search
Include:
21,163 Research products, page 1 of 2,117

 • Publications
 • Lithuanian
 • Lietuvos Akademinė Elektroninė Biblioteka eLABa

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Anikinas, Aleksandras;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Problema. Visuomenėje stebimas paauglių elgesio problemos augimas ir sveikatos blogėjimas. Daugelis socialinių problemų, tokių kaip savižudybės, rūkymas, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas, nesugebėjimas prisitaikyti bendruomenėje yra susiję su asmens neigiama savigarba. Tyrusieji šiuos reiškinius nustatė, kad paauglystėje tarp savigarbos ir žalingų įpročių yra ryšys. Todėl siekiant pažinti ir įvertinti paauglio psichologinę savijautą, svarbu išanalizuoti psichologinius mechanizmus, sąlygojančius priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo ir patiriamų problemų sąsajų su savigarba atsiradimą. Tyrimo tikslas – nustatyti paauglių priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo ir patiriamų problemų sąsajas su savigarba. Metodai. Tyrime naudota anketa, kurią sudaro klausimai apie alkoholio, tabako ir kitų priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimą, M. Rosenberg savigarbos skalė ir paauglių problemų atrankos testas. Tiriamasis kontingentas. Tiriamasis darbas buvo atliekamas Ignalinos rajono gimnazijoje I-II klasių moksleiviams. Dalyvauti tyrime sutiko 200 moksleivių, tačiau teisingai anketas užpildė 154 moksleiviai: 61 berniukas (39,6%) ir 93 mergaitės (60,4%). Paauglių amžius nuo15 iki 17 metų, amžiaus vidurkis 16 metų. Rezultatai. Paauglių savigarba yra susijusi su priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimu ir patiriamomis problemomis. Didelę reikšmę paauglių priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimui bei jų agresyviam elgesiui turi paauglių savigarba. Background. In nowadays society there is a big growth in adolescents behavior problems and health deterioration. Most of the social problems, such as suicides, smoking, use of alcohol and drugs, adaptability difficulties in different social groups, are related to negative self-esteem. Researchers have found that there is a link between adolescents self-esteem and addiction. On purpose to understand and assess psychological well-being of a teenager, it is important to analyze psychological mechanisms, which can influence development of correlation problems in self-esteem and addictive substances use with experienced problems. Objective. Find correlations between teenagers‘ self-esteem and addictive substances use with experienced problems. Measures. In this study it was used a questionnaire, which includes questions about the use of alkohol, tobacco and other addictive substances, M. Rosenberg self-esteem scale and adolescent problems scale screening test. Participants. Research work was carried out in Ignalina gymnasium for I-II year students. 200 students agreed to participate in a study, but only 154 students completed questionaires correctly: 61 boy (39.6%) and 93 girls (60.4%). Age of adolescents was between 15 and 17, avarage age - 16 years old. Results. Adolescents self-esteem is strongly related to addictive substance use with experienced problems. There is a great importance of adolescents self-esteem to addictive substance use and their aggressive behavior... [to full text]

 • Publication . Master thesis . 2005
  Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Pūtytė, Ramunė;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  In the light of society’s course and changes, valuable human life and man’s participation in social activities are nowadays unthinkable without reading skills. Seeming to be elementary and natural the skill is not inborn. As a matter of fact, reading is a complex process having its own development and difficulties. An urgent problem is reading that students spend more and more time playing computer games, searching the Internet, communicating on mobile phones, so less time is allotted us learning reading and improving the reading skills. That’s why it was important for us to make clear how 1st grade students learn reading and what is the quality of the 2nd grade students’ reading skills. While pursuing this aim, I have made an analysis of psychological and pedagogical literature about the process of reading and did an investigation in town and village schools.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Milaševičius, Laurynas;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Cardiac muscle is unique because it has the capability of maintaining its own rhythm. If left to this inherent rhythmicity, the heart would beat steadily between 70 and 80 beats per minute. Extrinsic regulation provides for heart rates that may be as slow as 30 beats per minute at rest in highly trained endurance athletes and as fast as 220 beats per minute in maximum exercise. In our research we analyzed different strength training methodics, dynamic and isometric exercise’s influence to the heart rate in fast adaptation. Research showed, that while working at 80% of maximum, isometric physical activity provides higher heart rate than dynamic physical activity at the same intensity.