 589 pp."]} New data on the occurrence of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Zabrze city (Upper Silesia). The paper presents the results of faunistics studies on terrestrial Heteroptera in the area of the city Zabrze (Silesian Upland) conducted in 2012. A list of 47 species is presented.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility23
  visibilityviews23
  downloaddownloads16
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Artur Taszakowski; Natalia Kaszyca-Taszakowska;

  {"references": ["Aukema B., Rieger C. 1996. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 2. Cimicomorpha I. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 361 pp.", "Aukema B., Rieger C. 1995. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region,1. Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha and Leptopodomorpha. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 222 pp.", "Aukema B., Rieger C. 1999. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 3. Cimicomorpha II. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 577 pp.", "Aukema B., Rieger C. 2001. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 4. Pentatomomorpha I. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 346 pp.", "Aukema B., Rieger C. 2006. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 5. Pentatomomorpha II. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 550 pp.", "Aukema B., Rieger C., Rab itsch W. 2013. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 6. Supplement. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 629 pp.", "B\u0105ba W. 2003. Changes in the structure and floristic composition of the limestone grasslands after cutting trees and shrubs and mowing. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72: 61\u201369.", "Babczy\u0144ska-Sendek B. 2005. Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kseroterm\u00f3w wy\u017cyny \u015bl\u0105skiej. Wydawnictwo Uniwersytetu \u015al\u0105skiego, 236 pp.", "B\u0105k J., \u0106mak J., Sta\u015bkowiak A. 1990. Wyniki bada\u0144 por\u00f3wnawczych nad faun\u0105 motyli dziennych (Rhopalocera) obszaru miejskiego Kielc i okolic. Kieleckie Studia Bibliologiczne 3\u20134: 67\u201368.", "Bara\u0144ska K., Chmielewski P., Cwener A., Pluci\u0144ski P. 2009. Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce \u2013 teoria i praktyka. Wydawnictwo Klubu Przyrodnik\u00f3w, \u015awiebodzin, 1\u201345.", "Bielewicz M. 1966. Motyle Kamiennej G\u00f3ry w Ligocie Dolnej. Rocznik Muzeum G\u00f3rno\u015bl\u0105skiego w Bytomiu, Przyroda 3: 5\u201372.", "Burakowski B., Mroczkowski M., Stefa\u0144ska J. 1973. Chrz\u0105szcze Coleoptera. Biegaczowate \u2013 Carabidae, cz. 1. Katalog fauny Polski 23(2): 1\u2013232.", "Ch\u0142ond D., Gorczyca J. 2009. Terrestrial true bugs (Hemiptera, Heteroptera) of the Ojc\u00f3w National Park \u2013 origin of fauna. Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology 17: 5\u2013109.", "Cmoluchowa A. 1978. Nabidae, Reduviidae, Phymatidae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(7): 42 pp.", "Cmoluchowa A., Lechowski L. 1994. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) Roztocza. Fragmenta Faunistica 37(7): 181\u2013200.", "Dzwonko Z. 2012. Pochodzenie, przemiany, znaczenie i ochrona nawapiennych muraw, zaro\u015bli i las\u00f3w kserotermicznych: pp. 9\u201321, In: Loster S. (Ed.), Ro\u015blinno\u015b\u0107 kserotermiczna na obszarach chronionych wojew\u00f3dztwa ma\u0142opolskiego. Regionalna Dyrekcja Ochrony \u015arodowiska w Krakowie, 157 pp.", "Gierlasi\u0144ski G. 2018. Rozmieszczenie, In: Gierlasi\u0144ski G. (Ed.), Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl (ver. 25.11.2018).", "Gierlasi\u0144ski G., Kolago G., Rutkowski T., Taszakowski A., Klejdysz T., Regner J., Fiedor M., Rakoczy T., \u017burawlew P. 2018. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 65\u201373.", "Gierlasi\u0144ski G., Taszakowski A. 2018. Ikonografia, In: Gierlasi\u0144ski G. (Ed.). Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl (ver. 25.11.2018).", "Gorczyca J. 2004b. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (6b): 83 pp.", "Gorczyca J., Herczek A. 1991. Tasznikowate (Miridae, Heteroptera) niekt\u00f3rych zbiorowisk ro\u015blinnych okolic Mielnika n. Bugiem. Acta Biologica Silesiana 18: 118\u2013125.", "Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(6a): 31 pp.", "Gorczyca J., Herczek A. 2008. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(6c): 75 pp.", "Hebda G. 2002. Terrestrial bugs Heteroptera (Insecta: Hemiptera) of the Gipsowa G\u00f3ra Nature rez. in Poland. Casopis Slezskeho zemskeho muzea, Opava (Serie A) 51: 83\u201394.", "Hebda G. 2006. Heteropterans (Insecta: Heteroptera) on limestone quarries in the Che\u0142m area (Opole Silesia), In: Nowak A., Hebda G. (Eds.), Biodiversity of quarries and pits. Opole Scientific Society, 3rd Department of Natural Sciences, Opole-G\u00f3ra\u017cd\u017ce: 83\u201394.", "Henry T.J. 1997. Phylogenetic analysis of family groups within the infraorder Pentatomomorpha (Hemiptera: Heteroptera), with emphasis on the Lygaeoidea. Annals of the Entomological Society of America 90: 275\u2013301.", "Kaszyca N., Mas\u0142owski A., Taszakowski A. 2018. Nowe dane na temat rozmieszczenia Myrmecophilus acervorum (Pan zer, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 26(029): 161\u2013166. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1346063.", "Kondracki J. 2013. Geografia regionalna Polski. PWN, 444 pp.", "Krist M., Kment P. 2006. Bl\u00e1natka sv\u011btl\u00e1 (Oxycarenus pallens) (Heteroptera, Oxycarenidae) na st\u0159edn\u00ed Morav\u011b. Zpr\u00e1vy Vlastiv\u011bdn\u00e9ho muzea v Olomouci 285\u20137: 77\u201381.", "Liana A. 1976. Prostoskrzyd\u0142e (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych na wy\u017cynie Ma\u0142opolskiej. Fragmenta Faunistica 20: 469\u2013558.", "Liana A. 1978. Prostoskrzyd\u0142e (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych Wy\u017cyny Lubelskiej. Fragmenta Faunistica 23: 80\u2013134.", "Linsley E.G. 1958. The ecology of solitary bees. Hilgardia 27: 543\u2013599.", "Lis B. 1994. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) Kamiennej G\u00f3ry w Ligocie Dolnej (G\u00f3rny \u015al\u0105sk). Acta entomologica silesiana 2: 25\u201330.", "Lis B. 1999. Prze\u015bwietlikowate \u2013 Tingidae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(8): 64 pp.", "Lis B. 2007. P\u0142aszczy\u0144cowate \u2013 Piesmatidae, smukle\u0144cowate \u2013 Berytidae, kowalowate \u2013Pyrrhocoridae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(9): 33 pp.", "Lis B. 2017. Nowe stanowiska pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Heteroptera) rzadko wykazywanych z Polski. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 11: 47-50.", "Lis B., Danielczok-Demska T. 2001. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Insecta: Heteroptera) Parku Krajobrazowego G\u00f3ra \u015bw. Anny (G\u00f3rny \u015al\u0105sk). Natura Silesiae Superioris 5: 53\u201359.", "Lis B., Dubiel G. 2013. Acetropis longirostris Put. i Oxycarenus pallens (H.-S.) \u2013 dwa gatunki pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) nowe dla fauny Polski, z wykazem gatunk\u00f3w zebranych w okolicach Bystrej w Beskidzie \u015al\u0105skim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 7: 33\u201344.", "Lis B., Stroi\u0144ski A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae Coreidae Rhopalidae Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 pp.", "Lis J.A. 1997. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e \u2013 Heteroptera, Plataspidae, Thyreocoridae i Cydnidae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(12): 28 pp.", "Lis J.A. 2000. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e \u2013 Heteroptera, Tarcz\u00f3wkowate \u2013 Pentatomidae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(14): 76 pp.", "Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea cz\u0119\u015b\u0107 I (Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae). Heteroptera Poloniae 2: 145 pp.", "Matuszkiewicz W. 2013. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk ro\u015blinnych Polski. PWN, Warszawa: 537 pp.", "Mazur M. 2001. Ryjkowce kserotermiczne Polski (Coleoptera: Nemonychidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae). Studium zoogeograficzne. Polska Akademia Nauk Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierz\u0105t. Monografie Fauny Polski 22: 1\u2013378.", "Mazur M., Kubisz D. 2000. Ochrona owad\u00f3w siedlisk kserotermicznych Polski. Wiadomo\u015bci entomologiczne 18(Supl. 2): 129\u2013137.", "Mazur M., Kubisz D. 2013. Rozmieszczenie i migracje kserotermicznych chrz\u0105szczy (Coleoptera) w Dolinie Wis\u0142y. Polska Akademia Nauk Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierz\u0105t. Monografie Fauny Polski 26: 1\u2013250.", "Mazurkiewicz-Boro\u0144 G., Starmach J. 2009. Konsekwencje przyrodnicze przegradzania rzek. Chro\u0144my Przyrod\u0119 Ojczyst\u0105 65(2): 83\u201392.", "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie wzg\u00f3rza Golc\u00f3wka. Pa\u017adziernik 2014 r.", "P\u00e9ricart J. 1972. H\u00e9mipt\u00e8res Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de L'Ouestpalearctique. Faune de France, 7. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 404 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998a. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 1. Faune de France, 84A. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 468 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998b. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 2. Faune de France, 84B. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 453 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998c. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 3. Faune de France, 84C. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 487 pp.", "Pioskowik J. 2015. Maj\u0105 do\u015b\u0107 kamienio\u0142om\u00f3w! Gazeta Lokalna 06/2015 (10): 2.", "Sieka P., Urbisz A., Babczynska-Sendek B. 2015. Godne ochrony stanowisko flory oraz ro\u015blinno\u015bci kserotermicznej na wzg\u00f3rzu Golc\u00f3wka w Imielinie (Wy\u017cyna \u015al\u0105ska). Chro\u0144my Przyrod\u0119 Ojczyst\u0105 71(5): 380\u2013387.", "Spa\u0142ek K. 2004. Nieczynne kamienio\u0142omy ostoj\u0105 flory i fauny na \u015al\u0105sku Opolskim. Przyroda G\u00f3rnego \u015al\u0105ska 38: 16.", "Taszakowski A., Gorczyca J. 2018. Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Eastern Beskidy Mountains \u2013 origin of fauna. Monographs of the Upper Silesian Museum 8: 1\u2013160.", "Taszakowski A., Hebda G., Kaszyca N., Orzechowski R. 2015. Nowe stanowiska Aphanus rolandri (Linna eus, 1758) (Heteroptera: Rhyparochromidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 9: 47\u201349.", "Taszakowski A., Hebda G., Pastrykiewicz M., Regner J. 2017. Nowe stanowiska Pyrrhocoris marginatus (Kolena ti, 1845) (Heteroptera: Pyrrhocoridae) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 11: 81\u201383.", "Taszakowski A., Kaszyca N., Michalska D., Herczek A. 2016. Nowe dane o wyst\u0119powaniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) na kserotermicznych siedliskach Niecki Nidzia\u0144skiej. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 10: 45\u201354.", "Taszakowski A., Kolak G. 2015. Drugie stwierdzenie Oxycarenus pallens (Herrich- Schaeff er, 1850) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) na terenie Polski. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 9: 7\u20138.", "Twerd L. 2011. Tereny przemys\u0142owe \u2013 jako miejsca bogatej fauny \u017c\u0105d\u0142\u00f3wek. In\u017cynieria Ekologiczna 27: 219\u2013228.", "Wagner E., Weber H.H. 1964. H\u00e9t\u00e9ropt\u00e8res Miridae. Faune de France 67: 589 pp."]} True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the inactive quarry „Golcówka” in Imielin (Silesian Upland). The paper presents the results of studies on Heteroptera in the area of the inactive quarry „Golcówka” in Imielin (Silesian Upland) conducted during 2017-2018. A list of 52 species is presented, including two interesting species, namely the xerothermophilous Canthophorus impressus and the expansive Oxycarenus pallens.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility131
  visibilityviews131
  downloaddownloads70
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
45 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mas��owski, Adrian; Zyga��a, Joanna; Krzy��owska, Karolina; Ledwo��, Patrycja; +3 Authors

  {"references": ["Aukema B. (Ed.) 2022. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl/.", "Bugaj -Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. 2018. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills. Monographs of the Upper Silesian Museum 9: 1\u201397.", "Burakowski B., Mroczkowski M., Stefa\u0144ska J. 1973. Chrz\u0105szcze Coleoptera. Biegaczowate \u2013 Carabidae, cz. 1. Katalog fauny Polski 23(2): 1\u2013232.", "Bury J., Obsza rny M. 2020. Pierwsze stwierdzenie Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 171\u2013174.", "Bury J. 2019a. Pierwsze obserwacje Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim i na Nizinie Sandomierskiej. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 13: 65\u201367.", "Bury J. 2019b. Pierwsze stwierdzenie Tritomegas sexmaculatus (Ram bur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w polskich Karpatach. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 13: 93\u201395.", "Bury J. 2020. Materia\u0142y do poznania rozmieszczenia l\u0105dowych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji po\u0142udniowo-wschodniej Polski. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 37\u201351. http://doi.org/10.5281/zenodo.3723333.", "Bury J. 2021a. Pierwsze stwierdzenie Halyomorpha halys (Stal, 1855) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 11\u201314. http://doi.org/10.5281/zenodo.4499092.", "Bury J. 2021b. Pierwsze stwierdzenie Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 131\u2013132. http://doi.org/10.5281/zenodo.2161910.", "Bury J., Mazepa J., Obszarny M., Olbrycht T., Trzeciak A. 2021. Materia\u0142y do poznania rozmieszczenia l\u0105dowych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji po\u0142udniowo-wschodniej i p\u00f3\u0142nocno-wschodniej Polski. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 83\u2013100. http://doi.org/10.5281/zenodo.4784231.", "Gierlasi\u0144ski G., Ch\u0142ond D., Taszakowski A., Lis B. 2019. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegl\u0105d systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 13: 69\u201392. http://doi.org/10.5281/zenodo.3555567.", "Gierlasi\u0144ski G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., \u017b\u00f3ralski R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Mi\u0142kowski M., Mas\u0142owski A. 2021. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce \u2013 III. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 31\u201368. http://doi.org/10.5281/zenodo.4671971.", "Gierlasi\u0144ski G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. Monographs of the Upper Silesian Museum 17: 1\u2013100. http://doi.org/10.5281/zenodo.4159311.", "Gierlasi\u0144ski G., Marczak D. 2020. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) z\u0142apane w pu\u0142apki przegrodowe IBL-5 w Puszczy Kampinoskiej (Nizina Mazowiecka). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 181\u2013188. http://doi.org/10.5281/zenodo.4050347.", "Gierlasi\u0144ski G., Taszakowski A. 2013-2022. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl.", "Gorczyca J. 2004a. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera), pp. 192\u2013234, In: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibi\u0144ska E. (Eds.), Fauna Polski \u2013 charakterystyka i wykaz gatunk\u00f3w. T. I. MiIZ PAN, Warszawa.", "Gorczyca J. 2004b. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (6b): 83 pp.", "Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (6a): 31 pp.", "Gorczyca J., Herczek A. 2008. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(6c): 75 pp.", "Hebda G., Mazur M.A. 2013. Pierwsze stanowisko Aradus brevicollis Fall\u00e9n, 1807 oraz drugie Aneurus avenius (Dufour, 1833) (Heteroptera: Aradidae) w Beskidach Wschodnich. Wiadomo\u015bci Entomologiczne 32(1): 70\u201376.", "Hebda G., Przewo\u017any M. 2009. