Filters (1)
Download Results
681,384 research outcomes, page 1 of 68,139
 • publication . Other literature type . 2014 . Embargo End Date: 22 May 2014
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Kremer, H;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Synthegra

  Synthegra heeft in opdracht van Van Westreenen bv een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Geerdesweg 1 in Corle. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een woning.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2009
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Tol, A.J.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau

  onderzoeksrapport

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 1941
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Kunstveilingen S. J. Mak Van Waay;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University Library Heidelberg
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2014
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Jansma, Marijke; Aalbers, Friso S.; Poolman, Bert; Hoekstra, Wiel; van Maris, Ton; Poolman, Bert; Pronk, Jack; Buiter, Rob;
  Publisher: Drukkerij Tesink, Zutphen
  Country: Netherlands
 • publication . Article . 2018
  Closed Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Kuryel, A.;
  Country: Netherlands
 • publication . Other literature type . 2012 . Embargo End Date: 17 Dec 2012
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Roller, G.J. de;
  Persistent Identifiers
  Publisher: MUG Ingenieursbureau b.v.

  Aanleiding tot het archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) zijn de bouwplannen voor de onderzochte percelen aan Semmelweisstraat 42 te Hengelo. Het archeologisch booronderzoek heeft plaatsgevonden op 17 maart 2010. Uit het booronderzoek blijkt dat de C-horizon...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2021 . Embargo End Date: 22 Jan 2021
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Sommers, N.J.H.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bodac projectnummer A0007 In opdracht van de gemeente Sint Anthonis heeft Bodac bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het gebied Boortorenstraat, Creijtestraat, ’t Creytje en Gildestraat te Oploo (gemeente Sint Anthonis). Het archeologisch onderzoek is ui...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2015
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  drs. J.H.F. Leuvering;
  Publisher: Synthegra BV
  Country: Netherlands
 • publication . 2015
  Closed Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Couturier, Jos J.; Peeters, Bruno; Plets, Nicole;
  Persistent Identifiers
  Country: Belgium
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2016
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Van Lersberghe, Patricia;
  Publisher: Larcier
  Country: Belgium
681,384 research outcomes, page 1 of 68,139