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Kudarauskas, Nerijus;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Annotation. This thesis presents some analysis of car braking process: a number of analythical formulas and graphic illustrations, discussion on different modes of braking, wider analysis of the main factors, having influence on the braking process. The main parameters and characteristic features, such as steady deceleration, driver’s reaction time, time of deceleration increase, restopping time and others, are also examined, values of most of them were specified during experimental research. A number of dependency graphs and numerical data, recommended for use in calculations performed during the examination of road accidents (and so improving the accuracy of the methods) was also presented.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Remutis, Nedas;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Visada visur skubanti visuomenė jau yra įpratusi, kad visa reikalinga informacija yra pateikiama internete ir tik būtent jo pagalba galima padaryti arba greitai atlikti daugybę darbų. Elektroninė bankininkystė, elektroninės parduotuvės, ir dar daug įvairių paslaugų teikianti virtuali erdvė išties palengvina gyventojų buitį. Tai žinodami įvairių paslaugų tiekėjai stengiasi save reklamuoti internetinėje erdvėje, kurdami įvairiausius tinklapius, svetaines ir tiklaraščius. Visi žino, kad sėkmingo verslo paslaptis yra gera reklama. Taigi, internetas puiki vieta tai reklamai skleisti. Norint, kad svetainė būtų įdomi bei informatyvi, ją reikia nuolatos atnaujinti ir papildyti. Atviro kodo turinio valdymo sistemos yra puikus sprendimas kuriant įvairius tinklapius, nes jos tinka ir paprastai svetainei, ir skelbimų puslapiams, ir tinklaraščiams bei rimtiems portalams. Darbe išnagrinėta 15 atviro kodo turinio valdymo sistemų, iš kurių pagal išskirtus kriterijus buvo išrinktos trys, kurias palyginus tarpusavyje atrinkta pati optimaliausia sistema. Su ja buvo sukurtas asmeninis tinklapis. Darbo tikslas: atlikus informacijos analizę bei pasirinkus sistemų vertinimo kriterijus, atrinkti optimaliausią atviro kodo turinio valdymo sistemą. Uždaviniai: 1. atskleisti pagrindinius turinio valdymo sistemos ypatumus ir išskirtinumus; 2. išanalizuoti atviro kodo turinio valdymo sistemų sampratą ir savybes; 3. atlikti atviro kodo turinio valdymo sistemų lyginamąją analizę pagal išskirtus... [toliau žr. visą tekstą] Nowadays information technologies are widely used. Therefore they are in a rapid development and more and more people are getting interested in. In the century of information and new technologies, the website on the Internet is one of the self-expression (oneself organization, facilities provided, etc.) ways. The website on the Internet is a constantly changeable virtual space which can realize growing consumers’ demands and everyday it requires innovations and initiative. Therefore for the organization of the website, Content Management Systems are used, which highly facilitates and fasten the work with the website. Open source content management system allows websites to easily store, update and publish different types of content. There are various types of open source CMS systems available in the market today. The thesis of this course paper is to analyse the functional capabilities of the open source content management systems. The main goals are: • to reveal the main features and peculiarities of the content management systems; • to analyze the open-source content management system concepts and characteristics; • to make a comparative analysis of open-source content management systems according to chosen criterias; • to compare closely three open-source chosen CMS; • to select he optimal open-source CMS to create a personal web site.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Zajankauskas, Paulius;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Darbe atlikta teorinė asmenų po kojų amputacijos gyvenimo kokybės kaita dėl dalyvavimo sportinėje veikloje analizė. Iškelta hipotezė, kad asmenys, patyrę kojų amputacijas, ir dalyvaujantys sportinėje veikloje pasižymi geresne gyvenimo kokybe nei tie, kurie sportinėje veikloje dalyvauja nereguliariai. Anketinės apklausos metodu buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas - įvertinti sporto vaidmenį (reikšmę) asmenų patyrusių kojų amputaciją, gyvenimo kokybės kaitai. Atlikta statistinė (aprašomoji koreliacijos ryšio (r) testo) duomenų analizė. Tyrime dalyvavo asmenys patyrę kojų amputaciją šlaunies lygyje, po amputacijos praėjęs laikas ne trumpesnis nei treji metai, užsiimantis sportine veikla nemažiau nei vieneri metai. Empirinėje dalyje nagrinėjama asmenų, patyrusių, kojos amputaciją, gyvenimo kokybės rodiklių raišką, patyrusių kojos amputaciją, dalyvavimo sporte poveikį gyvenimo kokybės kaitai, gyvenimo kokybės rodiklių kaitą priklausomai nuo dalyvavimo sporte intensyvumo. 1. Nustatyta, kad gana didelė lankančių sporto klubus fiziškai neįgaliųjų yra vieniši (19%), turintys mažas pajamas (44%), gyvenantys prastai pritaikytuose būstuose (56%), turintys vidurinį ar spec.vidurinį išsilavinimą(58%), nepakankamai geros sveikatos būklės (19%), nejaučiantys pasitenkinimo gyvenimu (19%) 2. Pastebėtas ryšys tarp dalyvavimo sporto veikloje ir žalingų įpročių paplitimo: aktyviai sportuojantys respondentai mažiau rūko ir suvartoja. 