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunk\u00f3w pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera). Opole Scientific Society Nature Journal 42: 19\u201334.", "Hebda G., Rutkowski T. 2019. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) gminy Dopiewo (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Fragmenta Naturae 52: 18\u201332.", "Kotula B. 1890. Spis pluskiew z okolic Przemy\u015bla (i po cz\u0119\u015bci Lwowa). Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU 25: 131\u2013140.", "Lis B. 1999. Prze\u015bwietlikowate \u2013 Tingidae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(8): 64 pp.", "Lis B. 2001. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunk\u00f3w pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera). Przegl\u0105d Zoologiczny 45: 89\u201393.", "Lis B. 2007. P\u0142aszczy\u0144cowate \u2013 Piesmatidae, smukle\u0144cowate \u2013 Berytidae, kowalowate \u2013 Pyrrhocoridae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(9): 33 pp.", "Lis B., Lis J.A. 2006. Emblethis denticollis and Heterogaster cathariae (Hemiptera: Heteroptera) in Poland, with remarks on ten other heteropterans rarely collected in Poland. Nature Journal (Opole Scientific Society) 39: 51\u201356.", "Lis B., Stroi\u0144ski A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 pp.", "Lis J.A. 2000. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e \u2013 Heteroptera, Tarcz\u00f3wkowate \u2013 Pentatomidae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(14): 76 pp.", "Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea cz\u0119\u015b\u0107 I (Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae). Heteroptera Poloniae 2: 145 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998a. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 1. Faune de France 84A: 468 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998b. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 2. Faune de France 84B: 453 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998c. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 3. Faune de France 84C: 487 pp.", "Schuh R.T., Weirauch C. 2020. True bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera). Classification and natural history (Second edition). Siri Scientific Press, Manchester: 767 pp.", "Sk\u00f3rka S. 1994. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) Puszczy Zielonka ko\u0142o Poznania. Acta entomologica silesiana 2: 13\u201320.", "Stichel W. 1956. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa (Hemiptera-Heteroptera Europae). Berlin\u2013Hermsdorf: 192\u2013194.", "Taszakowski A., Gorczyca J. 2018. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego \u2013 geneza fauny. Monographs of the Upper Silesian Museum 8: 1\u2013159.", "Wagner E., Weber H.H. 1964. H\u00e9t\u00e9ropt\u00e8res Miridae. Faune de France 67: 589 pp."]} New data on the occurrence of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Przemy��l and Starzawa (south-eastern Poland). The paper presents the results of faunistic studies on terrestrial Heteroptera in Przemy��l (Eastern Beskidy Mts) and Starzawa (Sandomierska Lowland) conducted in 2018. A list of 66 species is presented.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Taszakowski, Artur; Bunalski, Marek; Gierlasiński, Grzegorz;

  {"references": ["Aukema B. 2013. Fauna Europaea: Deraeocorinae. Fauna Europaea. Available at http.//faunaeur.org (version: May 2020).", "Aukema B., Rieger C. 1999. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 3. Cimicomorpha II. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 577 pp.", "Aukema B., Rieger C., Rab itsch W. 2013. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 6. Supplement. The Netherlands Entomological Society, Wageningen: 629 pp.", "Bugaj -Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. 2018. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills. Monographs of the Upper Silesian Museum 9: 1\u201397.", "Burakowski B., Mroczkowski M., Stefa\u0144ska J. 1973. Chrz\u0105szcze Coleoptera. Biegaczowate \u2013 Carabidae, cz. 1. Katalog fauny Polski 23(2): 1\u2013232.", "Cmoluchowa A. 1977. Materia\u0142y do znajomo\u015bci l\u0105dowych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Heteroptera) Polski. II. Polskie Pismo Entomologiczne 47: 23\u201326.", "Cmoluchowa A., Lechowski L. 1993. Heteroptera communities of pine forests in Poland. Fragmenta Faunistica 36: 127\u2013146.", "Cmoluchowa A., Lechowski L. 1994. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) Roztocza. Fragmenta Faunistica 37: 181\u2013199.", "Dob\u0161\u00edk B. 1988. Suchozemsk\u00e9 plo\u0161tice (Heteroptera, Cimicomorpha, Pentatomomorpha) Ple\u0161iveck\u00e9 planiny. Ochrana Pr\u00edrody 6B: 253\u2013269.", "Gierlasi\u0144ski G. 2015. Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) (Heteroptera: Miridae: Deraeocorinae) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 9: 45\u201346.", "Gierlasi\u0144ski G. 2020. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Bia\u0142ej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 7\u201336.", "Gierlasi\u0144ski G., Dubiel G. 2017. Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) \u2013 drugie stanowisko w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 11: 5\u20136.", "Gierlasi\u0144ski G., Fiedor M., Dorda A., Taszakowski A. 2020a. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14 (in press).", "Gierlasi\u0144ski G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., \u017b\u00f3ralski R., Rutkowski T., Radzimkiewicz D., Kucza W., Og\u0142aza B. 2020b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. II. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 53\u2013108.", "Gierlasi\u0144ski G., Kolago G., Rutkowski T., Taszakowski A., Klejdysz T., Regner J., Fiedor M., Rakoczy T., \u017burawlew P. 2018. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 65\u201373.", "Gierlasi\u0144ski G., Rutkowski T., Orzechowski R., Taszakowski A., Wo\u017aniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 13: 19\u201348.", "Gorczyca J. 1999. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e z rodziny tasznikowatych (Heteroptera: Miridae) w Puszczy Bia\u0142owieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 18: 93\u2013100.", "Gorczyca J. 2001. Familia (rodzina): Miridae \u2013 tasznikowate, pp. 101\u2013103, In: Gutowski J.M., Jaroszewicz B. (Eds), Katalog fauny Puszczy Bia\u0142owieskiej. Instytut Badawczy Le\u015bnictwa, Warszawa, 101\u2013103.", "Gorczyca J. 2007. Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 pp.", "Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(6a): 1\u201331.", "Ha\u0142ka-Wojciechowicz E. 1997. Communities of Heteroptera in flood-plain forests of selected sites in Puszcza Bia\u0142owieska and the Mazowsze Lowland. Fragmenta Faunistica 40: 27\u201345.", "Hebda G., Rutkowski T. 2018. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 49\u201364.", "Kasprowicz A. 1963. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) okolic Poznania. Badania Fizjograficzne nad Polsk\u0105 Zachodni\u0105, Seria C \u2013 Zoologia 12: 39\u201363.", "Kerzhner I. M., Josifov M. 1999. Miridae Hahn, 1833., pp. 1\u2013447, In: Aukema , B., Rieger C. (Eds.), Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, 3. Cimicomorpha II. Wageningen.", "Kerzhner I.M. 1964. Order Hemiptera (Heteroptera) \u2013 Terrestrial Families, pp. 684\u2013845, In: Bei-Bienko G.Y., (Ed.), Vol. 1. Apterygota, Palaeoptera, Hemimetabola. Keys to the Insects of the European USSR (English translation from Russian, 1967, Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem).", "Konstantinov F.V., Zinovyeva A.N. 2017. New records of the plant bug subfamilies Bryocorinae, Deraeocorinae, and Mirinae (Heteroptera: Miridae) from the European part of Russia. Entomological Review 97(4): 473\u2013482", "Proti\u0107 L. 1998. Catalogue of the Heteroptera fauna of Yugoslav countries. Part One. Natural History Museum Belgrade, Special Issue, 38: 1\u2013215.", "QGIS Development Team . 2020. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. http://qgis.osgeo.org", "Schmidt K. 1937. Ein Beitrag zur markische Wanzenfauna. Markische Tierwelt 3: 111\u2013112.", "Schuh R.T. 2002-2013. On-line Systematic Catalog of Plant Bugs (Insecta: Heteroptera: Miridae). http://research.amnh.org/pbi/catalog. Accessed 30 Apr 2020.", "Schuh R.T., Weirauch C. 2020. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history (second edition). Siri Scientific Press, Monograph Series Volume 8, 800 p", "Stichel W. 1960. Gotthold Kunows Wanzenfauna von Ost- und Westpreussen. Berlin\u2013Hermsdorf. 80 pp.", "Tarnawski D. 2013. Nowe stanowiska pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 6: 3\u20138.", "Taszakowski A., Gorczyca J. 2018. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego \u2013 geneza fauny. Monographs of the Upper Silesian Museum 8: 1\u2013159", "Trojan P., Ba\u0144kowska R., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibi\u0144ska E., Sterzy\u0144ska M., Wytwer J. 1994. Secondary succesion of fauna in the pine forests of Puszcza Bia\u0142owieska. Fragmenta Faunistica 37: 3\u2013104.", "Wagner E., Weber H.H. 1964. H\u00e9t\u00e9ropt\u00e8res Miridae. Faune de France 67: 1\u2013589."]} Deraeocoris ventralis Reuter, 1904 is recorded for the first time from Poland. Specimens of this species were collected in the years 2009-2018 at several sites located in three zoogeographic regions: Mazowiecka Lowland, Trzebnickie Hills and Wielkopolsko-Kujawska Lowland. In addition, new sites for 9 other species of Deraeocorinae are given. Identifying features of Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) as well as information on distribution of Bothynotus pilosus (Bohema n, 1852) are discussed.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility82
  visibilityviews82
  downloaddownloads53
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Agnieszka Bugaj-Nawrocka; Artur Taszakowski;

  {"references": ["Assmann A. 1854. Hemiptera. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefunden wanzenartigen Insekten. Zeitschrift f\u00fcr Entomologie 8: 1\u2013106.", "Bugaj-Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. 2018. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills. Bytom: Monographs of the Upper Silesian Museum 9: 97 pp.", "Bunalski M. 2020. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) p\u00f3\u0142nocno-zachodniej Polski. Cz\u0119\u015b\u0107 6. Pentatomoidea: Pentatomidae. Wiadomo\u015bci entomologiczne 39(3): 20\u201330.", "Burakowski B., Mroczkowski M., Stefa\u0144ska J. 1973. Chrz\u0105szcze Coleoptera. Biegaczowate \u2013 Carabidae, cz. 1. Katalog fauny Polski 23(2): 1\u2013232.", "Burdajewicz S. 1989. Harmful fauna of ornamental plants in the district Pozna\u0144. Hemiptera-Heteroptera. