search
Include:
2 Research products, page 1 of 1

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access
  Authors: 
  Nikolay Pavlov;
  Publisher: Informa UK Limited
  Project: EC | CDE4Peace (882055)
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2022
  Open Access Polish
  Authors: 
  Lis, Andrzej; Gil, Wojciech; Reczkowski, Robert;
  Publisher: Zenodo

  {"references": ["Advances in Defence Analysis, Concept Development & Experimentation: Innovation for the Future, red. B. Barbu, D. Martin, L. Hadzhidimova, Norfolk 2021;", "Allied Joint Doctrine. AJP-01(E), NATO Standardization Office, 2017", "Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations. AJP-3(C)(1), NATO Standardization Office, 2019;", "Analiza \u015brodowiska bezpiecze\u0144stwa w perspektywie 2035 roku, red. J. Mokrzycki, R. Reczkowski, S. Cie\u015bla, Bydgoszcz 2020", "AAP-6(PL). S\u0142ownik termin\u00f3w i definicji NATO, NATO Standardization Office, 2019;", "Czermi\u0144ski A., Trzcieniecki J., Elementy teorii organizacji i zarz\u0105dzania, Warszawa 1973;", "Daniluk P., Bezpiecze\u0144stwo i zarz\u0105dzanie. Analiza strategiczna, Warszawa 2015;", "Davenport T. H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Boston 1998;", "Davis P. K., Analytic Architecture for Capabilities-Based Planning, Mission System Analysis and Transformation, Santa Monica 2002;", "Dziedzic J., Znaczenie nauki w budowaniu zdolno\u015bci operacyjnych si\u0142 zbrojnych, [w:] Nasze stulecie. Nauka dla obronno\u015bci, red. T. \u0141odygowski, M. Cia\u0142kowski, I. Pielecha, Pozna\u0144 2018;", "Establishing a Lessons Learned Program. Observations, Insights and Lessons, Fort Leavenworth 2011;", "Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsi\u0119biorstwa, Warszawa 2015;", "Gocu\u0142, M., Strategiczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Si\u0142 Zbrojnych RP, [w:] Innowacja i synergia w Si\u0142ach Zbrojnych RP, t. 2, red. J. Wo\u0142ejszo, A. Lis, R. Reczkowski, Bydgoszcz 2013;", "Handbook on Long Term Defence Planning, NATO Research and Technology Organization, Paris 2003;", "Jab\u0142o\u0144ski J., Lis A., Lessons Learned System as a Tool of Managing Organizational Knowledge. The Case of Military Organizations, [w:] Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Nowy S\u0105cz 2012;", "Jashapara A., Knowledge Management. An Integrated Approach, Harlow 2004;", "Joint Analysis Handbook, Monsanto 2016;", "Karpi\u0144ski A., Co trzeba wiedzie\u0107 o studiach nad przysz\u0142o\u015bci\u0105?, Warszawa 2009;", "Le\u015bniewski Z., Kierunki rozwoju Si\u0142 Zbrojnych i ich implikacje szkoleniowe, [w:] Edukacja zorientowana na ucznia i studenta, red. A. Karpi\u0144ska, W. Wr\u00f3blewska, P. Rem\u017ca, Bia\u0142ystok 2021;", "Lis A., Team Learning Through After Action Reviews, [w:] Makowiec M., Kusio T., Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy. The Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow 2015;", "Mazarr M. J., Ley Best K., Laird B., Larson E. V., Linick M.E., Madden D., The U.S. Departement of Defense's Planning Process. Components and Challenges, Santa Monica 2019;", "Milton N., The Lessons Learned Handbook. Practical Approaches to Learning from Experience, Oxford 2010;", "Morrison J. E., Meliza L. L., Foundations of the After Action Review Process, Alexandria 1999;", "NATO Concept Development & Experimentation (CD&E) Handbook, Norfolk 2021;", "Nowakowska-Krystman A., Zubrzycki W., Daniluk P., Mazur-Cie\u015blik E., Terroryzm w uj\u0119ciu analiz strategicznych, Warszawa 2015;", "Senge P., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, New York 1990;", "The NATO Alternative Analysis Handbook, NATO 2016;", "The NATO Lessons Learned Handbook, Monsanto 2016;", "Wargaming Handbook, Shrivenham 2017;", "Wojtan A., Zarz\u0105dzanie zdolno\u015bciami operacyjnymi Si\u0142 Zbrojnych RP odpowiedzi\u0105 na zagro\u017cenia przysz\u0142o\u015bci, [w:] Modernizacja po\u0142\u0105czonych Rodzaj\u00f3w Si\u0142 Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych, red. K. Czupry\u0144ski, P. Soroka, Warszawa 2014.", "Bieniok H., G\u0142\u00f3wne podej\u015bcia oraz metody i techniki badania proces\u00f3w zarz\u0105dzania