3. Nustatytas teigiamas tiesioginis ryšys tarp dalyvavimo... [toliau žr. visą tekstą] The work presents theoretical analysis of life change of people with leg amputation and their participation in sports activities. The hypothesis shows that people who faced leg amputation and take part in sports activities have a better quality of life than those, who sport not regularly. Due to the method of questionnaire, a research was done and its purpose was to evaluate the role of sport in the life of people with leg amputation. Also, there is a statistical analysis of data. The research included people who faced the leg amputation in the level of a thigh. The period after amputation was not less than 3 years, and the person had to be involved in sports not less than 1 year. The empiric approach reveals the index of the life quality of people with leg amputation, it also shows the role of sports for the quality of life, the changes in life quality due to the intensity of sports activities. 1. It was stated that the biggest part of disabled people taking part in sports activities are lonely (19%) have small income (44%) live in poor conditions (56%) poor health (19%) don’t have satisfaction of life (19%) 2. The relation between participation in sports activities and harmful habits was also noticed. Those who sport actively smoke and use less. 3. The direct relation between taking part in sport and health and quality of life was also revealed. It comes that sport enables to have better health, which is one of main indexes of better life quality. People, who took part in... [to full text]

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Rynkevič, Jolanta;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Dėl gyventojų senėjimo proceso vis daugiau kalbama apie socialinių paslaugų plėtojimą vyresnio amžiaus asmenims. Nors šiuo metu politikos prioritetas yra bendruomeninių socialinių paslaugų vystymas, vis dėlto auga vyresnio amžiaus gyventojų dalis, kurie naudojasi ilgalaikės socialinės globos paslaugomis stacionariose globos institucijose. Socialinės globos paslaugų gerinimas yra vienas iš Europos Komisijos nurodomų prioritetų. Vis dėlto nėra atliktų tyrimų rezultatų, kurie nušviestų apie teikiamų socialinės globos paslaugų kokybę. Lietuvoje yra patvirtinti globos standartai, apimantys paslaugų skyrimą, asmens grovės ir poreikių užtikrinimą, aplinkos ir būsto pritaikymą ir pan. Šie standartai yra gana platūs ir apima nemažai vertinimo krypčių. Darbe buvo pasirinkta vertinti vieną iš tų krypčių – globos namų gyvenimo sąlygas. Darbo tikslas yra ištirti senelių globos įstaigų gyvenimo sąlygas ir jų gerinimo kryptis. Šiam tikslui pasiekti buvo analizuojamos globos namų gyventojų veiklumo skatinimo prielaidos, analizuojami senėjimo procesai, svarbūs pasirenkant gyvenimo sąlygų gerinimo kryptis. Taip pat buvo analizuojamos globos namų aplinkos kokybės bei aplinkos išteklių gerinimo kryptys. Galiausiai buvo tiriami globos įstaigos gyventojų, jų artimųjų bei darbuotojų vertinimai apie gyvenimo sąlygas globos namuose ir jų gerinimo kryptis. Atliktas kiekybinis tyrimas, pasirinktas anketinės apklausos metodas. Globos namų gyventojų imtis buvo sudaryta naudojant tikslinę netikimybinę... [toliau žr. visą tekstą] Due to aging population it is more and more spoken about development of social services for elderly people. Development of community social services is the priority of Lithuanian politics. However, the amount of elderly people who use institutionalized social services is still growing. Improvement of social care services is one of the priorities indicated by European Commission. However, there are no research results that would show what the quality of given social services is. Ministry of Social Security and Labour has confirmed the social care standards. These standards include appointment of services, meeting person‘s needs, etc. The standards are pretty extensive and include many ways of evaluation of social care services. It was chosen to evaluate the living conditions in elderly homes. The purpose of this master dissertation is to evaluate the ways of improvement of living conditions in elderly homes. To reach this purpose the preconditions of elderly home residents‘ activity stimulation were analysed, as well as aging processes that are important choosing the ways of improvement of living conditions. Also the ways of improvement the qualities of habitation and resources in the surroundings were analysed. Finally, the evaluation of living conditions of the residents, their family members and the personnel were explored. The quantitative research was accomplished. There was chosen the questionnaires method for this survey. The objective respondent sample was implemented... [to full text]

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Juodka, Robertas;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Ištyrus nespecifinius kraujo serumo baltymus nustatyta, kad vištoms yra būdingi dideli alelių PreAl – 2B (0,667), PostAlA (0,635), PostTf – 2B (0,627) dažnumai, o alelių PreTf – 2A, PreTf – 2B, McA, McB dažnumai buvo artimi trijų tirtų populiacijų vidurkiams ( skirtumas 0,008 – 0,015 ). Kalakutų populiacijai yra būdingas didelis alelio PreAl – 1B (0,613) dažnumas, o alelių PreAl – 2A, PreAl – 2B , PostTfA, PostTfB, McA, McB dažnumai buvo artimi trijų populiacijų vidurkiui ( skirtumas 0,010 – 0,033). Pentardos pasižymėjo dideliais alelių PreAl – 1A (0,681), PreAl – 2A (0,681), AlB (0,736), PreTfA (0,708) dažnumais, o alelių McA ir McB dažnumai buvo identiški trijų populiacijų vidurkiui. Mažiausias vidutinis faktinis heterozigotiškumas buvo kalakutų populiacijoje (0,329), didesnis pas pentardas (0,437) ir didžiausias pas vištas (0,509). Didžiausias genetinis identiškumas (0,969) nustatytas tarp vištų ir kalakutų populiacijų, mažiausias tarp vištų ir pentardų (0,928). The analysis of non-specific blood serum proteins indicated that high frequency of alleles PreAl– 2B (0.667), PostAlA (0.635), PostTf–2B (0.627), was characteristic of hens, and the frequencies of alleles PreTf–2A, PreTf–2B, McA, McB were close to the mean values of the three populations under investigation (difference – 0.008-0.015). The population of turkeys was distinguished by high frequency of allele PreAl–1B (0.613), and the frequencies of alleles PreAl–2A, PreAl–2B, PostTfA, PostTfB, McA, McB were similar to the mean values of the three populations (difference – 0.010-0.033). High frequencies of alleles PreAl–1A (0.681), PreAl–2A (0.681), AlB (0.736), PreTfA (0.708) were characteristic of guinea fowls, while the frequencies of alleles McA and McB were identical to the mean values of the three populations. Turkey population had the lowest average actual heterozygosity (0.329), guinea fowls had somewhat higher heterozygosity (0,437) and the highest heterozygosity was determined for hens (0.509). The highest genetic identity (0.969) was found between the populations of hens and turkeys, while the lowest – between hens and guinea fowls (0.928). Исследовав неспецифический белок сыворотки крови трех разных популяций птиц, установлено, что куры имели большие частоты аллелей PreAl – 2B (0,667), PostAlA (0,635), PostTf – 2B (0,627), а частоты аллелей PreTf – 2A, PreTf – 2B, McA, McB у ку�� были близкие к средней величине трех популяций (разница 0,008 – 0,015). Для популяции индюков было присущее большая частота аллели PreAl – 1B (0,613) , а частота аллелей PreAl – 2A, PreAl – 2B , PostTfA, PostTfB, McA, McB была близка к средней величине трех популяций (разница 0,010 – 0,033). Цесарки отличались большими частотами аллелей PreAl – 1A (0,681), PreAl – 2A (0,681), AlB (0,736), PreTfA (0,708), а частота аллелей McA ir McB у них была идентична к средней величине трех популяций. Наименьшая средняя фактическая гетерозиготность была в популяции индюков (0,329), наибольшая у цесарок (0,437) и самая большая у кур (0,509). Наибольшая генетическая идентичность (0,969) установлена между популяциями кур и индюков, а наименьшая между популяциями кур и цесарок (0,928).

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Račienė, Rasa;
  Publisher: Institutional Repository of Lithuanian University of Health Sciences
  Country: Lithuania

  Pateikiami duomenys apie dantų gydymo baimės, nerimo paplitimą tarp 12-15 metų moksleivių bei su šiuo reiškiniu susiję veiksniai. The results about dental anxiety and fear amnog 12-15 years old schoolchildren and related factors.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Andruškevičiūtė, Inga;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuotos benamystės problemos, benamystės sąvokos ribų sudėtingumas ir skirtingas apibrėžtinumas ES šalyse. Taip pat išanalizuotos Lietuvos ir ES šalių vykdoma politika benamystės klausimu. Pirmoje darbo dalyje tiriama užsienio ir Lietuvos autorių mokslinė literatūra, kurios pagalba patikslinamos darbo užduotys, patvirtinamas temos pagrįstumas, tyrimo tikslo pakankamumas. Taip pat analizuojamos benamystės priežastys ir tapsmo benamiu procesas, atskleidžiama benamystės sąvokos problema bei benamių klasifikacija. Antroje dalyje ištiriamos ES socialinės politikos ištakos ir raida benamystės kontekste, taip pat analizuojamos ES vykdomos strategijos skurdui ir benamystei sumažinti. Išanalizuojami ir palyginami 2009 m. ir 2010 m. Eurostato pateiktų skurdo rizikos lygio rodikliai. Trečioje baigiamojo darbo dalyje analizuojama LT socialinė politika benamystės kontekste, jos ištakos ir raida, Lietuvoje vykdomos strategijos ir projektai benamystei mažinti. Taip pat pateikiami ir palyginami Lietuvos statistikos departamento skurdo rizikos rodiklių 2010 m. ir 2011 m. duomenys. Ketvirtoje darbo dalyje pristatomi empirinio tyrimo rezultatai: apibūdinamas Vilniaus miesto nakvynės namų ir Vilniaus Carito nakvynės namų darbo pobūdis, veiklos tikslai ir pagrindinės užduotys, įvertinama socialinių darbuotojų nuomonė, kuri atskleidžia skirtingą požiūrį ir skirtingą benamystės problemos vertinimą organizacijose. The problem of homelessness, the complexity of the limits of homelessness concept and the difference in defining it in the EU countries are analysed in this Master’s thesis. The policy on homelessness carried out in Lithuania and EU countries is also dealt with in it. In the first part of the thesis, the literature of foreign and Lithuanian authors on the subject is explored It helps to make the tasks of the work more precise, to corroborate the validity of the theme, to state the sufficiency of the target explored. The causes of homelessness and the process of becoming a homeless are analysed as well, the problem of the concept of homelessness and the classification of the homeless are disclosed here too. The second part explores the sources of the EU policy and its development in the context of homelessness, and the EU strategies that are in progress to diminish poverty and homelessness are described. The indices of poverty risk level as reported by the EUROSTAT in 2009 and 2010 are analysed and compared. The third part of the thesis deals with the Lithuania’s social policy in the context of homelessness, its sources and development, the strategies and projects in progress in Lithuania to diminish homelessness. Also, the indices in years 2010 and 2011 on poverty risks are presented and compared according to the data of the Statistics Department of Lithuania. The fourth part presents the results of the empiric research: the character of work, the goals of the activities and... [to full text]