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 202: 3\u201331.", "Burdajewicz S. 1993. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) wyst\u0119puj\u0105ce w wybranych uprawach nasiennych. Wiadomo\u015bci entomologiczne 12(1): 5\u201310.", "Bury J., Obszarny M. 2020. Pierwsze stwierdzenie Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 171\u2013174.", "Gierlasi\u0144ski G. 2020. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Bia\u0142ej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 7\u201336.", "Gierlasi\u0144ski G. 2021. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) z kolekcji Aliny Kasprowicz w Zbiorach Przyrodniczych Wydzia\u0142u Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 15\u201325.", "Gierlasi\u0144ski G., Ch\u0142ond D., Taszakowski A., Lis B. 2019a. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegl\u0105d systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 13: 69\u201392. DOI 10.5281/zenodo.3555567.", "Gierlasi\u0144ski G., Fiedor M., Dorda A., Taszakowski A. 2020a. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 127\u2013150.", "Gierlasi\u0144ski G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., \u017b\u00f3ralski R., Rutkowski T., Radzimkiewicz D., Kucza W., Og\u0142aza B. 2020b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce \u2013 II. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 53\u2013108.", "Gierlasi\u0144ski G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., \u017b\u00f3ralski R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Mi\u0142kowski M., Mas\u0142owski A. 2021a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce \u2013 III. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 31\u201368. http://doi.org/10.5281/zenodo.4671971.", "Gierlasi\u0144ski G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020b. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. Bytom: Monographs of the Upper Silesian Museum 17, 98 pp.", "Gierlasi\u0144ski G., Rutkowski T., Kojder D. 2021b. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w po\u0142udniowo-wschodniej Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15 (in press).", "Gierlasi\u0144ski G., Rutkowski T., Kojder D., Fiedor M. 2021c. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) na Pojezierzu Mazurskim. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15: 71\u201382.", "Gierlasi\u0144ski G., Rutkowski T., Kojder D., Regner J. 2021d. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Sudetach Zachodnich. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 15 (in press).", "Gierlasi\u0144ski G., Rutkowski T., Orzechowski R., Taszakowski A., Wo\u017aniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 13: 19\u201348.", "Gierlasi\u0144ski G., Taszakowski A. 2013-2021. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl.", "Gierlasi\u0144ski G., Taszakowski A., Gierlasi\u0144ska B., Celadyn R., Kolago G., Rozwa\u0142ka R. 2018a. Nowe stanowiska Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 41\u201344.", "Gierlasi\u0144ski G., \u017burawlew P., Markiewicz E., Rutkowski T., Melke A. 2018b. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 13\u201328.", "Gorczyca J. 2004. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (6b): 83 pp.", "Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (6a): 31 pp.", "Gorczyca J., Herczek A. 2008. Tasznikowate \u2013 Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (6c): 75 pp.", "Hebda G., Lis B. 2007. Nowe stanowiska pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w G\u00f3rach Opawskich (Sudety Wschodnie). Przyrodnicze warto\u015bci polsko\u2013czeskiego pogranicza jako wsp\u00f3lne dziedzictwo Unii Europejskiej, In: Lis J.A., Mazur M.A. (Eds.), Przyrodnicze warto\u015bci polsko-czeskiego pogranicza jako wsp\u00f3lne dziedzictwo Unii Europejskiej. Centrum Studi\u00f3w nad Bior\u00f3\u017cnorodno\u015bci\u0105, Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 189\u2013206.", "Hebda G., Mazur M.A. 2010. Nowe stanowiska rzadko spotykanych gatunk\u00f3w pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Insecta: Heteroptera) na \u015al\u0105sku i w Sudetach Wschodnich. Wiadomo\u015bci entomologiczne 29(2): 69\u201374.", "Hebda G., Rutkowski T. 2013. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) na Wzg\u00f3rzach Trzebnickich. Nature Journal (Opole Scientific Society) 46: 44\u201354.", "Hebda G., Rutkowski T. 2015. Pierwsze dane o wyst\u0119powaniu pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) w Parku Narodowym Uj\u015bcie Warty. Wiadomo\u015bci entomologiczne 34(1): 12\u201318.", "Hebda G., Rutkowski T. 2018. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 12: 49\u201364.", "Hebda G., Rutkowski T. 2019. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) gminy Dopiewo (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Fragmenta Naturae 52: 18\u201332.", "Jaczewski T., Wr\u00f3blewski A. 1976. Hebridae, Mesoveliidae, Hydrometridae, Veliidae i nartniki \u2013 Gerridae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (4): 32 pp.", "Jaczewski T., Wr\u00f3blewski A. 1978. Corixidae, Notonectidae, Pleidae, Nepidae, Naucoridae i Aphelocheiridae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18(2): 68 pp.", "Karg J. 1975. Heteroptera of rye and potato cultures. Evaluation of some parameters and ecological relations. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences 23: 379\u2013382.", "Kasprowicz A. 1960. