Filters (2 )
Download Results
198,505 research outcomes, page 1 of 19,851
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Finnish
  Authors:
  Niemi, Miki;
  Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu

  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin Lidl Suomi KY:n uuden pääkonttorin neuvotteluhuoneissa käytettyyn varausjärjestelmään sekä sitä tukevaan verkkoinfrastruktuuriin. Projektin tavoitteena oli luoda käyttäjäystävällinen varausjärjestelmä, joka toimii yhdessä yrityksessä k...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Finnish
  Authors:
  Riissanen, Serge;
  Publisher: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

  Tässä opinnäytetyössä pyrittiin tarkastelemaan yrityksen toimintamalleja kustannustenhallinnan näkökulmasta. Tavoitteena oli tarkastella aihetta ajankohtaisten teorioiden ja käytänteiden kautta ja linkittää ne päivittäiseen työhön. Tarkoituksena oli kerätä tietoa tällä ...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Suomi, Sara;
  Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu

  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö esittelee kahden asiakastyönä valmistetun kasvivärjätyn leningin suunnittelu- ja valmistusprosessin. Asiakastyön, kuten koko opinnäytetyönkin pääosassa on uniikkivaatteen printti. Opinnäytetyö avaa aihetta niin kuluttajan kuin suunnittel...

 • publication . Research . 2017
  Open Access English
  Authors:
  Ahmed, Nimo; Blázquez Ferreiro, César; Kallenbach, Christiane; Matikainen, Dori; Jimoh-Olundegun, Maryam; Rognstadbråten, Marte; Söderlund, Elin; Forss, Maria;
  Publisher: Yrkeshögskolan Arcada Ab

  Ageing citizens and the use of ICT is discussed to enhance care productivity and promote elderly’s quality of life. At the same time when it comes to the end users, elderly people might be the group farthermost from the developers of technology – placing the elderly in ...

 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Finnish
  Authors:
  Joutjärvi, Essi;
  Publisher: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

  Tutkimuksen aiheena oli tutkia perehdyttämistä niiden työntekijöiden kannalta, jotka palkataan Suomen Viljava Oy:lle kausityöntekijöiksi. Työ jakautui teoria- ja tutkimusosioon. Teoriaosuudessa käsiteltiin perehdyttämisen etuja, sen vaiheita sekä niitä ominaisuuksia, jo...

 • publication . Other literature type . 2008
  Open Access Finnish
  Authors:
  Pakkala, Juha;
  Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

  Itävaltalainen maatalouskonevalmistaja Pöttinger ja Laukaassa toimiva maa- ja metsätalousteknologian tuotekehitys- ja konsultointiyritys Afcon Oy järjestivät säilörehun korjuukokeen Heikkilän tilalla Nivalassa 17.7.2007. Korjuukokeessa korjattiin kahdella eri etäisyydel...

 • publication . Research . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Pulkkis (Ed.), Göran;
  Publisher: Yrkeshögskolan Arcada

  The Department of Business Management and Analytics in Arcada University of Applied Sciences arranged a Workshop on Analytics in June 8, 2016. Five Working Papers presented in this workshop are published in this report.

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kaurahalme, Sonja; Puhtimäki, Maria;
  Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu

  Opinnäytetyön aiheena on osamaksutilityksien prosessi ulosotossa. Tarkoitus oli selvittää, millainen tilitysprosessi on tällä hetkellä ja kuinka tehokkaasti nykyinen käytäntö toimii. Opinnäytetyön tavoite oli kehittää tilitysprosessia paremmaksi. Tutkimme kehitettävän k...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Krysanov, Kirill;
  Publisher: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

  The objective of the thesis is to gather information on the process of market planning and the development of a marketing plan for the video production company ETE MEDIA, which is owned by the author of this thesis. The purpose of the marketing plan is to help ETE MEDIA...

 • publication . Research . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Surakka (Ed.), Jukka;

  Central Baltic Interreg IV A 2007-2013 programme

198,505 research outcomes, page 1 of 19,851