Download Results
227 research outcomes, page 4 of 23
 • publication . Article . 2013
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Ю. Я. Присташ;
  Publisher: ООО "Трилист"

  Common benign breast disease is mastopathy, occurring in 20–60% of women, most aged 20–40 years. Surgical treatment of nodular forms of mastopathy does not eliminate the main cause of the disease – hormonal disorders (hyperprolactinemia, relative hyperestrogenemia). Aft...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  N.V. Pasyechko; S.V. Gnat;
  Publisher: Natural Person-entreprenuer Zaslavsky O.Yu.

  У статті узагальнена інформація щодо поширеності у популяції та впливу на репродуктивну систему жінки захворювань, що супроводжуються гіпофункцією щитоподібної залози. Автори провели аналіз літератури, присвяченої цій проблемі. Особливу увагу привертають явища субклініч...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  T. G. Romanenko; G. M. Zhaloba; О. М. Sulimenko;

  Purpose of the study was to evaluate the efficiency and duration of clindamycin (Banbact®) therapeutic effect  in the treatment of bacterial vaginosis in women of reproductive age. Materials and methods. The study included 47 patients with bacterial vaginosis aged 20–37...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Педаченко, Н. Ю.;
  Publisher: ООО "Трилист"

  В статье представлены результаты исследования особенностей репродуктивного здоровья женщин с метаболическим синдромом (МС). Установлено, что МС характеризуется высокой частотой развития синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), ановуляцией, дефектом лютеиновой фазы цикла ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  L. S. Chernukha; I. Y. Romanenko; L. M. Semenyuk; L. V. Demyanenko;
  Publisher: УНПЦЕХ, ТЕОіТ МОЗ України (URPCES, TEO&T of the Ministry of Health of Ukraine)

  Мета роботи — вивчити особливості взаємо­зв’язку між андрогенним дефіцитом і тривожними розладами у жінок пізнього репродуктивного віку для вдосконалення лікувально-профілактичних заходів. Матеріали та методи. Обстежено 22 пацієнтки пізнього репродуктивного віку, які ск...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Жабченко, І. А.;
  Publisher: ООО "Трилист"

  Сучасний стан здоров’я та велика кількість акушерських і перинатальних проблем у жінок вимагають від лікарів забезпечення виношування вагітності та народження здорової дитини шляхом проведення родозбудження або програмованого ведення пологів. Важливим показником готовно...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  З. Б. Хомінська; І. Б. Вовк; В. К. Кондратюк; Г. В. Чубей;
  Publisher: ООО "Трилист"

  Проведені дослідження ендокринного статусу дали можливість обгрунтувати призначення жінкам з кістозними ураженнями яєчників препарату ТазалокТМ. Фітоселективна терапія препаратом ТазалокТМ була ефективною у більшості (83,3 %) хворих із фолікулярними кістами яєчників і з...

 • Бурхливий розвиток інформаційних технологій дав поштовх модернізації освітньої системи загалом і в медицині зокрема. Нове тисячоліття ознаменувалося появою програм, які змогли алгоритмізувати й систематизувати терабайти інформації з різних джерел, адаптувати й перевести...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Мітченко, О. І.; Корнацька, А. Г.; Сопко, О. В.;
  Publisher: ООО "Трилист"

  Хвороби системи кровообігу на сьогоднішній день залишаються найбільш пошире­ною патологією у структурі загальної захво­рюваності та смертності населення всього світу. У 2008 р. смертність від серцево-судинних захворювань (ССЗ) в Україні становила 999,9 випадку серед осі...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Маланчук, Л. М.; Маланчук, С. Л.;
  Publisher: ООО "Трилист"

  В 2011–2013 гг. в Тернопольском областном перинатальном центре «Мать и ребенок» проводилось исследование, целью которого было определить эффективность применения препарата Тазалоктм для профилактики мастодинии у женщин, принимающих оральные контрацептивы. Установлено, ч...

227 research outcomes, page 4 of 23