search
Include:
21,163 Research products, page 1 of 2,117
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Anikinas, Aleksandras;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Problema. Visuomenėje stebimas paauglių elgesio problemos augimas ir sveikatos blogėjimas. Daugelis socialinių problemų, tokių kaip savižudybės, rūkymas, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas, nesugebėjimas prisitaikyti bendruomenėje yra susiję su asmens neigiama savigarba. Tyrusieji šiuos reiškinius nustatė, kad paauglystėje tarp savigarbos ir žalingų įpročių yra ryšys. Todėl siekiant pažinti ir įvertinti paauglio psichologinę savijautą, svarbu išanalizuoti psichologinius mechanizmus, sąlygojančius priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo ir patiriamų problemų sąsajų su savigarba atsiradimą. Tyrimo tikslas – nustatyti paauglių priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo ir patiriamų problemų sąsajas su savigarba. Metodai. Tyrime naudota anketa, kurią sudaro klausimai apie alkoholio, tabako ir kitų priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimą, M. Rosenberg savigarbos skalė ir paauglių problemų atrankos testas. Tiriamasis kontingentas. Tiriamasis darbas buvo atliekamas Ignalinos rajono gimnazijoje I-II klasių moksleiviams. Dalyvauti tyrime sutiko 200 moksleivių, tačiau teisingai anketas užpildė 154 moksleiviai: 61 berniukas (39,6%) ir 93 mergaitės (60,4%). Paauglių amžius nuo15 iki 17 metų, amžiaus vidurkis 16 metų. Rezultatai. Paauglių savigarba yra susijusi su priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimu ir patiriamomis problemomis. Didelę reikšmę paauglių priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimui bei jų agresyviam elgesiui turi paauglių savigarba. Background. In nowadays society there is a big growth in adolescents behavior problems and health deterioration. Most of the social problems, such as suicides, smoking, use of alcohol and drugs, adaptability difficulties in different social groups, are related to negative self-esteem. Researchers have found that there is a link between adolescents self-esteem and addiction. On purpose to understand and assess psychological well-being of a teenager, it is important to analyze psychological mechanisms, which can influence development of correlation problems in self-esteem and addictive substances use with experienced problems. Objective. Find correlations between teenagers‘ self-esteem and addictive substances use with experienced problems. Measures. In this study it was used a questionnaire, which includes questions about the use of alkohol, tobacco and other addictive substances, M. Rosenberg self-esteem scale and adolescent problems scale screening test. Participants. Research work was carried out in Ignalina gymnasium for I-II year students. 200 students agreed to participate in a study, but only 154 students completed questionaires correctly: 61 boy (39.6%) and 93 girls (60.4%). Age of adolescents was between 15 and 17, avarage age - 16 years old. Results. Adolescents self-esteem is strongly related to addictive substance use with experienced problems. There is a great importance of adolescents self-esteem to addictive substance use and their aggressive behavior... [to full text]

 • Publication . Master thesis . 2005
  Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Pūtytė, Ramunė;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  In the light of society’s course and changes, valuable human life and man’s participation in social activities are nowadays unthinkable without reading skills. Seeming to be elementary and natural the skill is not inborn. As a matter of fact, reading is a complex process having its own development and difficulties. An urgent problem is reading that students spend more and more time playing computer games, searching the Internet, communicating on mobile phones, so less time is allotted us learning reading and improving the reading skills. That’s why it was important for us to make clear how 1st grade students learn reading and what is the quality of the 2nd grade students’ reading skills. While pursuing this aim, I have made an analysis of psychological and pedagogical literature about the process of reading and did an investigation in town and village schools.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Milaševičius, Laurynas;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Cardiac muscle is unique because it has the capability of maintaining its own rhythm. If left to this inherent rhythmicity, the heart would beat steadily between 70 and 80 beats per minute. Extrinsic regulation provides for heart rates that may be as slow as 30 beats per minute at rest in highly trained endurance athletes and as fast as 220 beats per minute in maximum exercise. In our research we analyzed different strength training methodics, dynamic and isometric exercise’s influence to the heart rate in fast adaptation. Research showed, that while working at 80% of maximum, isometric physical activity provides higher heart rate than dynamic physical activity at the same intensity.