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) niekt\u00f3rych upraw rolnych. Polskie Pismo Entomologiczne 17: 17\u201321.", "Kasprowicz A. 1963. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) okolic Poznania. Badania Fizjograficzne nad Polsk\u0105 Zachodni\u0105, Seria C \u2013 Zoologia 12: 39\u201363.", "Kondracki J. 2013. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 440 pp.", "Korcz A. 1976a. Trigonotylus coelestialium Kirk. (Heteroptera: Miridae) \u2013 nowy gatunek dla Polski. Materia\u0142y XXXV Zjazdu PTE.", "Korcz A. 1976b. Nasilenie wyst\u0119powania pluskwiak\u00f3w ro\u015blino\u017cernych z rz\u0119du r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Heteroptera) na niekt\u00f3rych uprawach nasiennych ro\u015blin baldaszkowatych (Umbelliferae). Prace naukowe Instytutu Ochrony Ro\u015blin 18(2): 126\u2013153.", "Korcz A. 1984. Wyst\u0119powanie pluskwiak\u00f3w z rz\u0119du r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Heteroptera) na plantacjach fasoli nasiennej (Phaseolus vulgaris L.) w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Ro\u015blin 26: 77\u2013100.", "Korcz A. 1987. Szkodliwa entomofauna z rodzaju Lygus i Orthops (Heteroptera, Miridae) wyst\u0119puj\u0105ca na niekt\u00f3rych uprawach nasiennych warzyw w Polsce oraz op\u0142acalno\u015b\u0107 jej zwalczania. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Ro\u015blin 28(1-2): 207\u2013289.", "Korcz A. 2000. Pluskwiaki z rz\u0119du r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Heteroptera) zebrane z drzew w aglomeracji miejskiej Poznania w 1999 roku. Cz\u0119\u015b\u0107 II. Post\u0119py w Ochronie Ro\u015blin 40(2): 475\u2013478.", "Korcz A. 2001. Hetroptera occurring on Achillea milefolium L. Post\u0119py w Ochronie Ro\u015blin 41: 378\u2013387.", "Korcz A., Bubniewicz P., Paradowska R. 1993. Szkodliwa heteropterofauna zebrana na pszen\u017cycie i innych zbo\u017cach w okolicach Poznania w latach 1988-1991. Materia\u0142y XXXIII Sesji Naukowej IOR: 146\u2013155.", "Kurzatkowska A., Zawal A. 2011. Sigara dorsalis (Leach, 1817) (Heteroptera: Corixidae) \u2013 a new species in Poland and changes in its eastern range extension. Zoologica Poloniae 56(1\u20134): 5\u201310. DOI: 10.2478/v10049-011-0003-9.", "Lis B. 2001. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunk\u00f3w pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera). Przegl\u0105d Zoologiczny 45: 89\u201393.", "Lis B., Lis J.A. 2009. Nowe stanowiska Heteroptera z uwagami taksonomicznymi oraz nowymi danymi o biologii wybranych gatunk\u00f3w. I. Aradoidea, Coreoidea, Pentatomoidea. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 1: 1\u201349.", "Lis B., Stroi\u0144ski A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae Coreidae Rhopalidae Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 pp.", "Lis J.A. 1990. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) \u2013 a faunistic review. Pentatomidae. Roczniki Muzeum G\u00f3rno\u015bl\u0105skiego w Bytomiu, Entomologia 1: 5\u2013102.", "Lis J.A. 1997. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e \u2013 Heteroptera, Plataspidae, Thyreocoridae i Cydnidae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (12): 28 pp.", "Lis J.A. 2000. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e \u2013 Heteroptera, Tarcz\u00f3wkowate \u2013 Pentatomidae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (14): 76 pp.", "Lis J.A., Lis B. 1998. Puklicowate \u2013 Acanthosomatidae, \u017c\u00f3\u0142winkowate \u2013 Scutelleridae. Klucze do oznaczania owad\u00f3w Polski 18 (13): 32 pp.", "Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea cz\u0119\u015b\u0107 I (Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae). Heteroptera Poloniae 2: 145 pp.", "P\u00e9ricart J. 1972. H\u00e9mipt\u00e8res Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de L'Ouestpalearctique. Faune de France 7. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 404 pp.", "P\u00e9ricart J. 1983. H\u00e9mipt\u00e8res Tingidae euro-mediterran\u00e9ens. Faune de France 69. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 620 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998a. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 1. Faune de France, 84A. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 468 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998b. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 2. Faune de France, 84B. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 453 pp.", "P\u00e9ricart J. 1998c. Hemipt\u0117res Lygaeidae euro-m\u00e9diterran\u00e9ens. Vol. 3. Faune de France, 84C. F\u00e9d\u00e9ration Fran\u00e7aise des Soci\u00e9t\u00e9s de Sciences Naturelles, Paris, 487 pp.", "Polentz G. 1943. Beitrage zur Kenntnis der schlesischen Wanzen. Zeitschrift f\u00fcr Entomologie Breslau 19(2): 9\u201314.", "QGIS Development Team. 2019. QGIS Geographic Information System. Open-Source Geospatial Foundation Project. http://qgis.osgeo.org.", "Ruszkowski J.W. 1933. Wyniki bada\u0144 nad szkodliw\u0105 faun\u0105 Polski na podstawie materia\u0142\u00f3w z lat 1919-1930. Roczniki Ochrony Ro\u015blin 1: 1\u2013567.", "Ruszkowski J.W. 1935. Wyniki bada\u0144 nad szkodliw\u0105 faun\u0105 Polski. Materia\u0142y rejestracyjne zebrane przez stacje ochrony ro\u015blin w latach 1931, 1932 i 1933. Roczniki Ochrony Ro\u015blin 2: 2\u20133.", "Ruszkowski J.W. 1950. Fauna ro\u015blino\u017cerna \u0142an\u00f3w zbo\u017cowych w Polsce w okresie dwudziestolecia 1919-1920. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, E, Suppl. II, 94 pp.", "Scholtz H. 1847. Prodromus zu einer Rhynchoten \u2013 Fauna von Schlesien. \u00dcbersicht der Arbeiten und Ver\u00e4nderungen der Schlesischen Gesellschaft f\u00fcr Vaterl\u00e4ndische Kultur 1846: 104\u2013164.", "Scholz M.F.R. 1931. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. Entomologischer Anzeiger. Spezialzeitschrift f\u00fcr entomologischen Handel, Verkehr und Literatur 11: 79\u201382, 99\u2013102, 117\u2013120.", "Schuh R.T., Weirauch C., 2020. True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History, second edition. Siri Scientific Press Monograph Series Volume 8), 800 pp.", "Sk\u00f3rka S. 1994. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) Puszczy Zielonka ko\u0142o Poznania. Acta entomologica silesiana 2: 13\u201320.", "Soika G., \u0141abanowski G. 2010. Pluskwaki (Hemiptera) wyst\u0119puj\u0105ce na trawach ozdobnych. Post\u0119py w Ochronie Ro\u015blin 50(3): 1301\u20131307.", "Sowa, A., To\u0144czyk, G., Halabowski, D., Krodkiewska, M. 2018. First record of Sigara assimilis (Fieber, 1848)(Hemiptera: Heteroptera: Corixidae) in Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 47(2): 211.", "Strawi\u0144ski K. 1965. Zestawienie zgrupowa\u0144 gatunk\u00f3w Hemiptera-Heteroptera niezacienionych biotop\u00f3w \u015br\u00f3dle\u015bnych w nadle\u015bnictwie Dunin\u00f3w ko\u0142o P\u0142ocka. Annales Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska, C 20(1): 1\u20138.", "Studzi\u0144ski A., Ma\u0142achowska D. 1973. Pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Heteroptera) wyst\u0119puj\u0105ce na dziko rosn\u0105cych ro\u015blinach krzy\u017cowych (Cruciferae) w Polsce w roku 1970. Roczniki Nauk Rolniczych 3(1): 79\u201398.", "Szulczewski A. 1908. Verzeichnis der bei Janowitz im Kreise Znin gefangenen Wanzen. Zeitschrift der Naturwissenschaftliechen Abteilung 15: 35\u201338.", "Szulczewski A. 1913. Beitrag zu einem Verzeichnis der Posener Rhynchoten (Hemiptera). Deutschen Entomologischen Zeitschrift 3: 307\u2013314.", "Taszakowski A. 2012. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) doliny g\u00f3rnej Ropy. Acta entomologica silesiana 20: 37\u201354.", "Taszakowski A., Bunalski M., Gierlasi\u0144ski G. 2020. First records of Deraeocoris ventralis in Poland, with notes on distribution of Polish Deraeocorinae (Hemiptera: Heteroptera, Miridae). Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology 29 (online 005): 1\u201310.", "Taszakowski A., Gierlasi\u0144ski G. 2018. Notes on the occurrence of Acetropis Fieber, 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland, with a key to Polish species. Fragmenta Faunistica 60: 83\u201399.", "Taszakowski A., Gorczyca J. 2018. L\u0105dowe pluskwiaki r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142e (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego \u2013 geneza fauny. Monographs of the Upper Silesian Museum 8: 1\u2013159.", "Teicher T. 1893. Beitrag zur Insektenfauna van Landshut (in Schlesien) und Umgebung. Insektenborse 10: 200\u2013201.", "To\u0144czyk G., Mielewczyk S. 2004. Boatmen (Corixidae), pp. 204\u2013205, 228\u2013229, In: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibinska E. (Eds.), Polish Fauna \u2013 characteristics and list of species. Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, 1 (In Polish).", "Trojan P. 1989. Bug (Heteroptera) associations in the agricultural landscape of Great Poland. Ekologia Polska 37: 135\u2013155.", "Wachmann E., Melber A, Deckert J. 2006. Wanzen. Band 1. Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, Cimicomorpha mit Tingidae, Anthocoridae, Cimicidae und Reduviidae. Tierwelt Deutschlands, 77, Goecke & Evers, Keltern, 263 pp.", "Wagner E., Weber H.H. 1964. H\u00e9t\u00e9ropt\u00e8res Miridae. Faune de France 67: 589 pp.", "Wrzesi\u0144ska D., Wawrzyniak M. 2008. Wyst\u0119powanie pluskwiak\u00f3w r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych Heteroptera na \u017cywotnikach Thuja i cyprysikach Chamaecyparis w ogrodach przydomowych. Fauna miast, Ochroni\u0107 r\u00f3\u017cnorodno\u015b\u0107 biotyczn\u0105 w miastach. SAR \"Pomorze\", Bydgoszcz (2008): 409\u2013412.", "Wrzesi\u0144ska D., Wawrzyniak M., Piesik D. 2013. Pluskwiaki (Hemiptera) spotykane na plantacjach wierzby wiciowej (Salix viminalis). Post\u0119py w Ochronie Ro\u015blin 53(1): 78\u201383.", "Zaj\u0105c K., Hebda G. 2011. Pierwsze stwierdzenie Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Sudetach Wschodnich. Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 3: 7\u20139.", "\u017burawlew P., Gierlasi\u0144ski G. 2020. Nowe dane o pluskwiakach r\u00f3\u017cnoskrzyd\u0142ych (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Polska). Heteroptera Poloniae \u2013 Acta Faunistica 14: 159\u2013169."]} New data on the distribution of the true bugs from the Barycz Valley are given. A list of 91 species from 20 families is presented. New sites of some rarely collected species: Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763), Acetropis longirostris Puton, 1875, Deraeocoris ventralis Reuter, 1904 and Horistus orientalis (Gmelin, 1790) are given.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility40
  visibilityviews40
  downloaddownloads32
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Lis, Barbara; Stroiński, Adam; Lis, Jerzy A.;
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage