Download Results
44 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tayfun Yildiz; Mukaddes Yeşilkaya;
  Publisher: Mehmet MARANGOZ

  Bu araştırmanın amacı,bireylerin özgeci davranış düzeylerinin, sahip oldukları sosyal inovasyoneğilimi üzerindeki belirleyiciliğini incelemektir. Bu bağlamda ArdahanBelediyesi bünyesinde çalışan 108 kişinin katılım sağladığı bir araştırmayürütülmüştür. Araştırma örnekle...

 • publication . Article . 2017
  Open Access
  Authors:
  Sevinç Gülseçen; Cemal Aktürk;
  Publisher: Girisimcilik Inovasyon ve Pazarlama Arastirmalari Dergisi

  Siparişe üretim yapan firmalarda ürünlerinteslim tarihinin belirlenmesi, firmanın karlılığı ve müşteri memnuniyetiaçısından oldukça hayati öneme sahiptir. Çünkü, müşteriler bir siparişionaylarken hem ürünün fiyatından hem de teslim tarihinden memnun olmalıdır. Erkenveri...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ahmet Şahbaz;
  Publisher: Mehmet MARANGOZ

  21. Yüzyılda firmaların hedeflerine ulaşmasında inovasyonve girişimcilik ilişkisi önemlidir. Firmaların rekabet gücünü ve pazar payınıartırması, karlılığını sürekli kılması, uzun vadede büyümesi bahsedilenkavramların ilişkisinin etkinliğine bağlıdır. Yeni ürün, hizmet v...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Nilsun Sariyer; Seçil Zümrüt;
  Publisher: Mehmet MARANGOZ

  Social media has notonly created a remarkable improvement in the communication field developmentbut also makes it easy to reach the companies’ targeted consumers in themarketing field. Especially the interaction between Web 2.0 and social mediamakes it possible reciproc...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  H. Mustafa Paksoy;
  Publisher: Mehmet MARANGOZ

  İnsanlığın varlığı ile ortaya çıkan ihtiyaçlar çeşitli ürün vehizmetlerle karşılanmaya çalışılmıştır. Ürün ve hizmetler, teknolojikgelişmeler doğrultusunda geçmişten günümüze çeşitlenerek ve yenilenerekgelmiştir. İşletmeler ihtiyaçlara uygun ürünler ve hizmetler sunarke...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hatice Özkoç; Seda Sinem Tursun;
  Publisher: Mehmet MARANGOZ

  Inthe retail sector, the fresh food products such as meat, dairy products etc.that have high sales volume and are consumed daily should be paid attention byretailers in many respects. Therefore, working with the right supplier in theseproducts is very critical. The aim ...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sema Yiğit;
  Publisher: MEHMET MARANGOZ

  In accordance withincreased acceptance of the importance of innovation, businesses and countrieswant to increase their innovation activities. In particular, industry 4.0 as anew industrial vision makes innovation activities more critical. Innovation activitiespreviously...

 • publication . Article . 2018
  Open Access
  Authors:
  Sibel Cengiz;
  Publisher: Girisimcilik Inovasyon ve Pazarlama Arastirmalari Dergisi

  One of therepresentatives of the Austrian School of Economics, Kirzner's “EnterprisingDiscovery Theory” was inspired by Mises and Hayek's views on the marketprocess. Hayek’s analysis, which is very common with mainstream economics, hassome problems. Because Ha...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Müslüm Sönmez; Nihat Gültekin;
  Publisher: Mehmet MARANGOZ

  Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfailindeki girişimcilerin, girişimcilik potansiyeli ve risk alma eğilimleriniortaya çıkarmaktır. Amaç, girişimciliğin Şanlıurfa ilinin kalkınmasına etkisiniaraştırmaktır. Araştırmada anket yöntemi kullanılarak Şanlıurfa ilindekigirişimcilerde...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Berrin FİLİZÖZ; Di̇lara YARAŞ;
  Publisher: Mehmet MARANGOZ

  Bu araştırma, kadın girişimcilerin profillerini, seçilmiş bazı değişkenler açısından ortaya çıkarmak amacı ile yapılmıştır. Çalışmada, kadınların girişimci özellikleri ve girişimcilik deneyimleri üzerinde durulmuştur. Araştırmanın evrenini Kayseri, Yozgat ve Sivas iller...

44 research outcomes, page 1 of 5