Download Results
20 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2020
  Open Access
  Authors:
  Hennadii Balabanov;
  Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts

  Розкрито сучасний стан і структуру національного ринку туристичних послуг США. Виявлено особливості використання культурної спадщини як важливого ресурсу для розвитку туризму США. Основну увагу приділено аналізу ролі природних, природно-антропогенних або створених людин...

 • publication . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Darіia Basiuk;
  Publisher: KNUKiM Publishing Centre

  Привабливість китайського ринку для України зумовлена сприятливими чинниками, в основі яких взаємні економічні вигоди, інтерес до історії та культури наших народів і понад 27 років стабільних відносин з питань зовнішньої політики. У статті розкрито основні пріоритети ук...

 • publication . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Yulia Dorosh;
  Publisher: KNUKiM Publishing Centre

  The article analyzes the German historical and cultural heritage in the Lviv region as a resource for the development of nostalgic tourism. The main approaches to the understanding of nostalgic tourism are outlined and the essence of this concept is specified. Types of ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Khrystyna Pletsan;
  Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts

  У статті зроблено ретроспективний аналіз розвитку і реформування національного туристичного ринку. Проаналізовано зарубіжний досвід розвитку ринку туристичних послуг і ринок туристичних послуг в Україні. Розкрито сутність й функціональну роль ринку туристичних послуг Ук...

 • publication . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Serhii Zakharin;
  Publisher: KNUKiM Publishing Centre

  The article presents the results of research on the prospects for the development of tourism in Ukraine and strengthening the role of tourism in preserving and promoting national cultural heritage. Prospective levers for supporting the functioning of tourist infrastruct...

 • publication . Article . 2020
  Open Access
  Authors:
  Lesia Ustymenko;
  Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts

  У роботі подано результати аналізу впливу національних, культурних і релігійних традицій на формування wellness-туризму. Методологічну основу дослідження становить критичний аналіз основних дефініцій культурологічних, туризмознавчих і релігієзнавчих джерел для досліджен...

 • publication . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Halyna Humeniuk;
  Publisher: KNUKiM Publishing Centre

  У статті визначено наявний стан історико-культурних пам’яток в Івано-Франківській області та перспективи використання цих об’єктів у туризмі. Подано результати аналізу пам’ятних місць та пам’яток літературно-мистецького життя на території Покуття. Досліджено фортифікаці...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Havryliuk, Alla; Kyselova, Yuliia;
  Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts

  У статті проаналізовано теоретичні основи й особливості формування успішної репутації фахівця-туризмознавця; виокремлено методологічний підхід до формування успішної репутації в туристичному бізнесі в Україні; розглянуто та проаналізовано основні стратегії управління ді...

 • publication . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Yevhen Kozlovskyi;
  Publisher: KNUKiM Publishing Centre

  У статті наведено характеристику основних видів інформаційних систем і технологій, що використовуються в процесі туристичної діяльності, зокрема спеціалізованих програмних продуктів, глобальних комп’ютерних мереж, інформаційних технологій бронювання та резервування, інт...

 • publication . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Pletsan, Khrystyna; Sakharchuk, Snizhana;
  Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts

  У статті проаналізовано теоретичні основи й особливості туристично-рекреаційного районування; розкривається концепція туристичного кластеру; виокремлено методологічний підхід туристично-рекреаційного районування в Україні; представлено метод кластеризації як інструменту...

20 research outcomes, page 1 of 2