Filters (2 )
Download Results
294,380 research outcomes, page 1 of 29,438
 • publication . Article . 1990
  Open Access Finnish
  Authors:
  Varto, Juha;
  Publisher: Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry
 • publication . Article . 1986
  Open Access Finnish
  Authors:
  Jukka Tuomisto;
  Publisher: Kansanvalistusseura, Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS)

  <jats:p>Artikkelissa todetaan, että työelämän koulutuksen tutkiminen on ollut toistaiseksi vähäistä ja teoreettisesti vaatimatonta. Kiinnostus sitä kohtaan on kuitenkin viime vuosina selvästi lisääntynyt. Kirjoittajan mielestä työelämän koulutuksen kokonaisvaltainen hah...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2005
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kiiskinen, Sari;

  Kiiskinen, S. 2005. Fyysisen suorituskyvyn muutokset tyttökoripalloilijoilla3,5 vuoden seurantajakson aikana.Koripallopelin luonne asettaa korkeat vaatimukset pelaajan fyysisille, henkisille,sosiaalisille ja pelitaktisille ominaisuuksille sekä perus- ja erikoistaidoille...

 • Tämän pro gradu -tutkielman aiheena ovat aikuissosiaalityöhön viime vuosina kohdistuneet muutokset. Aikuissosiaalityöhön ovat vaikuttaneet sekä instituution että käytännön tasolla sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudistus, toimeentulotukilain (1412/1997) uudistus perustoi...

 • publication . Review . 1965
  Open Access Finnish
  Authors:
  Korhonen, [Veli-]Mikko;
  Publisher: Kotikielen Seura

  Kirja-arvio Kalmár, László & Telegdi, Zigmond (toim.): Általános nyelvészeti tanulmányok II.

 • Tämä Pro Gradu -tutkielma tarkastelee kadonneiden ihmisten sosiaalista tilaa ja median siitä välittämään kuvaa. Tutkielman aineistona ovat Yleisradion julkaiseman Kadonneet-tv-sarjan jaksot. Sarjan jaksoissa esitellään todellisia suomalaisia katoamistapauksia. Jaksot si...

 • publication . Review . 1993
  Open Access Finnish
  Authors:
  Iwatake, Mikako; Koivukangas, Olavi;
  Publisher: Siirtolaisuusinstituutti

  Pirjo Tuominen: Villit vedet. Mei T. Nakano: Japanese American Women, Three Generations 1890-1990  

 • publication . Article . 1999
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kurkela, Vesa;
  Publisher: Suomen Etnomusikologinen Seura ry
  Add to ORCID
 • publication . Article . 1945
  Open Access Finnish
  Authors:
  Hakulinen, Lauri; Mikkola, J. J.;
  Publisher: Kotikielen Seura

  Kielenainekset lyh(y)empi (kieli: suomi, sivulla: 116) lyh(y)in (kieli: suomi, sivulla: 116) lyhköinen (kieli: suomi, sivulla: 116) pidempi (kieli: suomi, sivulla: 116) pidentää (kieli: suomi, sivulla: 116) pisempi (kieli: suomi, sivulla: 116) pitempi (kieli: suomi, siv...

 • publication . Master thesis . 2004
  Open Access Finnish
  Authors:
  Mäkinen, Mirja-Liisa;
294,380 research outcomes, page 1 of 29,438