Filters (2 )
Download Results
174,078 research outcomes, page 1 of 17,408
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Croatian
  Authors:
  Čobanović, Paula;
  Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za turizam i komunikacijske znanosti.

  Varijable koje utječu na potrošačevu percepciju kvalitete su brojne i koreliraju jedna s drugom te na stotinu načina mijenjaju potrošačevu percepciju i ponašanje u kupnji. One su kompleksne i neovisne, ali u potpunosti zavisne jedna o drugoj. Kvaliteta je ideja i cilj s...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Croatian
  Authors:
  Karagić, Anita;
  Publisher: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".

  Predmet ovog rada je novi oblik ekonomije pod nazivom sharing economy tj. ekonomija dijeljenja i couchsurfing kao inovativan smještajni koncept. U teorijskom dijelu rada je pojmovno opisana ekonomija dijeljenja i couchsurfing, a naglasak je stavljen na platforme ekonomi...

 • publication . Other literature type . Article . 2020
  Open Access Croatian
  Authors:
  Ana Kolonić;
  Publisher: Ethnographic museum

  <jats:p>Rad se temelji na direktnom iskustvu obrade i digitalizacije škrinja iz Zbirke pokućstva Etnografskoga muzeja u Zagrebu. Prikazani su kvantitativni i kvalitativni podatci (opisi, usporedbe) koji ukazuju na trenutačno stanje škrinja unutar navedene zbirke Muzeja....

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2016
  Open Access Croatian
  Authors:
  Kyra Lyublyanovics; Nikolina Antonić;
  Publisher: Croatian Academy of Sciences and Arts

  U radu se pokušava dati novi pogled na problematiku ekonomske baze turopoljskog sitnog plemstva u 13. stoljeću. U analizu su uključene dvije vrste izvora – pisani izvori te faunalni ostataci sakupljeni tijekom arheološkog istraživanja na nalazištu Kobilić 1. Iako brojča...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2014
  Open Access Croatian
  Authors:
  Krunoslav Mirosavljević; Kata Mlinarić-Majerski; Marija Matković; Vesna Noethig-Laslo;
  Publisher: Hrvatsko kemijsko društvo
  Project: MZOS | Cage Compounds: Building ... (098-0982933-2911), MZOS | Molecular structure and d... (098-0982915-2939)

  Interactions of two adamantyl molecules: 3-(adamantan-1-yl)propan-1-aminium chloride (compound A) and 1-hydroxyadamantan (compound B) with multilayer liposomes composed of L-α-phosphatidylcholine, cholesterol and dicetylphosphate, spin labelled with n-doxylstearic acids...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2017
  Open Access Croatian
  Authors:
  Mirko Raguž;
  Publisher: City Museum Senj - Senj Museum Society

  Na području senjskog Podgorja pučko je školstvo u prošlosti bilo dosta dobro razvijeno, tako da gotovo u svim mjestima i naseljima mjesne vlasti su uz pomoć nadležnih političkih i prosvjetnih institucija otvarali najprije četverorazredne, a potom i šestorazredne, odnosn...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2019
  Open Access Croatian
  Authors:
  Milivojević, Lana; Valentić, Rahela;
  Publisher: Ministry of Interior of Republic of Croatia, Police Academy

  This paper gathers the results of conducted research of criminal offense of Abusing position and authority under Art. 291. of the Criminal Code of the Republic of the Croatia (hereinafter CC) in the case law of the Zagreb County Court in a three-year period, from 1st Ja...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Croatian
  Authors:
  Karas, Dalibor;
  Publisher: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. Zavod za ispitivanje hrane i prehrane. Katedra za prehranu.

  Glikemijski indeks (GI) određene količine i vrste ugljikohidrata utječe na brzinu promjene koncentracije glukoze u krvi (GUK), odnosno metabolizam glukoze. Konzumacija ugljikohidrata sa različitim GI prije, tijekom i nakon treninga utječe na sportsku izvedbu, a preferir...

 • publication . Other literature type . 1974
  Open Access Croatian
  Authors:
  Benyovsky, Lucija;
  Publisher: Museum documentation centre
 • publication . Other literature type . 2011
  Open Access Croatian
  Authors:
  Brala-Vukanović, Maja; Rubinić, Nensi;
  Publisher: Department for Croatian studies, Faculty of Philosophy, University of Rijeka

  Polazeći od pretpostavke da je prostor univerzalni kognitivni primitiv, ili, bolje rečeno, a priori oblik intuicije, u ovom se radu pažnja usmjerava na prostorne prijedloge i glagolske prefikse u hrvatskome jeziku. Promatrajući te jezične elemente sa stajališta kognitiv...

174,078 research outcomes, page 1 of 17,408