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Kudarauskas, Nerijus;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Annotation. This thesis presents some analysis of car braking process: a number of analythical formulas and graphic illustrations, discussion on different modes of braking, wider analysis of the main factors, having influence on the braking process. The main parameters and characteristic features, such as steady deceleration, driver’s reaction time, time of deceleration increase, restopping time and others, are also examined, values of most of them were specified during experimental research. A number of dependency graphs and numerical data, recommended for use in calculations performed during the examination of road accidents (and so improving the accuracy of the methods) was also presented.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Remutis, Nedas;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Visada visur skubanti visuomenė jau yra įpratusi, kad visa reikalinga informacija yra pateikiama internete ir tik būtent jo pagalba galima padaryti arba greitai atlikti daugybę darbų. Elektroninė bankininkystė, elektroninės parduotuvės, ir dar daug įvairių paslaugų teikianti virtuali erdvė išties palengvina gyventojų buitį. Tai žinodami įvairių paslaugų tiekėjai stengiasi save reklamuoti internetinėje erdvėje, kurdami įvairiausius tinklapius, svetaines ir tiklaraščius. Visi žino, kad sėkmingo verslo paslaptis yra gera reklama. Taigi, internetas puiki vieta tai reklamai skleisti. Norint, kad svetainė būtų įdomi bei informatyvi, ją reikia nuolatos atnaujinti ir papildyti. Atviro kodo turinio valdymo sistemos yra puikus sprendimas kuriant įvairius tinklapius, nes jos tinka ir paprastai svetainei, ir skelbimų puslapiams, ir tinklaraščiams bei rimtiems portalams. Darbe išnagrinėta 15 atviro kodo turinio valdymo sistemų, iš kurių pagal išskirtus kriterijus buvo išrinktos trys, kurias palyginus tarpusavyje atrinkta pati optimaliausia sistema. Su ja buvo sukurtas asmeninis tinklapis. Darbo tikslas: atlikus informacijos analizę bei pasirinkus sistemų vertinimo kriterijus, atrinkti optimaliausią atviro kodo turinio valdymo sistemą. Uždaviniai: 1. atskleisti pagrindinius turinio valdymo sistemos ypatumus ir išskirtinumus; 2. išanalizuoti atviro kodo turinio valdymo sistemų sampratą ir savybes; 3. atlikti atviro kodo turinio valdymo sistemų lyginamąją analizę pagal išskirtus... [toliau žr. visą tekstą] Nowadays information technologies are widely used. Therefore they are in a rapid development and more and more people are getting interested in. In the century of information and new technologies, the website on the Internet is one of the self-expression (oneself organization, facilities provided, etc.) ways. The website on the Internet is a constantly changeable virtual space which can realize growing consumers’ demands and everyday it requires innovations and initiative. Therefore for the organization of the website, Content Management Systems are used, which highly facilitates and fasten the work with the website. Open source content management system allows websites to easily store, update and publish different types of content. There are various types of open source CMS systems available in the market today. The thesis of this course paper is to analyse the functional capabilities of the open source content management systems. The main goals are: • to reveal the main features and peculiarities of the content management systems; • to analyze the open-source content management system concepts and characteristics; • to make a comparative analysis of open-source content management systems according to chosen criterias; • to compare closely three open-source chosen CMS; • to select he optimal open-source CMS to create a personal web site.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Zajankauskas, Paulius;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Darbe atlikta teorinė asmenų po kojų amputacijos gyvenimo kokybės kaita dėl dalyvavimo sportinėje veikloje analizė. Iškelta hipotezė, kad asmenys, patyrę kojų amputacijas, ir dalyvaujantys sportinėje veikloje pasižymi geresne gyvenimo kokybe nei tie, kurie sportinėje veikloje dalyvauja nereguliariai. Anketinės apklausos metodu buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas - įvertinti sporto vaidmenį (reikšmę) asmenų patyrusių kojų amputaciją, gyvenimo kokybės kaitai. Atlikta statistinė (aprašomoji koreliacijos ryšio (r) testo) duomenų analizė. Tyrime dalyvavo asmenys patyrę kojų amputaciją šlaunies lygyje, po amputacijos praėjęs laikas ne trumpesnis nei treji metai, užsiimantis sportine veikla nemažiau nei vieneri metai. Empirinėje dalyje nagrinėjama asmenų, patyrusių, kojos amputaciją, gyvenimo kokybės rodiklių raišką, patyrusių kojos amputaciją, dalyvavimo sporte poveikį gyvenimo kokybės kaitai, gyvenimo kokybės rodiklių kaitą priklausomai nuo dalyvavimo sporte intensyvumo. 1. Nustatyta, kad gana didelė lankančių sporto klubus fiziškai neįgaliųjų yra vieniši (19%), turintys mažas pajamas (44%), gyvenantys prastai pritaikytuose būstuose (56%), turintys vidurinį ar spec.vidurinį išsilavinimą(58%), nepakankamai geros sveikatos būklės (19%), nejaučiantys pasitenkinimo gyvenimu (19%) 2. Pastebėtas ryšys tarp dalyvavimo sporto veikloje ir žalingų įpročių paplitimo: aktyviai sportuojantys respondentai mažiau rūko ir suvartoja. 3. Nustatytas teigiamas tiesioginis ryšys tarp dalyvavimo... [toliau žr. visą tekstą] The work presents theoretical analysis of life change of people with leg amputation and their participation in sports activities. The hypothesis shows that people who faced leg amputation and take part in sports activities have a better quality of life than those, who sport not regularly. Due to the method of questionnaire, a research was done and its purpose was to evaluate the role of sport in the life of people with leg amputation. Also, there is a statistical analysis of data. The research included people who faced the leg amputation in the level of a thigh. The period after amputation was not less than 3 years, and the person had to be involved in sports not less than 1 year. The empiric approach reveals the index of the life quality of people with leg amputation, it also shows the role of sports for the quality of life, the changes in life quality due to the intensity of sports activities. 