organizacjami, \"Zeszyty Naukowe Politechniki \u015al\u0105skiej. Organizacja i Zarz\u0105dzanie\" 2018, z. 120;", "Byrne B., Bannister F., Knowledge Management in Defence, \"Defence Forces Review\" 2013;", "DiBella A. J., Can the Army Become a Learning Organization?, \"Joint Force Quarterly\" 2010, Issue 56;", "Dyson T., The Military as a Learning Organisation. Establishing the Fundementals of Best-Practice in Lessons-Learned, \"Defence Studies\" 2019, Vol. 19, Issue 2;", "Dyson T., The Military as a Learning Organisation. Establishing the Fundementals of Best-Practice in Lessons-Learned, \"Defence Studies\" 2019, Vol. 19, Issue 2;", "Garvin D. A., Edmondson A. C., Gino F., Is Yours a Learning Organization?, \"Harvard Business Review\" 2008, March;", "Girard J., Defence Knowledge Management. A Passing Fad, \"Canadian Military Journal\" 2004, Summer;", "Hutson P., Information and Knowledge Management. Framing the Challenge, \"The Three Swords Magazine\" 2011, No. 19;", "Lis A., E-learning w organizacjach wojskowych. Do\u015bwiadczenia sojusznicze i wnioski dla Si\u0142 Zbrojnych RP, [w:] Technologie wiedzy w zarz\u0105dzaniu publicznym, red. J. Go\u0142uchowski, A. Fr\u0105ckiewicz-Wronka, \"Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydzia\u0142owe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach\" 2014;", "Lis A., Knowledge Creation and Conversion in Military Organizations. How the SECI Model is Applied Within Armed Forces, \"Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation\" 2014, Vol. 10, Issue 1;", "Lis A., Zarz\u0105dzanie projektami analiz w procesach wykorzystania do\u015bwiadcze\u0144 w organizacjach wojskowych: konceptualizacja przedmiotu bada\u0144, [w:] Efektywno\u015b\u0107 zarz\u0105dzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, red. A. Fr\u0105ckiewicz-Wronka, \"Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydzia\u0142owe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach\" 2013;", "Lis A., Ja\u0142owiec T., The Systems Approach to Transform the Capabilities of Military Logistics, \"Buletin Stiintific\" 2015, No. 2(40);", "McIntyre S. G., Gauvin M., Waruszynski B., Knowledge Management in the Military Context, \"Canadian Military Journal\" 2003, Spring;", "Mocarski A., Kierowanie dzia\u0142alno\u015bci\u0105 szkoleniowo-metodyczn\u0105, \"Obronno\u015b\u0107 \u2013 Zeszyty Naukowe Wydzia\u0142u Zarz\u0105dzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej\" 2017, nr 4(24);", "Mokrzycki J., Lis A., Kampania NUP 2X35 narz\u0119dziem transformacji Si\u0142 Zbrojnych RP w organizacj\u0119 wiedzy, \"Przegl\u0105d Si\u0142 Zbrojnych\" 2020, nr 6;", "Scheider R., The After Action Review, \"The Three Swords Magazine\" 2011, No. 19;", "So\u0142oducha M., Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych w szkoleniu kadr Si\u0142 Zbrojnych RP, \"Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej\" 2016, nr 3(104);", "So\u0142oducha M., Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych w szkoleniu kadr Si\u0142 Zbrojnych RP, \"Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej\" 2016, nr 3(104);", "Young T.-D., Capabilities-Based \"Confusion\". Why Capabilities-Based Planning Systems Struggle, \"The Korean Journal of Defense Analysis\" 2021, Vol. 33, No. 1.", "Pavlov N., NATO's Concept Development and Experimentation Approacg in the EU's Common Security and Defence Policy \u2013 An Institutional Isomorphism Perspective, \"Defence Studies\" 2021, https://doi.org/10.1080/14702436.2021.2008248 [dost\u0119p: 2.02.2022.]"]} The aim of the study is to identify the needs of military organizations in regard to strategic and operational analysis supporting knowledge management processes. The research process is focused on the following study questions: 1) Which stages of the knowledge management cycle in military organizations do require analytical support? 2) What are the objectives, requirements and features of military analysis in the particular stages of the knowledge management cycle in military organizations? 3) What research methods and techniques are and/or should be used in military analysis in the identified stages of the knowledge management cycle in military organizations?

