Filters (2 )
Download Results
86,460 research outcomes, page 1 of 8,646
 • publication . Article . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Josef Horák;
  Publisher: Technical University of Liberec

  Příspěvek se zabývá aktuální problematikou emisních povolenek, jejich zaznamenáváním v účetnictví v souladu s českou účetní legislativou. Vzhledem k tomu, že se Evropská unie zavázala dodržovat Kyotský protokol, jehož cílem je boj proti globálnímu oteplování prostřednic...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Jindráček Václav;
  Publisher: Paidagogos - Society For Philosophy, Theory and Praxis of Education

  Cílem přehledové studie je představit teoretické koncepty literární výchovy, které jsou v souladu se vzdělávacími obsahy formulovanými v kurikulárních dokumentech, a zjistit, zda a jak se těmto konceptům blíží reálná výuka v českých školách. První část článku odkazuje k...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  František Tůma;
  Publisher: Technical University of Liberec

  Tato studie se zabývá konverzací na asynchronním diskusním fóru. Prostřednictvím analýzy konverzace bylo analyzováno 42 příspěvků skládajících se z 2 833 slov, které byly vyprodukovány pěti mírně pokročilými univerzitními studenty angličtiny. Analýza odhalila některé me...

 • publication . Conference object . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Moravec, Tomáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  The paper presents internet as one of the basic tools for science communication. The web portals focusing on popularization or communication of science are gaining an increasing importance which is given by its easy accessibility. The world of internet represents more a...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Xiaofan Liao; Jin Lu;
  Publisher: Czech Technical University, Prague

  To study the influences of rock mechanical parameters on the penetrating rate of a tunnel boring machine (TBM), a 3D discrete element model, namely, 3D distinct element code (3DEC), was used to build simulated models on rock fragments using a TBM cutter based on the geo...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Mládek, Ondřej;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Diplomová práce se zabývá problematikou proudové smyčky. Jsou zde popsány její základní části a možnosti použití. Pro vyvíjený analyzátor je proveden rozbor hlavních funkcí. Důraz je kladen na režim zdroje a měření. Tyto funkce jsou klíčové pro testování a simulaci prou...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Czech
  Authors:
  Richterová, Lenka;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Diplomová práce se zabývá sestavením propagace pro firmu efF creative ateliér, která podniká v polygrafickém průmyslu. Práce je zaměřena na analýzu marketingového prostředí uvnitř i vně firmy a podrobněji zkoumá jednotlivé formy marketingové komunikace. Na základě marke...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Švanda, Pavel;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Tato práce se zabývá návrhem a realizací generátoru rámců používaných pro přenos informací v bezdrátových sítích. Na začátku práce je popsán úvod do problematiky přenosu dat v bezdrátorých sítích standardu 802.11 a provedena analýza existujících nástrojů. Poté je popsán...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Czech
  Authors:
  Kovaříková, Ludmila;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Cílem diplomové práce je aplikace statistických metod ve výrobním procesu. Zadáním je popsat a zhodnotit proces lisování, který je součástí výroby pozistorů. První, teoretická část, obsahuje úvod do matematické statistiky, ověřování předpokladů o datech, popis regresní ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Pelikán, Adam;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem střešní konstrukce nad daným půdorysem plaveckého stadionu. Jsou vypracována a zhodnocena tři řešení - betonový oblouk s táhlem, ocelová příhradová deska a betonová předpjatá membrána. Jedno vybrané řešení - membránové zastř...

  Add to ORCID
86,460 research outcomes, page 1 of 8,646