1. It was stated that the biggest part of disabled people taking part in sports activities are lonely (19%) have small income (44%) live in poor conditions (56%) poor health (19%) don’t have satisfaction of life (19%) 2. The relation between participation in sports activities and harmful habits was also noticed. Those who sport actively smoke and use less. 3. The direct relation between taking part in sport and health and quality of life was also revealed. It comes that sport enables to have better health, which is one of main indexes of better life quality. People, who took part in... [to full text]

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Rynkevič, Jolanta;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Dėl gyventojų senėjimo proceso vis daugiau kalbama apie socialinių paslaugų plėtojimą vyresnio amžiaus asmenims. Nors šiuo metu politikos prioritetas yra bendruomeninių socialinių paslaugų vystymas, vis dėlto auga vyresnio amžiaus gyventojų dalis, kurie naudojasi ilgalaikės socialinės globos paslaugomis stacionariose globos institucijose. Socialinės globos paslaugų gerinimas yra vienas iš Europos Komisijos nurodomų prioritetų. Vis dėlto nėra atliktų tyrimų rezultatų, kurie nušviestų apie teikiamų socialinės globos paslaugų kokybę. Lietuvoje yra patvirtinti globos standartai, apimantys paslaugų skyrimą, asmens grovės ir poreikių užtikrinimą, aplinkos ir būsto pritaikymą ir pan. Šie standartai yra gana platūs ir apima nemažai vertinimo krypčių. Darbe buvo pasirinkta vertinti vieną iš tų krypčių – globos namų gyvenimo sąlygas. Darbo tikslas yra ištirti senelių globos įstaigų gyvenimo sąlygas ir jų gerinimo kryptis. Šiam tikslui pasiekti buvo analizuojamos globos namų gyventojų veiklumo skatinimo prielaidos, analizuojami senėjimo procesai, svarbūs pasirenkant gyvenimo sąlygų gerinimo kryptis. Taip pat buvo analizuojamos globos namų aplinkos kokybės bei aplinkos išteklių gerinimo kryptys. Galiausiai buvo tiriami globos įstaigos gyventojų, jų artimųjų bei darbuotojų vertinimai apie gyvenimo sąlygas globos namuose ir jų gerinimo kryptis. Atliktas kiekybinis tyrimas, pasirinktas anketinės apklausos metodas. Globos namų gyventojų imtis buvo sudaryta naudojant tikslinę netikimybinę... [toliau žr. visą tekstą] Due to aging population it is more and more spoken about development of social services for elderly people. Development of community social services is the priority of Lithuanian politics. However, the amount of elderly people who use institutionalized social services is still growing. Improvement of social care services is one of the priorities indicated by European Commission. However, there are no research results that would show what the quality of given social services is. Ministry of Social Security and Labour has confirmed the social care standards. These standards include appointment of services, meeting person‘s needs, etc. The standards are pretty extensive and include many ways of evaluation of social care services. It was chosen to evaluate the living conditions in elderly homes. The purpose of this master dissertation is to evaluate the ways of improvement of living conditions in elderly homes. To reach this purpose the preconditions of elderly home residents‘ activity stimulation were analysed, as well as aging processes that are important choosing the ways of improvement of living conditions. Also the ways of improvement the qualities of habitation and resources in the surroundings were analysed. Finally, the evaluation of living conditions of the residents, their family members and the personnel were explored. The quantitative research was accomplished. There was chosen the questionnaires method for this survey. The objective respondent sample was implemented... [to full text]

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Juodka, Robertas;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Ištyrus nespecifinius kraujo serumo baltymus nustatyta, kad vištoms yra būdingi dideli alelių PreAl – 2B (0,667), PostAlA (0,635), PostTf – 2B (0,627) dažnumai, o alelių PreTf – 2A, PreTf – 2B, McA, McB dažnumai buvo artimi trijų tirtų populiacijų vidurkiams ( skirtumas 0,008 – 0,015 ). Kalakutų populiacijai yra būdingas didelis alelio PreAl – 1B (0,613) dažnumas, o alelių PreAl – 2A, PreAl – 2B , PostTfA, PostTfB, McA, McB dažnumai buvo artimi trijų populiacijų vidurkiui ( skirtumas 0,010 – 0,033). Pentardos pasižymėjo dideliais alelių PreAl – 1A (0,681), PreAl – 2A (0,681), AlB (0,736), PreTfA (0,708) dažnumais, o alelių McA ir McB dažnumai buvo identiški trijų populiacijų vidurkiui. Mažiausias vidutinis faktinis heterozigotiškumas buvo kalakutų populiacijoje (0,329), didesnis pas pentardas (0,437) ir didžiausias pas vištas (0,509). Didžiausias genetinis identiškumas (0,969) nustatytas tarp vištų ir kalakutų populiacijų, mažiausias tarp vištų ir pentardų (0,928). The analysis of non-specific blood serum proteins indicated that high frequency of alleles PreAl– 2B (0.667), PostAlA (0.635), PostTf–2B (0.627), was characteristic of hens, and