Filters (1)
Filters
Filters
Download Results
563 research outcomes, page 1 of 57
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Halil Myrto;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Myrto Halil. Gjuricaj, Shkëmbi i Kavajës (Durrës) . In: Iliria, vol. 18 n°2, 1988. pp. 266-267.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Open Access Albanian
  Authors:
  Haki Bllaca;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Bllaca Haki. Tipare odontologjike nga materiali skeletor i varrezës së amfiteatrit të Durrësit. / Traits odontologiques du matériel osseux recueilli dans le cimetière de l'amphithéâtre de Durrës. In: Iliria, vol. 18 n°1, 1988. pp. 242-247.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Zim Hoxha;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Hoxha Zim. Amfora antike të vona nga qyteti i Shkodrës (shek. V-fillimi i shek. VII)./Amphores antiques tardives provenant de Shkodra (Ve siècle-début du VIIe siècle). In: Iliria, vol. 22, 1992. pp. 209-243.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Dhimitër Çondi; David R. Hernandez;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Çondi Dhimitër, Hernandez David. Forumi romak Butrint 2012. In: Iliria, vol. 37, 2013. pp. 331-343.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Open Access Albanian
  Authors:
  Jano Koçi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Koçi Jano. Kalaja e Karosit / La forteresse de Karos. In: Iliria, vol. 6, 1976. pp. 235-243.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Bashkim Lahi; Gëzim Hoxha;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Lahi Bashkim, Hoxha Gëzim. Shkodër (Qytet i Poshtëm). In: Iliria, vol. 20 n°2, 1990. pp. 274-275.

  Add to ORCIDorcid
 • Në këtë artikull shqyrtoj mënyrat e identifikimit dhe përkatësisë fetare në Ballkan si instrumente politike që aplikohen për të konsoliduar strukturat hierarkike midis grupeve shoqërore dhe individëve, të cilët shumë shpesh përdorin metafora gjinore që përshkruajnë kate...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Albanian
  Authors:
  Neritan Ceka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Ceka Neritan. Qyteti ilir në Selcën e Poshtëme. In: Iliria, vol. 2, 1972. Qyteti Ilir. Botim i veçantë me rastin e «Kuvendit të parë të studimeve Ilire» mbajtur në Tiranë me 15-21 Shtator 1972. II. pp. 151-194.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Open Access Albanian
  Authors:
  Skënder Aliu;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Aliu Skënder. Tuma e Prodanit / Le tumulus de Prodani. In: Iliria, vol. 14 n°1, 1984. pp. 27-67.

  Add to ORCIDorcid
563 research outcomes, page 1 of 57