Include:
2 Research products, page 1 of 1
 • Open Access
  Authors: 
  Nikolay Pavlov;
  Publisher: Informa UK Limited
  Project: EC | CDE4Peace (882055)
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2022
  Open Access Polish
  Authors: 
  Lis, Andrzej; Gil, Wojciech; Reczkowski, Robert;
  Publisher: Zenodo

  {"references": ["Advances in Defence Analysis, Concept Development & Experimentation: Innovation for the Future, red. B. Barbu, D. Martin, L. Hadzhidimova, Norfolk 2021;", "Allied Joint Doctrine. AJP-01(E), NATO Standardization Office, 2017", "Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations. AJP-3(C)(1), NATO Standardization Office, 2019;", "Analiza \u015brodowiska bezpiecze\u0144stwa w perspektywie 2035 roku, red. J. Mokrzycki, R. Reczkowski, S. Cie\u015bla, Bydgoszcz 2020", "AAP-6(PL). S\u0142ownik termin\u00f3w i definicji NATO, NATO Standardization Office, 2019;", "Czermi\u0144ski A., Trzcieniecki J., Elementy teorii organizacji i zarz\u0105dzania, Warszawa 1973;", "Daniluk P., Bezpiecze\u0144stwo i zarz\u0105dzanie. Analiza strategiczna, Warszawa 2015;", "Davenport T. H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Boston 1998;", "Davis P. K., Analytic Architecture for Capabilities-Based Planning, Mission System Analysis and Transformation, Santa Monica 2002;", "Dziedzic J., Znaczenie nauki w budowaniu zdolno\u015bci operacyjnych si\u0142 zbrojnych, [w:] Nasze stulecie. Nauka dla obronno\u015bci, red. T. \u0141odygowski, M. Cia\u0142kowski, I. Pielecha, Pozna\u0144 2018;", "Establishing a Lessons Learned Program. Observations, Insights and Lessons, Fort Leavenworth 2011;", "Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsi\u0119biorstwa, Warszawa 2015;", "Gocu\u0142, M., Strategiczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Si\u0142 Zbrojnych RP, [w:] Innowacja i synergia w Si\u0142ach Zbrojnych RP, t. 2, red. J. Wo\u0142ejszo, A. Lis, R. Reczkowski, Bydgoszcz 2013;", "Handbook on Long Term Defence Planning, NATO Research and Technology Organization, Paris 2003;", "Jab\u0142o\u0144ski J., Lis A., Lessons Learned System as a Tool of Managing Organizational Knowledge. The Case of Military Organizations, [w:] Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Nowy S\u0105cz 2012;", "Jashapara A., Knowledge Management. An Integrated Approach, Harlow 2004;", "Joint Analysis Handbook, Monsanto 2016;", "Karpi\u0144ski A., Co trzeba wiedzie\u0107 o studiach nad przysz\u0142o\u015bci\u0105?, Warszawa 2009;", "Le\u015bniewski Z., Kierunki rozwoju Si\u0142 Zbrojnych i ich implikacje szkoleniowe, [w:] Edukacja zorientowana na ucznia i studenta, red. A. Karpi\u0144ska, W. Wr\u00f3blewska, P. Rem\u017ca, Bia\u0142ystok 2021;", "Lis A., Team Learning Through After Action Reviews, [w:] Makowiec M., Kusio T., Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy. The Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow 2015;", "Mazarr M. J., Ley Best K., Laird B., Larson E. V., Linick M.E., Madden D., The U.S. Departement of Defense's Planning Process. Components and Challenges, Santa Monica 2019;", "Milton N., The Lessons Learned Handbook. Practical Approaches to Learning from Experience, Oxford 2010;", "Morrison J. E., Meliza L. L., Foundations of the After Action Review Process, Alexandria 1999;", "NATO Concept Development & Experimentation (CD&E) Handbook, Norfolk 2021;", "Nowakowska-Krystman A., Zubrzycki W., Daniluk P., Mazur-Cie\u015blik E., Terroryzm w uj\u0119ciu analiz strategicznych, Warszawa 2015;", "Senge P., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, New York 1990;", "The NATO Alternative Analysis Handbook, NATO 2016;", "The NATO Lessons Learned Handbook, Monsanto 2016;", "Wargaming Handbook, Shrivenham 2017;", "Wojtan A., Zarz\u0105dzanie zdolno\u015bciami operacyjnymi Si\u0142 Zbrojnych RP odpowiedzi\u0105 na zagro\u017cenia przysz\u0142o\u015bci, [w:] Modernizacja po\u0142\u0105czonych Rodzaj\u00f3w Si\u0142 Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych, red. K. Czupry\u0144ski, P. Soroka, Warszawa 2014.", "Bieniok H., G\u0142\u00f3wne podej\u015bcia oraz metody i techniki badania proces\u00f3w zarz\u0105dzania organizacjami, \"Zeszyty Naukowe Politechniki \u015al\u0105skiej. Organizacja i Zarz\u0105dzanie\" 2018, z. 120;", "Byrne B., Bannister F., Knowledge Management in Defence, \"Defence Forces Review\" 2013;", "DiBella A. J., Can the Army Become a Learning Organization?, \"Joint Force Quarterly\" 2010, Issue 56;", "Dyson T., The Military as a Learning Organisation. Establishing the Fundementals of Best-Practice in Lessons-Learned, \"Defence Studies\" 2019, Vol. 19, Issue 2;", "Dyson T., The Military as a Learning Organisation. Establishing the Fundementals of Best-Practice in Lessons-Learned, \"Defence Studies\" 2019, Vol. 19, Issue 2;", "Garvin D. A., Edmondson A. C., Gino F., Is Yours a Learning Organization?, \"Harvard Business Review\" 2008, March;", "Girard J., Defence Knowledge Management. A Passing Fad, \"Canadian Military Journal\" 2004, Summer;", "Hutson P., Information and Knowledge Management. Framing the Challenge, \"The Three Swords Magazine\" 2011, No. 19;", "Lis A., E-learning w organizacjach wojskowych. Do\u015bwiadczenia sojusznicze i wnioski dla Si\u0142 Zbrojnych RP, [w:] Technologie wiedzy w zarz\u0105dzaniu publicznym, red. J. Go\u0142uchowski, A. Fr\u0105ckiewicz-Wronka, \"Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydzia\u0142owe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach\" 2014;", "Lis A., Knowledge Creation and Conversion in Military Organizations. How the SECI Model is Applied Within Armed Forces, \"Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation\" 2014, Vol. 10, Issue 1;", "Lis A., Zarz\u0105dzanie projektami analiz w procesach wykorzystania do\u015bwiadcze\u0144 w organizacjach wojskowych: konceptualizacja przedmiotu bada\u0144, [w:] Efektywno\u015b\u0107 zarz\u0105dzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, red. A. Fr\u0105ckiewicz-Wronka, \"Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydzia\u0142owe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach\" 2013;", "Lis A., Ja\u0142owiec T., The Systems Approach to Transform the Capabilities of Military Logistics, \"Buletin Stiintific\" 2015, No. 2(40);", "McIntyre S. G., Gauvin M., Waruszynski B., Knowledge Management in the Military Context, \"Canadian Military Journal\" 2003, Spring;", "Mocarski A., Kierowanie dzia\u0142alno\u015bci\u0105 szkoleniowo-metodyczn\u0105, \"Obronno\u015b\u0107 \u2013 Zeszyty Naukowe Wydzia\u0142u Zarz\u0105dzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej\" 2017, nr 4(24);", "Mokrzycki J., Lis A., Kampania NUP 2X35 narz\u0119dziem transformacji Si\u0142 Zbrojnych RP w organizacj\u0119 wiedzy, \"Przegl\u0105d Si\u0142 Zbrojnych\" 2020, nr 6;", "Scheider R., The After Action Review, \"The Three Swords Magazine\" 2011, No. 19;", "So\u0142oducha M., Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych w szkoleniu kadr Si\u0142 Zbrojnych RP, \"Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej\" 2016, nr 3(104);", "So\u0142oducha M., Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych w szkoleniu kadr Si\u0142 Zbrojnych RP, \"Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej\" 2016, nr 3(104);", "Young T.-D., Capabilities-Based \"Confusion\". Why Capabilities-Based Planning Systems Struggle, \"The Korean Journal of Defense Analysis\" 2021, Vol. 33, No. 1.", "Pavlov N., NATO's Concept Development and Experimentation Approacg in the EU's Common Security and Defence Policy \u2013 An Institutional Isomorphism Perspective, \"Defence Studies\" 2021, https://doi.org/10.1080/14702436.2021.2008248 [dost\u0119p: 2.02.2022.]"]} The aim of the study is to identify the needs of military organizations in regard to strategic and operational analysis supporting knowledge management processes. The research process is focused on the following study questions: 1) Which stages of the knowledge management cycle in military organizations do require analytical support? 2) What are the objectives, requirements and features of military analysis in the particular stages of the knowledge management cycle in military organizations? 3) What research methods and techniques are and/or should be used in military analysis in the identified stages of the knowledge management cycle in military organizations?

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.