the frequencies of alleles PreTf–2A, PreTf–2B, McA, McB were close to the mean values of the three populations under investigation (difference – 0.008-0.015). The population of turkeys was distinguished by high frequency of allele PreAl–1B (0.613), and the frequencies of alleles PreAl–2A, PreAl–2B, PostTfA, PostTfB, McA, McB were similar to the mean values of the three populations (difference – 0.010-0.033). High frequencies of alleles PreAl–1A (0.681), PreAl–2A (0.681), AlB (0.736), PreTfA (0.708) were characteristic of guinea fowls, while the frequencies of alleles McA and McB were identical to the mean values of the three populations. Turkey population had the lowest average actual heterozygosity (0.329), guinea fowls had somewhat higher heterozygosity (0,437) and the highest heterozygosity was determined for hens (0.509). The highest genetic identity (0.969) was found between the populations of hens and turkeys, while the lowest – between hens and guinea fowls (0.928). Исследовав неспецифический белок сыворотки крови трех разных популяций птиц, установлено, что куры имели большие частоты аллелей PreAl – 2B (0,667), PostAlA (0,635), PostTf – 2B (0,627), а частоты аллелей PreTf – 2A, PreTf – 2B, McA, McB у ку�� были близкие к средней величине трех популяций (разница 0,008 – 0,015). Для популяции индюков было присущее большая частота аллели PreAl – 1B (0,613) , а частота аллелей PreAl – 2A, PreAl – 2B , PostTfA, PostTfB, McA, McB была близка к средней величине трех популяций (разница 0,010 – 0,033). Цесарки отличались большими частотами аллелей PreAl – 1A (0,681), PreAl – 2A (0,681), AlB (0,736), PreTfA (0,708), а частота аллелей McA ir McB у них была идентична к средней величине трех популяций. Наименьшая средняя фактическая гетерозиготность была в популяции индюков (0,329), наибольшая у цесарок (0,437) и самая большая у кур (0,509). Наибольшая генетическая идентичность (0,969) установлена между популяциями кур и индюков, а наименьшая между популяциями кур и цесарок (0,928).

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Račienė, Rasa;
  Publisher: Institutional Repository of Lithuanian University of Health Sciences
  Country: Lithuania

  Pateikiami duomenys apie dantų gydymo baimės, nerimo paplitimą tarp 12-15 metų moksleivių bei su šiuo reiškiniu susiję veiksniai. The results about dental anxiety and fear amnog 12-15 years old schoolchildren and related factors.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Andruškevičiūtė, Inga;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuotos benamystės problemos, benamystės sąvokos ribų sudėtingumas ir skirtingas apibrėžtinumas ES šalyse. Taip pat išanalizuotos Lietuvos ir ES šalių vykdoma politika benamystės klausimu. Pirmoje darbo dalyje tiriama užsienio ir Lietuvos autorių mokslinė literatūra, kurios pagalba patikslinamos darbo užduotys, patvirtinamas temos pagrįstumas, tyrimo tikslo pakankamumas. Taip pat analizuojamos benamystės priežastys ir tapsmo benamiu procesas, atskleidžiama benamystės sąvokos problema bei benamių klasifikacija. Antroje dalyje ištiriamos ES socialinės politikos ištakos ir raida benamystės kontekste, taip pat analizuojamos ES vykdomos strategijos skurdui ir benamystei sumažinti. Išanalizuojami ir palyginami 2009 m. ir 2010 m. Eurostato pateiktų skurdo rizikos lygio rodikliai. Trečioje baigiamojo darbo dalyje analizuojama LT socialinė politika benamystės kontekste, jos ištakos ir raida, Lietuvoje vykdomos strategijos ir projektai benamystei mažinti. Taip pat pateikiami ir palyginami Lietuvos statistikos departamento skurdo rizikos rodiklių 2010 m. ir 2011 m. duomenys. Ketvirtoje darbo dalyje pristatomi empirinio tyrimo rezultatai: apibūdinamas Vilniaus miesto nakvynės namų ir Vilniaus Carito nakvynės namų darbo pobūdis, veiklos tikslai ir pagrindinės užduotys, įvertinama socialinių darbuotojų nuomonė, kuri atskleidžia skirtingą požiūrį ir skirtingą benamystės problemos vertinimą organizacijose. The problem of homelessness, the complexity of the limits of homelessness concept and the difference in defining it in the EU countries are analysed in this Master’s thesis. The policy on homelessness carried out in Lithuania and EU countries is also dealt with in it. In the first part of the thesis, the literature of foreign and Lithuanian authors on the subject is explored It helps to make the tasks of the work more precise, to corroborate the validity of the theme, to state the sufficiency of the target explored. The causes of homelessness and the process of becoming a homeless are analysed as well, the problem of the concept of homelessness and the classification of the homeless are disclosed here too. The second part explores the sources of the EU policy and its development in the context of homelessness, and the EU strategies that are in progress to diminish poverty and homelessness are described. The indices of poverty risk level as reported by the EUROSTAT in 2009 and 2010 are analysed and compared. The third part of the thesis deals with the Lithuania’s social policy in the context of homelessness, its sources and development, the strategies and projects in progress in Lithuania to diminish homelessness. Also, the indices in years 2010 and 2011 on poverty risks are presented and compared according to the data of the Statistics Department of Lithuania. The fourth part presents the results of the empiric research: the character of work, the goals of the activities and... [to full text]

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.