Download Results
74 research outcomes, page 3 of 8
 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Оleksandr Bezruchko; Valeriia Сhaikovskа;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts

  Мета дослідження – проаналізувати основні особливості втілення режисерського задуму у документальному фільмі-спостереженні. Методологія дослідження базується на застосуванні системно- комплексного підходу до розгляду даної проблеми, в рамках якої аналізуються складові р...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access
  Authors:
  Yurii Harmash; Oleksandr Priadko;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts

  Purpose of the work is to analyze the historical and cultural factors of the origin, formation, evolution and development of the drama of color characters in the screen arts. Methodology of the research consists in the application of general scientific principle of obje...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Honcharuk, Serhii; Shurypa, Arthur;
  Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts

  The purpose of the work is to consider new media and traditional mass media in the communicative field. Methodology of the study consists in the methods of theoretical sources analyzing, a generalization, a system analysis method, data grouping, and theoretical cognitio...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Tsimokh, Nataliia; Chorna, Krystina;
  Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts

  Цель работы — исследовать телевизионные жанры советского телевидения, а также определить взаимосвязь его развития с политическими, экономическими и социальными событиями в СССР. Методология исследования. С помощью аналитических, сравнительных и исторических методов расс...

 • Мета статті полягає у вивченні історіографічних джерел за проблематикою поетичного кіно радянського періоду, коли УРСР (Українська Радянська Соціалістична Республіка) входила до складу об’єднаної державно-політичної формації – СРСР (Союзу Радянських Соціалістичних Респу...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Oleksandr Priadko; Mykola Mozhenko;
  Persistent Identifiers
  Publisher: KNUKiM Publishing Centre

  The purpose of the work is to explore the virtualization process of images in modern audiovisual arts and their gradual evolution in the technology of screen painting. The methodology of the research consists in analyzing the virtualization technologies of images in the...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Valerii Papchenko; Vladyslav Silin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts

  Цель исследования заключается в выявлении средств и методов внедрения новых технологий для обеспечения экранных искусств звуковым сопровождением и звуковыми эффектами. Методология исследования предполагает обращение к общенаучному подходу; также применены компаративный ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Polishchuk, Oleksandr; Hutsal, Rosina;
  Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts

  Мета дослідження – дослідити розвиток українського кінематографа, враховуючи історичні події та реалії, за яких відбувалось становлення вітчизняного кіно. Простежити умови виникнення нової хвилі молодого кіно та появу нового героя. Методологія дослідження. У ході дослід...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Gavran, Iryna; Dubyna, Maryna;
  Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts

  Цель исследования – исследовать новостной контент в современном прямоэфирном вещании. Методология исследования базируется на использовании общенаучных методов: анализа (последовательного изложения теоретического и практического материала, который использовался в исследо...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Levchenko, Olena; Lytvynenko, Yuliia;
  Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts

  Мета роботи – аналіз історичних та культурних факторів зародження, формування, еволюції та розробки професійних акторських технологій. Методологія дослідження полягає в застосуванні загального наукового принципу об’єктивності, культурологічного, структурно-функціонально...

74 research outcomes, page 3 of 8