search
Include:
71 Research products, page 1 of 8

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access
  Authors: 
  DOĞAN, Betül;
  Publisher: Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  switch your major?” My answer is simple and straightforward. I am not leaving the field of econometrics but empowering my perspective through the theories in sociology. This change is a golden opportunity for me to look at different layers of the event, but not only thr...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  TÜRKSEVEN, Derya Nur; KUTLAR, Aziz;
  Publisher: Nigde Omer Halisdemir University

  Bu çalışmadaTR71 Düzey 3 seviyesinde bölgesel kalkınma ile sosyal sermaye arasındaki ilişkipanel veri regresyon yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma Kırıkkale, Aksaray,Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinin 2009-2017 dönemine ait 9 yıllık verisetlerini kapsamaktadır. Anali...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  CEMALOĞLU, Necati; YAŞAR, Ömer;
  Publisher: Hitit Üniversitesi

  Buçalışmada eğitim çalışanlarının psikolojik güvence algıları cinsiyet, yaş,kıdem, öğrenim düzeyi, okul türü ve kurumdaki çalışma süreleri değişkenleriaçısından incelenmiştir. Araştırma betimsel desendedir. Araştırmanın çalışmagrubunu Aksaray il merkezinde çalışan 250 ö...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Mehmet Öztürk;
  Publisher: Bolu Abant Izzet Baysal University

  Küreselleşmenin ve yükseköğretimdeuluslararasılaşmanın günümüzde en önemli göstergelerinden birisi uluslararasıöğrenci hareketliliğidir. Dünyanın farklı ülkelerinde eğitim görmek ve deneyimkazanmak isteyen öğrenciler ile bunların oluşturduğu “hareketlilikten”kültürel, a...

 • Open Access
  Authors: 
  KÖKER, Kerem; BULDUK, Hatice; GELİŞEN, Gökhan;
  Publisher: Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bu makale, PIAAC ve 2012-2016 arasında gerçekleştirilen 2. Turuna dahil olan Türkiye’nin karşılaştırmalı sonuçlarının değerlendirilmesi, ülkenin gelişime açık alanlarıyla ile ilgili bir farkındalık yaratmak ve gelişim yönünde atılacak adımlara öncü olmak amacıyla yazılm...

 • Open Access
  Authors: 
  ULAŞKIN, Şükriye;
  Publisher: Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bu çalışmada, üniversitelerin ilk kuruldukları dönemden günümüze nasıl bir dönüşüm geçirdikleri nedenleriyle birlikte ele alınmaktadır. Ortaçağ üniversitelerinin eğitim-öğretime dayalı anlayışlarının modern üniversiteyle birlikte ne yönde değişime uğradığı ilk ele alına...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  ACAR, Yusuf;
  Publisher: Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bu araştırma; sürdürülebilirliğin kentsel ölçekteuygulanması fikrini esas alan ve salyangozlogosuna sahip Türkiye’deki Sakin Şehirleri ziyaret eden turistlerin tercihedilen destinasyona yönelik bilgi düzeylerinin tespit edilmesi amacıylahazırlanmıştır. Araştırmada veri ...

 • Publication . Article . 2017
  Open Access
  Authors: 
  AYTURE, Selma;
  Publisher: Aksaray University

  The economy of Sereflikochisar, which includes Vocational School and School of Applied Technology and Business of Aksaray University is very important both for the students of our university and the town itself. Town, although administratively connected to Ankara, the e...

 • Open Access
  Authors: 
  Çelik, Fatih;
  Publisher: Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  Regional Development Agencies (RDAs) are organizations these were established to contribute to economic development by mobilizing local potential. The first RDA in the world is the Tennessee Valley Authority (TVA) that was established after economic crisis (Great Depres...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Mehmet Ertuğrul Uçar; Bilge Konal; Rezzan Gündoğdu; Ümit Morsünbül;
  Publisher: Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bireylerin kendilerini özerk ya da ilişkiselhissetmesi, benlik kurgularıyla ilgilidir. Sosyal sermaye, güvene dayalı insanilişkilerinin ürünüdür ve maddi olmayan bir sermaye türüdür. Sosyal sermaye;güven, ortak değerler ve iletişim ağları ile birbirine bağlanmayı içeren...