Download Results
245 research outcomes, page 1 of 25
 • publication . Article . 2018
  Open Access Slavic
  Authors:
  Slovenská matematická spoločnosť, sekcia JSMF; Slovenská matematická spoločnosť, sekcia JSMF;

  Problematika sčitovania nekonečného počtu čísel v staroveku a prístupy k tomuto sčitovaniu. Problematika sčítaní nekonečného počtu čísel v starověku a přístupy k němu.

 • publication . Article . 2016
  Open Access Slavic
  Authors:
  Duć-Fajfer, Helena;
 • publication . Article . 2018
  Open Access Slavic
  Authors:
  Horecký Jan; Švec Marek; Madleňák Adam;
  Publisher: Právnická fakulta Trnavská univerzita v Trnave

  Predmetom vedeckého článku je problematika nového vymedzenia kolektívneho sporu o plnenie záväzkov, z ktorých nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancom. Aktuálna aplikačná prax mení zaužívané právne vymedzenie tohto kolektívneho sporu vymedzené v § 10 zákona o kolektív...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slavic
  Authors:
  Samuel Žilinčík;
  Publisher: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica

  Občianske vojny sú v dnešnom svete dominantným typom ozbrojených konfliktov. Klasickí stratégovia, ktorí formovali západné chápanie vojny, však väčšinu svojich diel venovali téme medzištátnych vojen. Cieľom tohto výskumu je zistiť, či je teória najslávnejšieho klasickéh...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Slavic
  Authors:
  Duć-Fajfer, Helena;
  Add to ORCID
 • Конволют: 1880–1890-е гг. Бумага: русская машинная без маркировки и со штемпелями Косинской фабрикой купцов Рязанцевых в Вятской губернии, производилась в 1887 г. (л. 7–63, 74–316) и фабрики купцов Солениковых в с. Сергиевское Владимирской губернии, производилась в 1844...

 • other research product . 1925
  Open Access Slavic
  Publisher: [Б. м.

  Рукопись 1925 с дополнениями 1944 г. (датировка по пасхалии, начата с 1926 г., продолжена с 1945 г.) Бумага русская машинная 1) со штемпелем Каменской бумажной фабрики, Тверская губерния (в справочной литературе не описан, л. 1–439, 442–536); 2) без маркировки (л. 440–4...

 • other research product . undefined
  Open Access Slavic
  Publisher: [Б. м.

  Бумага: русская машинная без маркировки Почерк: полуустав; кириллическая цифровая фолиация (читательская, начинается с "9") Орнаментика и украшения: заголовки, тонкие инициалы красными чернилами Обложка: отсутствует Записи: читательские Состояние: удовлетворительное Сод...

 • other research product . undefined
  Open Access Slavic
  Publisher: [Б. м.]

  Рукопись конца XIX - начала XX в. Бумага: русская машинная без маркировки Почерк: полуустав Орнаментика и украшения: заголовки, тонкие инициалы красными чернилами Обложка: отсутствует Записи: читательские Состояние: удовлетворительное Содержание: выписки из поучения пат...

 • other research product . undefined
  Open Access Slavic
  Publisher: [Б. м.

  Бумага: листы школьной тетради Почерк: полуустав, кириллическая цифровая фолиация (писцовая) Орнаментика и украшения: заголовки и инициалы красными чернилами, схематичная заставка (л. 1), концовка в стиле «игра текстом» (л. 21 об.) Обложка: отсутствие Состояние: удовлет...

245 research outcomes, page 1 of 25