Filters (1)
Filters
Filters
Download Results
496 research outcomes, page 1 of 50
 • publication . Other literature type . 2007
  Closed Access Bosnian
  Authors:
  Bolić, Melika; Begić, Zlatan; Šećerbegović, Elmir;
  Country: Croatia

  Iako su mnogi prelazni kao i P2P pristupi predloženi za poboljšanje prenosa video zapisa uživo (live video stream), nacin osiguravanja kvaliteta i stabilnosti servisa još uvijek predstavlja veliki izazov. Istorazinska dinamika (peer dynamics) , posebno neplanirani cvorn...

 • publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Mirza Čaušević;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Faculty of law University of Split
  Country: Croatia

  When reading the article’s title, it is important to emphasize the role and importance of the Institution of the Ombudsman for Human Rights of Bosnia and Herzegovina, the most important national institution for the protection of human rights and fundamental freedoms. Co...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . Article . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Selman Repišti;
  Publisher: International Criminalistic Association
  Country: Croatia

  Cilj rada je identificiranje kriminalnih aktivnosti tipičnih za ‘’bijele ovratnike’’, uz sociodemografska i psihološka obilježja ove grupe zaposlenika-počinitelja. Pregledom literature i statističkih podataka, utvrđeno je da su počinitelji ove vrste obično: oženjeni muš...

 • publication . Other literature type . 2007
  Closed Access Bosnian
  Authors:
  Hromadžić, Hajrudin;
  Country: Croatia

  Tekst se bavi određenjem specifičnosti kulture konzumerizma u kontekstu postsocijalističkih, tzv. tranzicijskih društva, te karakterizacijom šoping centara kao ultimativnih prostora potrošnje.

 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Muamera Smajić; Anja Mastilović;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia

  How will be digitized material accessible to as many people as possible? What technology is used for this? Is it available to everyone? What is LoCloud and how does it work? This paper will explain use of technology to create digital libraries, museums and archives. For...

 • publication . Other literature type . 2004
  Closed Access Bosnian
  Authors:
  Salkić, Zehra; Lugović, Boško; Trubelja, Fabijan; Salihović, Senaid;
  Country: Croatia

  Vulkanske stijene andezitsko-dacitne asocijacije rasprostranjene su u centralnoj Bosni u području Maglaja i u sjeveroistočnoj Bosni u području Srebrenice. Pojave pripadaju vulkanskoj formaciji šošonitnih i visoko-kalijskih kalcijsko-alkalijskih stijena oligocenske staro...

 • publication . Other literature type . 1975
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Mensur Ibrahimpašić;
  Publisher: Faculty of Political Science
  Country: Croatia
 • publication . Other literature type . 1967
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Olga Maček; A. Marjanac;
  Publisher: Institute for Medical Research and Occupational Health
  Country: Croatia

  Izvedena je pilotska studija prevalencije neuroza na uzorku radnika i radnica iz 9 poduzeća u Bosni i Hercegovini. Ispitivanje je izvršeno primjenom epidemiološke metode, a obuhvatilo je 966 radnika (604 žene i 362 muškarca) u dobi od 21 do 55 godina. Ispitivanjem je ut...

 • publication . Other literature type . 2006
  Closed Access Bosnian
  Authors:
  Smajić, Ramiza;
  Country: Croatia

  U članku se obrađuje doprinos, kvalitet i značaj rada dr Handžića u oblasti historijske demografije Bosne i Hercegovine.

 • publication . Other literature type . 2018
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Haris Halilović;
  Publisher: International Criminalistic Association
  Country: Croatia

  U radu se razmatraju procesna pravila konvalidacije “nezakonito” prikupljenih dokaza u dokaze dopustive za utvrđivanje pravno relevantnih činjenica u kaznenom postupku. Opće pravilo o nedopustivosti nezakonito pribavljenih dokaza za ocjenu i utvrđivanje činjenica u kazn...

496 research outcomes, page 1 of 50