Filters (2)
Download Results
479,472 research outcomes, page 1 of 47,948
 • publication . Article . 2016
  Open Access
  Authors:
  Maciej Serowaniec;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uniwersytet Mikolaja Kopernika/Nicolaus Copernicus University

  W 2014 r. brytyjska Izba Lordów, duński Folketing oraz niderlandzka Izba Druga zainicjowały na forum Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) debatę dotyczącą roli parlamentów narodowych w europejskim procesie decyzyjnym. Choć przedłoż...

  Add to ORCID
 • publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Taczanowski, Jakub; Połom, Marcin; Kołoś, Arkadiusz;
  Publisher: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • publication . Article . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Konrad Wołowski; Kritsana Duangjan; Yuwadee Peerapornpisal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sciendo

  <jats:title>Abstract</jats:title><jats:p> The diversity of Phacus and Monomorphina (Euglenophyta) from northern Thailand was studied in various water bodies of Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang and Phayao provinces. This paper presents 25 taxa of Phacus and 1 Mon...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2017
  Open Access
  Authors:
  Marcello Lissia; E. V. Unzhakov; B. R. Hackett; C. Cicalò; J. Brodsky; A. M. Goretti; E. Segreto; E. Shields; D. Rountree; P. Cavalcante; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: IOP Publishing

  This paper describes the design, fabrication, commissioning and use of a CALibration source Insertion System (CALIS) in the DarkSide-50 direct dark matter search experiment. CALIS deploys radioactive sources into the liquid scintillator veto to characterize the detector...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2015
  Open Access
  Authors:
  C. De Michele; Paweł Licznar; Witold. Adamowski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Copernicus GmbH

  <jats:p>Abstract. Understanding the variability of precipitation at small scales is fundamental in urban hydrology. Here we consider the case study of Warsaw, Poland, characterized by a precipitation-monitoring network of 25 gauges and microcanonical cascade models as t...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2009
  Open Access English
  Authors:
  Monica Sala; Denise Guetard; Simon Wain-Hobson; Minerva Cervantes Gonzalez; David Tepfer; Anna Kostrzak; Anna Kostrzak; Anna Kostrzak; Devendra Bellary Nagaraju; Devendra Bellary Nagaraju; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: HAL CCSD

  International audience; Plant-based oral vaccines run the risk of activating regulatory T cells (Tregs) and suppressing the antigen-specific immune response via oral tolerance. Mice humanized for two HLA alleles (HLA-A2.1 and HLA-DR1) were used to measure changes in Tre...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Frąckowiak-Sochańska, Monika;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Celem artykułu jest analiza postaw polskich kobiet wobec feminizmu oraz ich interpretacja w kontekście różnorodnych uwarunkowań społeczno-kulturowych o zasięgu globalnym oraz lokalnym (specyficznie polskim). Podstawą empiryczną tekstu są przeprowadzone przez autorkę bad...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Szafran, Dominika;

  Artykuł dotyczy zagadnienia uznawania i wykonywania orzeczeń kończących postępowania w sprawie sporów inwestycyjnych. Zostały w nim również ukazane ogólne cechy tej metody rozstrzygania sporów, ze wskazaniem praw i obowiązków stron sporu oraz jego przedmiotu. Ponadto, w...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Polish
  Authors:
  Szahaj, Andrzej;
479,472 research outcomes, page 1 of 47,948