Filters (2 )
Download Results
95,404 research outcomes, page 1 of 9,541
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  BAGAR, EDI;

  V tej nalogi bomo predstavili, kako delujejo optični prenosni sistemi z zmogljivostjo 100 Gbit/s. Najprej bo predstavljen kratek pregled v zvezi z delovanjem sodobnih optičnih prenosnih sistemov, kar zajema optična vlakna in valovnodolžinske multiplekse. Zaradi uporabe ...

 • publication . Conference object . Part of book or chapter of book . Book . Article . Other literature type . Report . Thesis . 2010
  Open Access
  Authors:
  Cynthia S. Barcelon-Yang; Evelyn L. Brownlee; Emmett D. Calhoun; Bruno A. Caputo; Charles C. Cumbo; Joseph P. Daniszewski; Douglas A. Eckel; Kenneth H. Glaspey; Darlyn C. Green-Kocher; Marianne B. Gruber; ...
  Publisher: ACM Press

  Analog Device's largest single product group is the general-purpose standard linear integrated circuits (ICs), including data converters and amplifiers. Analog Devices has also become a major digital signal processing IC supplier, providing both general-purpose and high...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Hočevar, Nataša;

  Obdobje japonske okupacije Koreje je zaznamovano z začetki japonske kolonizacijske politike, ki je bila posledica modernizacije Japonske. Cilj Japonske je bila zagotovitev državne varnosti, s tem pa je Japonska želela tudi razširiti svojo hegemonijo v tuja ozemlja. Loka...

 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kos, Špela;
  Publisher: Š. Kos
 • publication . Article . Preprint . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Dušan Repovš; Matija Cencelj; Žiga Virk;
  Publisher: Pergamon Press

  We study the perturbation by a critical term and a ▫$(p-1)$▫-superlinear subcritical nonlinearity of a quasilinear elliptic equation containing a singular potential. By means of variational arguments and a version of the concentration-compactness principle in the singul...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Golobič, David;
  Publisher: D. Golobič

  V magistrski nalogi smo preučevali vpliv dveh tehnologij sečnje in spravila na pomlajevanje raznomernih mešanih sestojev. Raziskave so potekale na OE Novo mesto, v GGE Poljane, v oddelku 43. Namen naloge je preučevanje sprememb v strukturi, svetlobnih razmerah, zmesi in...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Martinović, Inga;
  Publisher: I. Martinović
 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Cingesar, Sonja;
  Publisher: S. Cingesar
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ortar, Jernej;
  Publisher: J. Ortar

  V času, ko se človeška populacija vztrajno povečuje, potrebe po energiji naraščajo ter okoljski pritiski večajo, je ključnega pomena, da je vsa uporabljena tehnologija trajnostno naravnana. Hidrodinamična kavitacija v tem kontekstu izkazuje velik potencial na področju č...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  MANDELC, PETRA;

  Zaposleni predstavljajo odraz vsake združbe. Zadovoljni in motivirani zaposleni prispevajo k večji uspešnosti združbe, in obratno. Ena izmed poglavitnih nalog vodstev bi torej morala biti motivacija zaposlenih, saj ima ta velik vpliv tako na delo vsakega posameznika kot...

95,404 research outcomes, page 1 of 9,541