Filters (2 )
Download Results
288,340 research outcomes, page 1 of 28,834
 • publication . Article . 2015
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
 • publication . Article . 2010
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Смольницька, О.;
  Publisher: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

  Здійснено компаративний аналіз поеми Лесі Українки „Ізольда Білорука” і шотландського циклу легенд про фейнів, зокрема легенди „Смерть Дірмеда”. „Роман про Трістана та Ізольду” Жозефа Бедьє порівнюється з кельтськими витоками легенди. Виокремлено концепт фатуму, який пр...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Толков, О.С.;
  Publisher: Problems of modern psychology

  У статті представлено результати дослідження психологічних особливостей емоційної спрямованості особистості, виокремлено поняття емоційної спрямованості. На основі експериментального дослідження виявлено схильності студентів вищої школи до одного із типів емоційної спря...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  A. V. Rybarchuk; V. M. Konovchuk;
  Publisher: Bukovinian State Medical University

  Обзор литературы посвящен актуальным вопросам полиорганного повреждения. В частности, представленны основные патогенетические механизмы формирования эндотоксикоза как одного из центральних звеньев полиорганного повреждения.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Volodymyr Sokolov;
  Publisher: Institute of Special Communication and Information Protection of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

  Представлено результати досліджень способів побудови схем сполук об’єктів, що використовуються для створення програмного забезпечення за архітектурою на основі інтегральних об’єктів. В основі визначення базових топологій схем сполук покладено класифікацію основних елеме...

  Add to ORCID
 • Основні наукові досягнення та результати наукових досліджень кафедри технічної кібернетики Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту».

 • publication . Article . 2015
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Антоненко, Людмила Петрівна; Хохотва, Олександр Петрович; Ільницька, Галина Дмитрівна; Задніпрянець, Юлія Миколаївна; Демишок, Тетяна Іванівна; Тимошенко, Вікторія Вікторівна;
  Publisher: Київ

  Досліджено адсорбційні властивості композиційного волокнистого адсорбенту, що містить сульфатну хвойну вибілену целюлозу, каолінове, лавсанове волокна та нанопорошок алмазу детонаційного синтезу марки АСУД 99р в динамічних умовах. Показано, що внесення нанопорошку АСУД ...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Патриляк, І.;
  Publisher: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

  Рецензія на: Franziska Bruder «Den Ukrainischen Staat erkämpfen oder sterben!». Die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN). 1929—1948. — Berlin: Metropol, 2007. — 299 s.

 • publication . Article . 2011
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Гудзь, В. П.; Міщенко, Ю. Г.; Прасол, В. І.; Муха, Л. В.; Дідора, В. Г.; Кропивницький, Р. Б.; Gudz, V.; Mishchenko, Yu.; Prasol, V.; Mukha, L.; ...
  Publisher: Національний університет біоресурсів і природокористування України

  Наведено результати досліджень щодо впливу післяжнивного сидерату редьки олійної й безполицевих способів основного обробітку на об’ємну масу ґрунту, запаси продуктивної вологи і водоспоживання посівів картоплі.

 • publication . Article . 2014
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Букало, Надія Артемівна; Bukalo, Nadiia A.; Збирун, Д. В.; Zburyn, D. V.;
  Publisher: Херсонський державний університет

  У статті викладено актуальність теми дослідження. Розглядається сучасна система оподаткування податком на прибуток в України, подається та аналізується світовий досвід щодо оподаткування даним видом податку. Обґрунтовано та запропоновано різні шляхи покращення оподаткув...

288,340 research outcomes, page 1 of 28,834